نویسنده = مسعود جعفری نژاد
تعداد مقالات: 2
1. معرفی اندیشه سیاسی مردم سالاری اسلامی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی (با تکیه بر شناسایی موانع پیش روی دموکراسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

بهزاد مرادیان مرادحاصلی؛ احمد آذین؛ مسعود جعفری نژاد


2. معرفی اندیشه سیاسی مردم سالاری اسلامی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی (با تکیه بر شناسایی موانع پیش روی دموکراسی)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 116-135

بهزاد مرادیان مرادحاصلی؛ احمد آذین؛ مسعود جعفری نژاد