نویسنده = یعقوب توکلی
جامعه‌شناسی خواص و نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 125-140

یعقوب توکلی؛ الهه خانی‌آرانی


روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 163-180

یعقوب توکلی؛ بهزاد قاسمی؛ سید محمد سید احمدی