نویسنده = ابراهیم کلانتری
الزام شهروندان به رعایت شریعت ازسوی دولت اسلامی و ادلۀ وجوب امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 31-54

محمدرضا عبداله پور؛ محمدجواد ارسطا؛ ابراهیم کلانتری؛ غلامعلی سلیمانی؛ جواد حق گو


مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 131-153

dor:20.1001.1.23222573.1399.9.33.6.3

سید سعید موسوی؛ محمداسماعیل نباتیان؛ ابراهیم کلانتری؛ جواد حق گو


بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه و اهل سنت

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 143-166

ابراهیم کلانتری؛ سید محسن آل نبی


فرایند وحدت جهان اسلام در اندیشه حضرت امام خمینی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 207-228

ابراهیم کلانتری؛ امیرعلی کتابی