نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار اقتدار ملی تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 247-269]
 • آخوند خراسانی مناسبات دین و سیاست در تفکر و سیره عملی آخوند خراسانی باتاکید بر نقد شبهات [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 133-154]
 • آذربایجان زمینه ها و موانع تعامل جمهور یاسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 125-142]
 • آرایش درونی ترکیب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 81-102]
 • آرمان انقلابی بیداری اسلامی و راه‌های تداوم آن (با بهره‌گیری از تجربیات انقلاب اسلامی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 151-172]
 • آرمان‌های سیاسی انقلاب اسلامی تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی با آرمان‌های سیاسی آن (با تاکید بر محورهای بیانیه گام دوم انقلاب) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 126-141]
 • آزادمنشی مولفه ها و نقش رهبری ولایی(کاریزماتیک) در پیشرانی تمدن اسلامی (باتاکید بر سیره علوی«ع») [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 113-129]
 • آزادی تحلیل سازه‌انگارانه بازتاب‌های انگاره‌ای انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی در خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 161-184]
 • آزادی انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 177-199]
 • آزادی تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم آزادی در نظام مردم‌‌سالاری دینی از منظر آیت ‌الله خامنه‌‌ای [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 103-130]
 • آزادی   مبانی کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 155-172]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی عدالت در مکاتب سیاسی جهان معاصر (با تأکید بر اسلام شیعی (امامیه)، لیبرالیسم و صهیونیسم) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 35-62]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی مبانی فکری و ایدئولوژیکی جنبش‌های اخیر منطقه خاورمیانه (در یک بررسی تطبیقی با مبانی فکری و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی‌ ایران) [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • آسیب شناسی و رهبران انقلاب آسیب شناسی الگوی عدالت در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اندیشه مطهری و امام خمینی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 67-95]
 • آسیب‌­های فرهنگی   بازیابی پیکره فرهنگ در اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 175-199]
 • آمریکا تحلیل گفتمان آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون رابطه ایران با ایالات متحده [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 109-134]
 • آمریکا نفوذ گفتمانی ایالات متحده آمریکا در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه‌های مقام معظم رهبری [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 96-113]
 • آمریکا تحلیل تقابل آمریکا با انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن از منظر هرمنوتیک روشی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 73-96]
 • آمریکا چهل سال با تحریم‌ها: نگاهی به تاکتیک‌های رسانه‌ای آمریکا برای تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر ایرانیان [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 7-24]
 • آموزش عالی تأملی بر رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی 200 سال اخیر (پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 153-179]
 • آموزش عمومی تأملی بر رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی 200 سال اخیر (پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 153-179]
 • آموزه مشروعیت شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت مشروعیت [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 183-204]
 • آموزه‌های دینی انقلاب اسلامی و احیای کارکردهای دین در عرصه جهانی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 157-181]
 • آموزه‌های دینی شیوه مبارزاتی امام خمینی+ در چهارچوب قدرت نرم، با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 63-84]
 • آنتاگونیسم امر سیاسی، شکل‌گیری و هژمونیک شدن گفتمان انقلابی اسلام سیاسی در ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 27-44]
 • آیت ا... خامنه ای مؤلفه‌های دولت شفاف از منظر امام‌خمینی و آیت‌ا... خامنه‌ای [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 205-225]
 • آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهیافتی بر ماهیتِ صدور انقلاب در اندیشه‌‎ی آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 118-139]
 • آیت‌ الله خامنه‌‌ای مدل برنامه‌‌ریزی گفتمانی» به ‌مثابه مدل روش‌ شناختی جهت نظریه ‌پردازی پیشـرفت اسـلامی ایـرانی در اندیشه آیت ‌الله خامنه‌‌ای [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 152-181]
 • آیت‌الله خامنه‌ای تحلیل گفتمان آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون رابطه ایران با ایالات متحده [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 109-134]
 • آیت‌الله خامنه‌ای بررسی دلایل ضرورت ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 28-45]
 • آیت‌الله خامنه‌ای تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 247-269]
 • آیت‌الله خامنه‌ای بازخوانی مسئله امنیت فرهنگی در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر بینش، نگرش و کنش مقام معظم رهبری) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 41-62]
