نویسنده = حسینعلی توتی
بررسی مؤلفه‌های دیپلماسی منطقه‌ای انقلاب اسلامی و ارائه راهبرد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 163-180

غلامرضا کریمی؛ حسینعلی توتی


نقش انقلاب اسلامی در هویت‌بخشی به جوانان ایرانی

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 195-213

سید محمد موسوی؛ سید محمدرضا موسوی؛ حسینعلی توتی