کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 82
6. نقش مجمع تقریب بر استمرار انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 139-162

یدالله باذلی؛ عباسعلی رهبر؛ حسین الله کرم


8. الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 184-203

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ مهدی ناظمی اردکانی


9. عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در آینده انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 204-225

dor:20.1001.1.23222573.1399.9.33.9.6

علیرضا زرگر؛ اسماعیل کرم زاده؛ محمدرضا رفیعی دولت آبادی


12. بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربا تاکید بر انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 51-80

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.31.2.8

رشید رکابیان؛ محمدمهدی باباپور؛ مرتضی بابایی


17. خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 181-208

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.30.9.3

اصغر منتظرالقائم؛ ابوالفضل اسکندری فاروجی؛ علی اکبر کجباف؛ هادی وکیلی


19. پیامدهای تقابل ایران و آمریکا

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 119-136

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.29.6.8

یدالله سپهری؛ مصیب عباسی؛ سید حسن حسینی آهنگری


24. بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌‌های دفاع مقدّس

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 97-123

یونس شعاعی گمچی؛ علیرضا شوهانی؛ رحمان ذبیحی