کلیدواژه‌ها = کارآمدی
بررسی شاخص های کارآمدسازی انقلاب اسلامی در تحقق نظام اسلامی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402

مهدی محمدزاده بنی طرفی


الگوی سنجش و ارزیابی کارآمدی انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 201-234

20.1001.1.23222573.1400.10.4.9.5

نفیسه اخوان نیلچی؛ عباس کشاورز شکری


ضرورت‌ها، الزامات و اصلاحات لازم برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 129-150

محمدجواد یاری؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی


انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 177-199

مصطفی قربانی؛ محمد شفیعی‌فر؛ مهدی حاجیان


سازو کارهای افزایش قدرت سیاسی و کارآمدی آن از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-30

ابراهیم کلانتری؛ محمدعلی حسین زاده