دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کارکرد مجلس شورای اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و ارزیابی عملکرد هشت دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

محمدرضا داودی؛ غلام‌رضا خواجه سروی


بررسی تأثیرات اقتصادی متقابل انقلاب اسلامی و اقتصاد سیاسی بین الملل و پیش بینی آینده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

سید محمد هاشم پوریزدانپرست؛ رضا اکبریان؛ سعید زاهد زاهدانی؛ روح الله شهنازی؛ خلیل الله سردار نیا


عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

میلاد موحدیان؛ اصغر افتخاری


خوانش دینی به مثابه سازمان مفهومی در بازنگری ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

سید باقر سید نژاد؛ نسیبه سلیمی


معرفی اندیشه سیاسی مردم سالاری اسلامی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی (با تکیه بر شناسایی موانع پیش روی دموکراسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

بهزاد مرادیان مرادحاصلی؛ احمد آذین؛ مسعود جعفری نژاد


تبارشناسی مشروعیت سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

مهناز رحمانی؛ علی فلاح نژاد؛ علی فلاحی سیف الدین


گفتمان معنوی انقلاب اسلامی و بازتولید قدرت نرم با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

موسی یاری خانی؛ محمدهادی فلاح زاده


تحلیل نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایجاد نارضایتی و خیزش‌های انقلاب (1357-1344ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

حسن شمس آبادی؛ حمید بصیرت منش؛ سید محمود سادات بیدگلی


کاربست نظریه دولت یاغی برروابط حکومت پهلوی با فرقه بهائیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

رضا قریبی؛ معصومه قره داغی؛ عادل پیغامی؛ فرهاد زیویار