کلیدواژه‌ها = فرهنگ
الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 184-203

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ مهدی ناظمی اردکانی


نظارت حقوقی بر نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 193-217

فیروز اصلانی؛ مصطفی یوسفی


تهدید های فرهنگی در سطح مردم و حکومت از منظر امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 57-76

محمد حسین جمشیدی؛ سید محمد جواد قربی


نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 195-212

جلیل دارا؛ محمدرضا الفی