کلیدواژه‌ها = عدالت‌سیاسی
عدالت‌سیاسی در اندیشه آیت الله جوادی آملی و جان راولز

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 225-242

امین نوروزی مصیر؛ شریف لک زایی؛ علیرضا گلشنی