نویسنده = ابراهیم کلانتری
سازو کارهای افزایش قدرت سیاسی و کارآمدی آن از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-30

ابراهیم کلانتری؛ محمدعلی حسین زاده


مبانی کلامی پیدایش و اسقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 7-34

ابراهیم کلانتری؛ سیدمهدی موسوی


نوآوری امام خمینی(ره) در مبانی نظریه ولایت فقیه

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 71-102

ابراهیم کلانتری؛ محمد حسین فتاحیان