دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، تیر 1395 
تحریم ها علیه ایران به مثابه ی جنایت علیه بشریت

صفحه 35-50

اسماعیل باغبان؛ دکتر بابک پورقهرمانی


مطالعه سیاست‌ ها و الزامات فرهنگی تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران

صفحه 73-92

فریبا جوادی نژاد؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا کلدی


ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی

صفحه 225-227

محمد جواد هراتی؛ افراسیاب جمالی؛ محمد علی ایزدی