نویسنده = بهزاد قاسمی
تفاوت جایگاه و نقش رسانه در انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 159-186

محمدجواد هراتی؛ بهزاد قاسمی


بسترهای تحول رویکرد سیاسی روحانیت شیعه و تأسیس نظام سیاسی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 189-212

عبدالله عطایی؛ بهزاد قاسمی


روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 163-180

یعقوب توکلی؛ بهزاد قاسمی؛ سید محمد سید احمدی