کلیدواژه‌ها = توسعه سیاسی
مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی)

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 227-249

محمد باقری؛ مهدی نجف زاده؛ وحید سینایی؛ مرتضی منشادی


چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 155-174

سید محمدرضا موسوی؛ سیدمصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات


دولت رانتیر، طبقه متوسط جدید و بی‌ثباتی سیاسی در عصر پهلوی دوم

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 7-27

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی


چگونگی تحقق گفتمان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 97-119

امیرعلی کتابی؛ داود سبزی؛ علیرضا شیخ محمدی