نمایه نویسندگان

آ

 • آذین، احمد بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال دموکراسی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 27-53]
 • آقائی، محمد نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 127-217]
 • آقایی، حامد جامعه شناسی سیاسی نقش نیروهای اجتماعی سنتی در انقلاب مشروطه مطالعه موردی: بازاریان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 7-34]

ا

 • ابطحی، علیرضا نقش مبارزاتی مردم استان چهارمحال و بختیاری در انقلاب اسلامی با تکیه برنظریه پخش «هاگراستراند» [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 81-105]
 • احمدی، سید عباس نقش انقلاب اسلامی در تحول اندیشه سیاسی و ژئوپلیتیکی شیعه [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 9-26]
 • احمدی، عصمت نقش و کارکردهای مجالس عزاداری حسینی در جامعه پذیری سیاسی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 215-239]
 • اخوان کاظمی، مسعود جامعه شناسی سیاسی نقش نیروهای اجتماعی سنتی در انقلاب مشروطه مطالعه موردی: بازاریان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 7-34]
 • ارجینی، حسین تبیین ناکامی نهضت آزادی در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 7-33]
 • اسدی، عباس مفهوم عدالت پس از انقلاب اسلامی (تحلیل گفتمان روزنامه­ی کیهان و شرق) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 27-60]
 • افتخارافضلی، سیدحسین جنبش نرم افزاری تولید علم؛ با نگاهی به قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 229-246]
 • اکبری، محمود جایگاه فقهی - حقوقی ورود سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به عرصه فرهنگی در راستای تحقق رسالت پاسداری [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 61-80]
 • الفی، محمدرضا موانع همکاری دولت و ملت و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 61-91]
 • ایزدی، ماشالله نقش مبارزاتی مردم استان چهارمحال و بختیاری در انقلاب اسلامی با تکیه برنظریه پخش «هاگراستراند» [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 81-105]
 • ایزدی، محمد علی ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 225-227]

ب

 • باغبان، اسماعیل تحریم ها علیه ایران به مثابه ی جنایت علیه بشریت [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 35-50]
 • باویر، محمد بررسی نقش و جایگاه طبقه متوسط ایران در انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 125-147]
 • بهمن، شعیب ضرورت‌ های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 107-129]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله نقش مبارزاتی مردم استان چهارمحال و بختیاری در انقلاب اسلامی با تکیه برنظریه پخش «هاگراستراند» [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 81-105]

پ

ت

 • تاجیک، هادی بررسی الگوی رفتاری پسابرجامی ایالات متحده­ی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 177-205]
 • توکلی، یعقوب سیاست جمهوری آذربایجان در قبال مسایل قومی ایران (مسئله ی آذربایجان) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 191-215]

ج

 • جاسم نژاد، مسعود نقش انقلاب اسلامی در تحول اندیشه سیاسی و ژئوپلیتیکی شیعه [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 9-26]
 • جعفری، دکتر علی اکبر نگاهی به تلاش‌ های هسته ای ایران در سال‌ های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 51-71]
 • جعفری‌نژاد، مسعود ضرورت‌ های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 107-129]
 • جمال زاده، ناصر کارویژه های حزب در حکومت اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 131-165]
 • جمالی، افراسیاب ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 225-227]
 • جوادی ارجمند، محمدجعفر بررسی نقش و جایگاه طبقه متوسط ایران در انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 125-147]
 • جوادی نژاد، فریبا مطالعه سیاست‌ ها و الزامات فرهنگی تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 73-92]

ح

 • حاتمی، عباس از ائتلاف اقتصادی تا انشعاب سیاسی: تحلیلی از رابطه سیاست و اقتصاد در دهه­ی دوم انقلاب [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 247-267]
 • حبیبیان، محمدحسن مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 7-26]
 • حسینی، حسین حاجی مبانی فقهی عدم مسئولیت حاکم اسلامی در برابر نثار دماء مسلمین [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 93-120]
 • حق گو، جواد جایگاه فقهی - حقوقی ورود سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به عرصه فرهنگی در راستای تحقق رسالت پاسداری [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 61-80]

خ

 • خداپرست، یونس بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال دموکراسی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 27-53]
 • خرمشاد، دکتر محمدباقر جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 121-144]
 • خرمشاد، محمدباقر تحلیل‌ گفتمان جریان اصول ‌گرایی در مواجهه با سنت و تجدد با تکیه بر آراء و اندیشه های آیت الله مصباح ‌یزدی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 55-81]
 • خزاعی گسک، مهدی کارویژه های حزب در حکومت اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 131-165]

د

 • دانش، خسرو مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 167-190]

ر

 • رحیمی خویگانی، فهیمه رحیمی نگاهی به تلاش‌ های هسته ای ایران در سال‌ های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 51-71]
 • رضاپور، دانیال مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 167-190]
 • رفیعی آتانی، عطاالله ماهیت پیشرفت اسلامی دراندیشه امام خمینی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 93-113]

