کلیدواژه‌ها = صدور انقلاب
سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 36-69

20.1001.1.23222573.1400.10.1.2.2

اسماعیل بیات؛ محمد مهدی مجاهدی؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری


تبیین پیمایشی فرصت‌های حج ابراهیمی به منظور صدور انقلاب اسلامی

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 135-158

محمدهادی فلاح‌زاده؛ حمیدرضا منیری