مؤلفه‌های اصلی تمدن سازی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نقش عقلانیت، معنویت و علم گرایی)

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-34

غلامرضا خواجه سروی؛ محمد جواد فتحی؛ محمد اسفندیاری


تبیین ناکامی نهضت آزادی در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 7-33

حسین ارجینی؛ عیسی مولوی وردنجانی


مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 7-26

محمدحسن حبیبیان


روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 7-30

محمدحسین جمشیدی؛ داود سبزی


کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 7-24

محسن قمی؛ سید مهدی فقیهی واعظی


مبانی کلامی پیدایش و اسقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 7-34

ابراهیم کلانتری؛ سیدمهدی موسوی


بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 7-26

عظیم ایزدی اودلو؛ علیرضا ازغندی؛ مجید توسّلی رکن آبادی؛ سید مصطفی ابطحی


انقلاب‌های بزرگ و چالش دیپلماسی

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 7-26

مسعود اخوان کاظمی؛ علیرضا تارا؛ فرزاد رستمی


دولت رانتیر، طبقه متوسط جدید و بی‌ثباتی سیاسی در عصر پهلوی دوم

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 7-27

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی