کلیدواژه‌ها = امام خمینی+
بررسی مرجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 83-108

سید محمدجواد قربی؛ سید صدرالدین موسوی


جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی+

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 35-58

سید حمیدرضا میرعظیمی؛ محسن جمشیدی کوهساری


تحلیل رابطه کارآمدی سیاسی و تکلیف‌گرایی در گفتمان امام خمینی

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 89-110

محمد باغستانی کوزه‌گر؛ علیرضا محمدی