کلیدواژه‌ها = جنگ نرم
کاربست نرم افزاری فضای مجازی در جهاد تبیین

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401

مرتضی عزیزی؛ شهره پیرانی


منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 109-137

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ اصغر افتخاری؛ حسین هرسیج


نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 195-212

جلیل دارا؛ محمدرضا الفی


تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم

دوره 1، شماره 3، دی 1391، صفحه 99-114

سید جواد امام‌جمعه‌زاده؛ سید علی مرتضوی امامی زواره