دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 7-274 
عاشورا و تحولات اجتماعی ایران عصر انقلاب اسلامی

صفحه 199-220

محمد جواد هراتی؛ یدالله هنری لطیف پور؛ سید محمد کاظم حجازی