کلیدواژه‌ها = ساختار
جنبش دانشجویی ومناسبات دولت ها وروشنفکران دینی پس از انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 27-52

20.1001.1.23222573.1400.10.2.2.4

پیمان عین القضاتی؛ حسن خیری؛ محمد حسین پوریانی


تقابل ساختار – کارگزاردر انقلاب 2011 میلادی مصر و مقایسه آن با انقلاب اسلامی ایران

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 62-79

مجتبی قنبری؛ علیرضا سلطانی؛ علی اکبر امینی؛ اکبر اشرفی


ضرورت‌ها، الزامات و اصلاحات لازم برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 129-150

محمدجواد یاری؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی