آسیب شناسی فرایند تدوین سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری و آثار آن در اجرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

2 دستیار سیاسی رسانه ای رئیس مجلس

چکیده

سیاست های کلان، که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ابلاغ می شود، از مهم ترین اسناد بالادستی سیاست‌گذاری عمومی در کشور محسوب می‌شود. آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته پیرامون شکست سیاست‌های کلان عمدتاً بر مرحله اجرای سیاست تمرکز داشته‌اند. پژوهش حاضر، تلاش کرده است به آسیب‌شناسی مرحلۀ تدوین سیاست‌های کلان بپردازد. برای این منظور با تکیه بر ادبیات نظری حوزه سیاست‎‌گذاری و مصاحبه با متخصصان این حوزه، تلاش شده است آسیب‌های مرحلۀ تدوین سیاست‌گذاری که منجر به شکست سیاست در اجرا شده‌اند، شناسایی شوند. همچنین بر اساس آسیب‌شناسی صورت گرفته، چارچوبی پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌گذاری در مرحلۀ تدوین ارائه شده است. این پژوهش با تکیه بر روش‌شناسی کیفی و روش تحلیل مضمون، و از طریق مصاحبه با تدوین‌کنندگان و مجریان سیاست‌ها انجام شده است، نشان می‌دهد که اجرای تغییرات اساسی در مرحله تدوین سیاست برای پیش‌گیری از شکست سیاست‌ در مرحله اجرا ضروری است. مهم‌ترین آسیب‌های شناسایی شده در این پژوهش عبارت‌اند از ابهام در شأن حقوقی و ماهوی سیاست‌ها، ناکافی بودن راهبرد، تکثر نامطلوب سیاست‌ها، عدم تعیین متولی نظارت و نبود ضمات اجرای کافی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of the process of formulation of macro-policies communicated by leadership and its effects in implementation Compilation of macro-policies communicated by the leadership and its effects in implementation

نویسندگان [English]

  • majid tavakoli rokn abadi 1
  • mohammad saeed ahadian 2
1 Dean of the Faculty of Law and Political Science
2 Political assistant to the Speaker of the Islamic Council
چکیده [English]

Macro policies, which are formulated and announced by the Expediency Discernment Council, are considered to be one of the most important upstream documents of public policy in the country. The pathologies that have been made about the failure of macro policies have mainly focused on the policy implementation stage. The current research has tried to deal with the pathology of the formulation stage of macro policies. For this purpose, by relying on the theoretical literature in the field of policy making and interviews with experts in this field, it has been tried to identify the harms of the policy formulation stage, which has led to the failure of the policy in implementation. Also, based on the pathology, a proposed framework for policy reform has been presented in the drafting stage. This research, based on qualitative methodology and thematic analysis method, and conducted through interviews with policy makers and implementers, shows that the implementation of fundamental changes in the policy formulation stage is necessary to prevent policy failure in the implementation stage. Among the most important harms identified in this research, we can mention the ambiguity in the legal and substantive status of the policies, the lack of clarity of the strategy, the undesirable multiplicity of policies, the lack of appointing a supervisor, and "not having an executive guarantee".

کلیدواژه‌ها [English]

  • macro policies
  • policy formulation
  • diagnosis forum
  • policy making