کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی ایران
ریشه ها و علل ایران هراسی در اتحادیه اروپا

دوره 11، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 185-203

داود کیانی؛ مهدی جاودانی مقدم؛ محمد قلعه نویی


بررسی و تحلیل گفتمان اسلام‌گرای انقلابی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه

دوره 10، شماره 3، آبان 1400، صفحه 223-248

20.1001.1.23222573.1400.10.3.10.4

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ رضا محموداوغلی؛ محمدرضا آخوندی


تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر گسترش تشیع در نیجریه

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 173-188

20.1001.1.23222573.1400.10.2.8.0

حبیب زمانی محجوب؛ رضا ادبی فیروزجائی


نقش انقلاب اسلامی ایران در همگرایی جنبش های اسلامی منطقه با تأکید بر شیعیان یمن

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 121-140

حسین احمدی سفیدان؛ مولود سعیدی اطهر


انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 177-199

مصطفی قربانی؛ محمد شفیعی‌فر؛ مهدی حاجیان


بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اندیشه‌ی سیاسی سعید حوّی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 55-73

سید روح اله دهقان باغی؛ کرم سیاوشی؛ مهدی احمدی


بررسی تطبیقی مولفه‌های فرهنگی و سیاسی قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (1979) و انقلاب مصر (2011)

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 133-159

فرهاد سهامی؛ علی اصغر فروغی ابری؛ مرتضی نورائی


تأثیرپذیری مفهومی و روشی حرکت انصارالله یمن از انقلاب اسلامی ایران

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 182-202

محمدصادق کوشکی؛ روح ‌الله نجابت


نظریه ی پخش و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 35-59

علی‌اشرف نظری؛ ناصر یوسف زهی


ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 225-227

محمد جواد هراتی؛ افراسیاب جمالی؛ محمد علی ایزدی


بازخوانی جنبش انصارالله یمن در بستر انقلاب اسلامی ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 129-150

جلیل دارا؛ محمود بابایی


منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 109-137

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ اصغر افتخاری؛ حسین هرسیج


جریان‌شناسی فکری ـ سیاسی هزاره‌ها و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر آن

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 187-212

حسین زحمتکش؛ امان‌الله شفایی