کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تبارشناسی مشروعیت سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

مهناز رحمانی؛ علی فلاح نژاد؛ علی فلاحی سیف الدین


نقش حوزه‌های علمیّه در گسترش ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی (بر اساس نظریه پخش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

محمد مهدی حاجیلوئی محب؛ رقیه خلیلی


نقش جهاد تبیین انقلاب اسلامی در خنثی سازی استعمار مجازی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401

محمد سجاد شیرودی؛ مهدی چمندار؛ حسین ابراهیمی


شبکه مضامین تحول از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (مدظله)

دوره 11، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 117-137

عبدالکریم خیامی؛ محسن جوهری


مطالعه علم سنجی فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی طی سال های 1400-1391

دوره 11، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 55-79

زهرا نامور؛ ویدا صیفوری؛ اسماعیل بیگدلو؛ نرجس ورع


الگوی سنجش و ارزیابی کارآمدی انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 201-234

20.1001.1.23222573.1400.10.4.9.5

نفیسه اخوان نیلچی؛ عباس کشاورز شکری


بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و راهکارها و راهبردهای عملیاتی شدن آن

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 7-27

مصطفی ملکوتیان؛ امیرعلی کتابی


تهدیدات نرم افزاری نظم سوم سلطه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 317-337

زهرا سادات قاضی زاده هاشمی


نقش مجمع تقریب بر استمرار انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 139-162

یدالله باذلی؛ عباسعلی رهبر؛ حسین الله کرم