 • آیت ‌الله خامنه‌‌ای تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم آزادی در نظام مردم‌‌سالاری دینی از منظر آیت ‌الله خامنه‌‌ای [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 103-130]
 • آیت الله خامنه‌ای گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 177-199]
 • آیت الله خامنه‌ای مؤلفه‌های نقش آفرین فرهنگ جهادی در تقویت مقاومت اسلامی در سپهر اندیشه آیت الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 91-111]
 • آیت الله خامنه ­ای مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 167-190]
 • آیت الله خامنه ای درآمدی بر اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای در تحقق جامعه اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 51-72]
 • آیت الله محمدحسین نائینی غروی و روح الله الموسوی خمینی (امام خمینی)   تئوری نقش و تحلیل پارادوکس های رفتار سیاسی عالمان دینی ایران معاصر [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 105-123]
 • آیت ‌الله مطهری ناامنی‌های فرهنگی - سیاسی پیش روی انقلاب اسلامی با رویکردی بر اندیشه‌‌ی امام خمینی و آیت ‌الله مطهری [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 205-229]
 • آینده‌پژوهی شناسایی تصاویر و ابرتصویر ارائه شده توسط بیانیه گام دوم با رویکرد تصویرسازی آینده [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 203-222]
 • آینده پژوهی سناریوهای آینده حکمرانی جهانی،پیامدهای محتمل برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 181-198]
 • آینده پژوهی انقلاب اسلامی نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 127-217]
 • آینده ­نگاری رویکرد به آینده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ایران؛ درآمدی برآینده‌نگاری توسعه علم و فناوری در جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 93-115]

ا

 • ائتلاف واقع گرایی ساختاری و دیپلماسی دولت پهلوی در قبال ائتلاف قدرت های بزرگ [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 259-277]
 • ائتلاف بررسی ائتلاف های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 125-152]
 • ابزار تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 99-114]
 • ابزارها و شیوه های صدور انقلاب اسلامی بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران(با تاکید ب اندیشه های امام خمینی(ره)) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 247-278]
 • ابزارهای سخت   مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 7-26]
 • ابزارهای نرم مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 7-26]
 • اتاق بازرگانی جریان شناسی سیاسی تشکل های وابسته به بازارسنتی در جمهوری اسلامی ایران؛ روند گذشته و وضعیت حال [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 251-276]
 • اثر بخشی الگوی حکمرانی خوب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 9-27]
 • اجتهاد نقش مؤلفه‌‌های اندیشه سیاسی امام خمینی در پیروزی انقلاب اسلامی (با تأکید بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 185-207]
 • اجماع بررسی ائتلاف های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 125-152]
 • احزاب انگاره های منفی پیرامون شخصیت امام خمینی در «مستند انقلاب57» [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 187-216]
 • احزاب سیاسی آسیب‌شناسی نقش نخبگان حزبی در عدم استمرار حزب جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 29-52]
 • احزاب سیاسی بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 57-69]
 • احزاب و گروه‌ها.   تبیین ناکامی نهضت آزادی در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 7-33]
 • احکام اخلاقی.   نقش اخلاق در انتخابات حکومت اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 201-218]
 • احکام امضایی جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 7-34]
 • احکام حکومتی تقنین احکام حکومتی در حوزه منطقه الفراغ توسط ولیّ فقیه [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 131-152]
 • اخباری­گری پیامدهای سیاسی بازتولید اندیشه اخباری‌گری بر گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 121-142]
 • اخلاق رونمایی از چهره خصوصی دولت در اندیشه سیاسی ـ اخلاقی امام خمینی+ [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 29-48]
 • اخلاق رهبری اخلاق رهبری در مخاصمات سیاسی مبتنی بر سنت و سیره [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 33-58]
 • اخلاق سیاسی رونمایی از چهره خصوصی دولت در اندیشه سیاسی ـ اخلاقی امام خمینی+ [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 29-48]
 • اخلاقی - عرفانی بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌‌های دفاع مقدّس [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 97-123]
 • اخلاقی- عرفانی بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌های دفاع مقدّس [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 207-231]
 • اخوان المسلمین بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اندیشه‌ی سیاسی سعید حوّی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 55-73]
 • اخوان المسلمین بیداری اسلامی در مصروتاثیرپذیری آن ازانقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 7-22]
 • اداره امور زنان شناسایی مولفه های راهبردی دکترین، سیاست ها واهداف اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولایت فقیه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 125-145]
 • اداره جامعه کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 7-24]
 • اراده چهل سال با تحریم‌ها: نگاهی به تاکتیک‌های رسانه‌ای آمریکا برای تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر ایرانیان [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 7-24]