ز

 • زرگر، علیرضا واکاوی تاثیر فرهنگ سیاسی شیعه بر شکل­گیری ریشه­های انقلاب اسلامی و پیروزی آن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 145-176]

س

 • سپهری، یدالله انقلاب اسلامی و احیای کارکردهای دین در عرصه جهانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 157-181]
 • سیمبر، رضا مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 167-190]

ش

 • شیاری، علی سیاست جمهوری آذربایجان در قبال مسایل قومی ایران (مسئله ی آذربایجان) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 191-215]
 • شیرودی، مرتضی تئوری نقش و تحلیل پارادوکس های رفتار سیاسی عالمان دینی ایران معاصر [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 105-123]

ص

 • صادقی، سید شمس الدین جامعه شناسی سیاسی نقش نیروهای اجتماعی سنتی در انقلاب مشروطه مطالعه موردی: بازاریان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 7-34]

ط

 • طلوعی، هادی بررسی نقش و جایگاه طبقه متوسط ایران در انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 125-147]

ع

 • عباسی، فرهاد تحلیلی بر مشارکت سیاسی زنان در انقلاب اسلامی ایران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 115-136]
 • علیانسب، سیدحسین بررسی سوء استفاده نظام سلطه از دانش روان شناسی در مدیریت جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 149-166]
 • عیوضی، محمد رحیم موانع همکاری دولت و ملت و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 61-91]

غ

 • غفاری هشجین، زاهد نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 127-217]

ف

 • فیضی، سیروس انقلاب اسلامی ایران و رویارویی غرب با جنبش های اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 167-192]

ک

 • کاویانی، محمد بررسی سوء استفاده نظام سلطه از دانش روان شناسی در مدیریت جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 149-166]
 • کتابی، امیرعلی فرایند وحدت جهان اسلام در اندیشه حضرت امام خمینی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 207-228]
 • کلانتری، ابراهیم فرایند وحدت جهان اسلام در اندیشه حضرت امام خمینی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 207-228]
 • کلدی، علیرضا مطالعه سیاست‌ ها و الزامات فرهنگی تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 73-92]

گ

 • گلشنی، علیرضا بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال دموکراسی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 27-53]
 • گلشنی، علیرضا ضرورت‌ های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 107-129]

ل

 • لشکری، احسان نقش انقلاب اسلامی در تحول اندیشه سیاسی و ژئوپلیتیکی شیعه [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 9-26]

م

 • مجیدی، محمدرضا جنبش نرم افزاری تولید علم؛ با نگاهی به قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 229-246]
 • محمدی، منوچهر الزامات راهبرد تجهیز رسانه ای در برخورد با فساد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 239-259]
 • مخدومی، هادی مفهوم عدالت پس از انقلاب اسلامی (تحلیل گفتمان روزنامه­ی کیهان و شرق) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 27-60]
 • مرتاضی، احمد مبانی فقهی عدم مسئولیت حاکم اسلامی در برابر نثار دماء مسلمین [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 93-120]
 • مرندی، دکتر سید محمد رضا . چیستی حکم حکومتی از منظر فقه سیاسی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 137-155]
 • مرندی، سید علی چیستی حکم حکومتی از منظر فقه سیاسی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 137-155]
 • مسعودنیا، حسین از ائتلاف اقتصادی تا انشعاب سیاسی: تحلیلی از رابطه سیاست و اقتصاد در دهه­ی دوم انقلاب [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 247-267]
 • مطلبی، دکتر مسعود رشد و توسعه آموزش عالی و تأثیر آن بر دگرگونی ساخت سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 193-213]
 • معصومی، سید محمد الزامات راهبرد تجهیز رسانه ای در برخورد با فساد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 239-259]
 • منیری، حمیدرضا انقلاب اسلامی و احیای کارکردهای دین در عرصه جهانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 157-181]
 • مولوی وردنجانی، عیسی تبیین ناکامی نهضت آزادی در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 7-33]

ن

 • نادری، مهدی نقش و کارکردهای مجالس عزاداری حسینی در جامعه پذیری سیاسی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 215-239]
 • نجات‌پور، مجید جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 121-144]
 • نجفی، داود از ائتلاف اقتصادی تا انشعاب سیاسی: تحلیلی از رابطه سیاست و اقتصاد در دهه­ی دوم انقلاب [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 247-267]
 • نظری، علی‌اشرف نظریه ی پخش و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 35-59]
 • نفر، زهرا واکاوی تاثیر فرهنگ سیاسی شیعه بر شکل­گیری ریشه­های انقلاب اسلامی و پیروزی آن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 145-176]
 • نوابخش، مهرداد مطالعه سیاست‌ ها و الزامات فرهنگی تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 73-92]
 • نوروزی، محمد جواد شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت مشروعیت [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 183-204]

و

 • واثق، محمود نقش انقلاب اسلامی در تحول اندیشه سیاسی و ژئوپلیتیکی شیعه [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 9-26]

ه

 • هراتی، محمد جواد ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 225-227]

ی

 • یوسف زهی، ناصر نظریه ی پخش و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 35-59]