کلیدواژه‌ها = مشروعیت
عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

میلاد موحدیان؛ اصغر افتخاری


نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی دوم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 70-94

20.1001.1.23222573.1400.10.1.3.3

امید شکرانه ارزنقی؛ مسعود اخوان کاظمی


اندیشه ولایت فقیه و حقوق اساسی در دوره صفوی

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 7-28

فیروز اصلانی؛ عیسی خیری


ولایت فقیه، قانون اساسی، مسئله مشروعیت

دوره 1، شماره 3، دی 1391، صفحه 209-234

فیروز اصلانی؛ ابوالقاسم بحرودی