 • اراده اکثریت جستاری بر دموکراسی غربی با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 51-76]
 • ارزش مؤلفه‌های کلیدی در ساخت جامعه تراز انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 115-134]
 • ارزش‌ها امنیت اخلاقی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 59-88]
 • ارزش‌های انقلاب اسلامی مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 81-102]
 • ارمنستان زمینه ها و موانع تعامل جمهور یاسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 125-142]
 • استبداد داخلی انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 177-199]
 • استبداد ستیزی بررسی زمینه ها و علل مشترک تحولات جهان عرب در سالهای 2011-2012(بررسی موردی تونس،مصر،لیبی،یمن و بحرین) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 129-152]
 • استحاله آینده‌ پژوهی انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 129-152]
 • استحکام ترکیب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 81-102]
 • استحکام ساخت درونی قدرت اصول بنیادین و الزامات راهبردی استحکام ساخت درونی قدرت نظام از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 104-128]
 • استحکام ساخت درونی قدرت ملی ترکیب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 81-102]
 • استراتژی درآمدی بر استراتژی صدور انقلاب از منظر امام خمینی(ره)(اهداف،ابزار و خط مشی صدور انقلاب) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 199-226]
 • استراتژی نهضتی مبانی و اصول حاکم بر نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی از منظر امام خمینی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 237-262]
 • استصوابی بررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران» [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 143-171]
 • استطلاعی بررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران» [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 143-171]
 • استعاره تئوری وحدت حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت در حقوق عمومی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 143-162]
 • استعمار بهائیت دست پرورده و عامل استکبار از منظر انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 117-141]
 • استقلال بیداری اسلامی و راه‌های تداوم آن (با بهره‌گیری از تجربیات انقلاب اسلامی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 151-172]
 • استقلال تحلیل سازه‌انگارانه بازتاب‌های انگاره‌ای انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی در خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 161-184]
 • استقلال انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 177-199]
 • استقلال واکاوی پیامدهای گذار به سیاست خارجی مستقل پس از انقلاب اسلامی (ارائه چارچوبی تحلیلی بر اساس متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 153-178]
 • استقلال خواهی بررسی زمینه ها و علل مشترک تحولات جهان عرب در سالهای 2011-2012(بررسی موردی تونس،مصر،لیبی،یمن و بحرین) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 129-152]
 • استقلال و هویت ملی مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 131-153]
 • استکبار – آیت‌ الله خامنه­‌ای – سیاست خارجی – مستضعفین مؤلفه‌‌های الگوبخشی انقلاب اسلامی نسبت به کشورهای جهان مبتنی بر دیدگاه رهبر معظم انقلاب [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 27-52]
 • استکبار جهانی درآمدی بر استراتژی صدور انقلاب از منظر امام خمینی(ره)(اهداف،ابزار و خط مشی صدور انقلاب) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 199-226]
 • استکبار ستیزی تحلیل گفتمانی رویکرد واگرایی آیت الله خامنه ای نسبت به نظام سلطه آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 100-117]
 • استکبارستیزی تحلیل سازه‌انگارانه بازتاب‌های انگاره‌ای انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی در خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 161-184]
 • اسلام تحلیل کثرت‌گرایی هنجاری در پرتو اصل چهاردهم قانون اساسی ج.ا.ا [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 53-74]
 • اسلام تحلیل گفتمان آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون رابطه ایران با ایالات متحده [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 109-134]
 • اسلام ظرفیت الگوسازی انقلاب اسلامی ایران به انقلاب‌های اخیر در منطقه خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 135-160]
 • اسلام شورا در اسلام و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 77-98]
 • اسلام تبیین مبانی نقلی و عقلی مردم‌‌سالاری دینی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 27-48]
 • اسلام تکفیر در اسلام و رویکرد انقلاب اسلامی به گروه‏‌های تروریستی معاصر [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 167-184]
 • اسلام مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 131-153]
 • اسلام تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 163-182]
 • اسلام رهیافتی بر ماهیتِ صدور انقلاب در اندیشه‌‎ی آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 118-139]
 • اسلام   قانون اساسی و حقوق بشر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 33-59]
 • اسلام انقلابی انقلاب اسلامی ایران از منظر استاد شهید مرتضی مطهری [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 71-88]
 • اسلام­‌زدایی انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 177-199]
