کلیدواژه‌ها = اندیشۀ سیاسی اسلام
بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 80-99

نیلوفر چینی چیان؛ ملک یحیی صلاحی؛ صادق زیباکلام؛ ابوالقاسم طاهری