کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تبارشناسی مشروعیت سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

مهناز رحمانی؛ علی فلاح نژاد؛ علی فلاحی سیف الدین


بررسی نقش و جایگاه آموزش و پروش در گفتمان سازی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 35-54

سید ابوالفضل موسوی‌زاده؛ اسماعیل قاسمی؛ سید محمدرضا موسوی


تحلیل نقش جهاد تبیین در تقویت قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

محسن نصراصفهانی؛ نادیا آقارضایی طرخورانی


الگوی تحلیل دیپلماسی مقاومت محور در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402

محمود علی پور؛ حسین اکبری؛ حسین رجایی


بررسی چگونگی نقش آفرینی علمی حوزه علمیه قم در بعد حفظ و تعالی انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402

علیرضا استادیان خانی؛ حسین ارجینی؛ محمدجواد نوروزی


نقش جهاد تبیین انقلاب اسلامی در خنثی سازی استعمار مجازی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401

محمد سجاد شیرودی؛ مهدی چمندار؛ حسین ابراهیمی


شبکه مضامین تحول از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (مدظله)

دوره 11، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 117-137

عبدالکریم خیامی؛ محسن جوهری


مطالعه علم سنجی فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی طی سال های 1400-1391

دوره 11، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 55-79

زهرا نامور؛ ویدا صیفوری؛ اسماعیل بیگدلو؛ نرجس ورع


الگوی سنجش و ارزیابی کارآمدی انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 201-234

20.1001.1.23222573.1400.10.4.9.5

نفیسه اخوان نیلچی؛ عباس کشاورز شکری


بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و راهکارها و راهبردهای عملیاتی شدن آن

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 7-27

مصطفی ملکوتیان؛ امیرعلی کتابی