کلیدواژه‌ها = عدالت اجتماعی
بررسی اندیشه سیاسی نسل چهارم انقلاب اسلامی ایران نسبت به آرمان های اولیه انقلاب استقلال- آزادی و عدالت اجتماعی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 153-175

فاطمه باقری؛ محمد رضا مایلی؛ محمد علی خسروی؛ علی اکبر امینی


آسیب شناسی الگوی عدالت در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اندیشه مطهری و امام خمینی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 67-95

جعفر رضایی؛ علی علی حسینی؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ علیرضا آقاحسینی