کلیدواژه‌ها = دموکراسی قانونی
مسئله‌ها و الگوهای مردم‌سالاری دینی

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 125-150

محمدباقر خرمشاد؛ سید ابراهیم سرپرست سادات