کلیدواژه‌ها = شاخص
شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن

دوره 11، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 189-167

مهدی باکویی؛ احد داوری چلقائی


شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 73-103

20.1001.1.23222573.1400.10.2.4.6

محمدصادق جلالی راد؛ ابراهیم متقی؛ روزیتا سپهرنیا


شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 183-200

احد داوری چلقائی؛ مهدی باکویی


الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 184-203

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ مهدی ناظمی اردکانی


شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت مشروعیت

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 183-204

محمد جواد نوروزی