کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
چگونگی نهادینه سازی خط‏ مشی سیاسی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 241-261

20.1001.1.23222573.1400.10.2.11.3

حسین بابائی؛ علیرضا گلشنی؛ مسعود جعفری نژاد


انقلاب‌های بزرگ و چالش دیپلماسی

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 7-26

مسعود اخوان کاظمی؛ علیرضا تارا؛ فرزاد رستمی