سیری در چگونگی برآمدن اصل ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به اینکه گنجاندن نظریه ولایت‌فقیه در قانون اساسی در سال 1358 منجر به شکل‌گیری یک نظام سیاسی جدیدی در دوران معاصر گردیده است، مقاله پیش رو در پی ترسیم این مسئله است که چگونه اندیشه ولایت‌فقیه در قانون اساسی شکل‌گرفته است و تاریخچه تحولات ورود این اصل به قانون اساسی چیست. لذا در این باب خوانش اجمالی اندیشه ولایت‌فقیه در نگاه معمار کبیر انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی شهید محمدباقر صدر به‌عنوان یکی از اولین واکنش‌های رسمی به پیش‌نویس قانون اساسی ضروری می‌نماید. در مقاله پیش رو به تحولات تاریخی ورود این اصل به قانون اساسی نیز با نگاهی متفاوت پرداخته‌شده است. روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است و در چهارچوب رویکرد تاریخ‌گرایی نوین به بررسی و آشکارسازی روابط قدرت و برساخت‌های اجتماعی و ایدئولوژیکی در این دوره تاریخی می‌پردازد و در تحلیل نهایی این ادعا را مطرح می‌سازد که اهمیت دادن به نقش افراد خاص در گنجاندن اصل ولایت‌فقیه با واقعیت موجود همخوانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A look at how the principle of Velayat-e-Faqih emerged in the Assembly of Constitutional Experts

نویسندگان [English]

  • ali naseri jazar 1
  • mahdi nazafzadeh 2
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Given that the inclusion of the theory of Velayat-e-Faqih in the constitution in 1979 has led to the formation of a new political system in the contemporary era, the present article seeks to outline how the idea of Velayat-e-Faqih was formed in the constitution and the history of developments. What is this principle to the constitution? Therefore, in this regard, a brief reading of the thought of Velayat-e-Faqih in the view of the great architect of the Islamic Revolution and the political thought of Martyr Mohammad Baqir Sadr as one of the first official reactions to the draft constitution is necessary. In the present article, the historical developments of the entry of this principle into the constitution have been treated with a different perspective. The method of the present article is descriptive-analytical and the method of data collection is also a library. The role of certain individuals in including the principle of Velayat-e-Faqih does not correspond to the existing reality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Draft Constitution
  • Velayat-e Faqih
  • Constitution
  • Sadr
  • Imam Khomeini. Constitutional Experts