کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 86
5. مناسبات دین و سیاست در اندیشه روشنفکران دینی قبل از انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 36، بهار 1400

افراسیاب جمالی؛ محمد جواد هراتی


10. نقش مجمع تقریب بر استمرار انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 139-162

یدالله باذلی؛ عباسعلی رهبر؛ حسین الله کرم


12. الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 184-203

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ مهدی ناظمی اردکانی


13. عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در آینده انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 204-225

dor:20.1001.1.23222573.1399.9.33.9.6

علیرضا زرگر؛ اسماعیل کرم زاده؛ محمدرضا رفیعی دولت آبادی


16. بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربا تاکید بر انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 51-80

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.31.2.8

رشید رکابیان؛ محمدمهدی باباپور؛ مرتضی بابایی


21. خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 181-208

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.30.9.3

اصغر منتظرالقائم؛ ابوالفضل اسکندری فاروجی؛ علی اکبر کجباف؛ هادی وکیلی


23. پیامدهای تقابل ایران و آمریکا

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 119-136

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.29.6.8

یدالله سپهری؛ مصیب عباسی؛ سید حسن حسینی آهنگری