کلیدواژه‌ها = توسعه
نظم سیاسی ، بوروکراسی و توسعه ایران دوره پهلوی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 237-260

ابراهیم متقی؛ محمد حسن جباری


نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی دوم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 70-94

20.1001.1.23222573.1400.10.1.3.3

امید شکرانه ارزنقی؛ مسعود اخوان کاظمی


ضرورت‌ های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 107-129

شعیب بهمن؛ مسعود جعفری‌نژاد؛ علیرضا گلشنی


جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 121-144

دکتر محمدباقر خرمشاد؛ مجید نجات‌پور