نویسنده = محمود واثق
نقش انقلاب اسلامی در تحول اندیشه سیاسی و ژئوپلیتیکی شیعه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 9-26

سید عباس احمدی؛ محمود واثق؛ احسان لشکری؛ مسعود جاسم نژاد