 • اسلام ستیزی بررسی زمینه ها و علل مشترک تحولات جهان عرب در سالهای 2011-2012(بررسی موردی تونس،مصر،لیبی،یمن و بحرین) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 129-152]
 • اسلام سیاسی نقش و کارکردهای مجالس عزاداری حسینی در جامعه پذیری سیاسی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 215-239]
 • اسلام سیاسی بررسی نقش خشونت‌های ضد شیعی در پاکستان بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 239-281]
 • اسلام سیاسی مردم سالاری دینی در ایران و ظرفیت الگوسازی آن در کشورهای اسلامی منطقه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 172-198]
 • اسلام سیاسی اسلام سیاسی و نظم مردمی در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 279-302]
 • اسلام سیاسی واکاوی تاثیرات اندیشه‌ای نخبگان انقلاب اسلامی ایران بر نخبگان اسلام‌گرای ترکیه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 73-96]
 • اسلام سیاسی امر سیاسی، شکل‌گیری و هژمونیک شدن گفتمان انقلابی اسلام سیاسی در ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 27-44]
 • اسلام سیاسی تحلیل گفتمانی رویکرد واگرایی آیت الله خامنه ای نسبت به نظام سلطه آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 100-117]
 • اسلام سیاسی بررسی مقایسه ای جایگاه جریان فکری لیبرال دموکراتیک و جریان اسلام سیاسی، فقهی در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • اسلام سیاسی   انقلاب اسلامی و احیای کارکردهای دین در عرصه جهانی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 157-181]
 • اسلام‌گرائی بیداری اسلامی در مصروتاثیرپذیری آن ازانقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 7-22]
 • اسلام گرایان انقلاب اسلامی ایران و رویارویی غرب با جنبش های اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 167-192]
 • اسلام گرایان تقابل ساختار – کارگزاردر انقلاب 2011 میلادی مصر و مقایسه آن با انقلاب اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 62-79]
 • اسلامی-ایرانی بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال دموکراسی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 27-53]
 • اسلامیت چگونگی تحقق گفتمان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 97-119]
 • اسلامیت بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 49-68]
 • اسلامیت وفاداری به دوگانه جمهوریت و اسلامیت شرط انقلابی ماندن [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 69-86]
 • اسلامیت سه انگاره های هویت ملی و برساخت "ایرانیت" در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1392-1384) [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 247-266]
 • اسلامی سازی تقارن بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی در اندیشه‌های امام خمینی(ره) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 61-80]
 • اسناد بالادستی بررسی جایگاه گفتمان عدالت در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 221-239]
 • اسنادبالادستی رویکرد به آینده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ایران؛ درآمدی برآینده‌نگاری توسعه علم و فناوری در جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 93-115]
 • اصلاح بررسی ارای امام خمینی(ره) در باب نظارت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 103-128]
 • اصلاح و تربیت اخلاق رهبری در مخاصمات سیاسی مبتنی بر سنت و سیره [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 33-58]
 • اصل هشتم قانون اساسی تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 97-122]
 • اصول بنیادین اصول بنیادین و الزامات راهبردی استحکام ساخت درونی قدرت نظام از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 104-128]
 • اصول نظریه نهضتی مبانی و اصول حاکم بر نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی از منظر امام خمینی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 237-262]
 • اعتبار رسانه اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه‌ای (با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 139-156]
 • اعتبارسنجی اعتبارسنجی اهداف مطلوب انقلاب اسلامی در برنامه درسی دروس معارف اسلامی (صاحب‌نظران، اساتید، دانشجویان) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 169-194]
 • اعتماد بررسی تاثیرات انتظارات سیاسی بر اعتماد مردم نسبت به مسئولان(بررسی موردی شهر تهران) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 77-96]
 • اعتماد بررسی ائتلاف های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 125-152]
 • اعتماد اجتماعی طراحی مدل تمدن سازی نوین اسلامی با نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • اعتماد سیاسی اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه‌ای (با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 139-156]
 • اعتماد سیاسی سنجش تاثیر فضای مجازی بر میزان شکاف دولت - ملت در ایران پس از انقلاب (بین سال‌های 90تا969) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 7-29]
 • اعتماد عمومی بررسی تاثیرات انتظارات سیاسی بر اعتماد مردم نسبت به مسئولان(بررسی موردی شهر تهران) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 77-96]
 • اعتماد نهادی بررسی تاثیرات انتظارات سیاسی بر اعتماد مردم نسبت به مسئولان(بررسی موردی شهر تهران) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 77-96]
 • افراط­گرایی تکفیر در اسلام و رویکرد انقلاب اسلامی به گروه‏‌های تروریستی معاصر [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 167-184]
 • افزایش قدرت سازو کارهای افزایش قدرت سیاسی و کارآمدی آن از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-30]
