کلیدواژه‌ها = استکبار ستیزی
بررسی ایده مقاومت در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 215-235

بهرنگ قربانی؛ حمیدرضا حقیقت؛ سیدمحمدکاظم کاوه پیش قدم