کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
الگوی تحلیل دیپلماسی مقاومت محور در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402

محمود علی پور؛ حسین اکبری؛ حسین رجایی


بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 80-99

نیلوفر چینی چیان؛ ملک یحیی صلاحی؛ صادق زیباکلام؛ ابوالقاسم طاهری


نقش مجمع تقریب بر استمرار انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 139-162

یدالله باذلی؛ عباسعلی رهبر؛ حسین الله کرم


رهیافت بومی‌سازی دانش سیاست با تاکید بر آراء و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 71-92

فاطمه طباطبایی؛ جواد حقیر مددی؛ داود سبزی


تهدید های فرهنگی در سطح مردم و حکومت از منظر امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 57-76

محمد حسین جمشیدی؛ سید محمد جواد قربی


مقایسه نظریه اقتدار کاریزماتیک با رهبری امام خمینی(ع)

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 9-28

اصغر افتخاری؛ سید علی مرتضوی امامی


بررسی ارای امام خمینی(ره) در باب نظارت

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 103-128

بهرام اخوان کاظمی


بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران(با تاکید ب اندیشه های امام خمینی(ره))

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 247-278

عنایت الله یزدانی؛ علیرضا آقا حسینی؛ احسان شیخون