نویسنده = فریبرز ارغوانی پیرسلامی
تعداد مقالات: 1
1. قانون اساسی و حقوق بشر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 20، بهار 1396، صفحه 33-59

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مجتبی دهقان