کلیدواژه‌ها = عدالت
بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 80-99

نیلوفر چینی چیان؛ ملک یحیی صلاحی؛ صادق زیباکلام؛ ابوالقاسم طاهری


عدالت سیاسی در اندیشه شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 103-120

رحمت عباس تبار مقری؛ شهربانو فولادی