 • افغانستان نظریه ی پخش و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 35-59]
 • افول قدرت پیامدهای تقابل ایران و آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 119-136]
 • اقامه حدود اصل ولایت‌‌ فقیه در اندیشه آیت الله خویی(ره) [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 226-246]
 • اقتدار کاریزما مقایسه نظریه اقتدار کاریزماتیک با رهبری امام خمینی(ع) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 9-28]
 • اقتدار ملی تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 247-269]
 • اقتصاد وضعیت‌سنجی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی درآغاز دهه چهارم انقلاب: قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 175-194]
 • اقتصاد طراحی الگوی راهبردی - فرهنگی اقتصاد مقاومتی با ملاحظه اقتصادی - دفاعی مبتنی بر اندیشه‏‌های مقام معظم رهبری در ج.ا.ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 145-176]
 • اقتصاد دفاع طراحی الگوی راهبردی - فرهنگی اقتصاد مقاومتی با ملاحظه اقتصادی - دفاعی مبتنی بر اندیشه‏‌های مقام معظم رهبری در ج.ا.ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 145-176]
 • اقتصاد مقاومتی طراحی الگوی راهبردی - فرهنگی اقتصاد مقاومتی با ملاحظه اقتصادی - دفاعی مبتنی بر اندیشه‏‌های مقام معظم رهبری در ج.ا.ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 145-176]
 • اقتصاد مقاومتی   اصول بنیادین و الزامات راهبردی استحکام ساخت درونی قدرت نظام از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 104-128]
 • اقتصادمقاومتی طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 179-196]
 • اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصادی - دفاعی طراحی الگوی راهبردی - فرهنگی اقتصاد مقاومتی با ملاحظه اقتصادی - دفاعی مبتنی بر اندیشه‏‌های مقام معظم رهبری در ج.ا.ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 145-176]
 • اقتصادی مطالعه و بررسی میزان تبیین ‏پذیری نظریه انقلاب دیویس در انقلاب ایران و بحرین [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • اقدامات شناسایی عمده‌ترین چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن‌ها بر پایه تحلیل فرامتنی بیانیه گام دوم [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 75-90]
 • اقناع تأثیر دستگاه معرفتی نیروهای اجتماعی بر مانایی انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 89-108]
 • الحوثی‌ها بازخوانی جنبش انصارالله یمن در بستر انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 129-150]
 • الزام سیاسی نوآوری امام خمینی(ره) در مبانی نظریه ولایت فقیه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 71-102]
 • الگو بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال دموکراسی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 27-53]
 • الگو ضرورت‌ های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 107-129]
 • الگو مدل برنامه‌‌ریزی گفتمانی» به ‌مثابه مدل روش‌ شناختی جهت نظریه ‌پردازی پیشـرفت اسـلامی ایـرانی در اندیشه آیت ‌الله خامنه‌‌ای [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 152-181]
 • الگو الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 184-203]
 • الگوسازی مردم سالاری دینی در ایران و ظرفیت الگوسازی آن در کشورهای اسلامی منطقه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 172-198]
 • الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ضرورت‌ های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 107-129]
 • الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقارنه جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 109-138]
 • الگوی بدیل چارچوب تحلیلی انقلاب اسلامی؛ الگوی مفهومی چندعلیتی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 37-54]
 • الگوی شایستگی الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدّظلّه) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 203-231]
 • امامت ولایت فقیه در فقه سیاسی اهل سنت [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 51-73]
 • امام حسین بررسی تحلیلی مراسم سوگواری امام حسین(ع) از منظر سفرنامه‌های اروپایی عصر صفوی و تاثیر آن در پیروزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 52-72]
 • امام خمینی بررسی نقش تطبیقی امام خمینی و دکتر علی شریعتی در بسیج انقلابی سال 1357 [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 193-208]
 • امام خمینی مؤلفه‌های اتحاد اسلامی در اندیشه امام و رهبری و جایگاه آن در انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 75-86]
 • امام خمینی فرایند وحدت جهان اسلام در اندیشه حضرت امام خمینی [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 207-228]
 • امام خمینی نقش و کارکردهای مجالس عزاداری حسینی در جامعه پذیری سیاسی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 215-239]
 • امام خمینی بررسی وشناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی با تاکید بر مختصات بینشی، منشی ورفتاری و تاثیر در پیشروندگی انقلاب اسلامی با محوریت اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 71-104]
 • امام خمینی مرکزیت معنایی ولایت سیاسی فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و جایگاه مردم در آن [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 49-70]
 • امام خمینی روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+ [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 7-30]
 • امام خمینی شیوه مبارزاتی امام خمینی+ در چهارچوب قدرت نرم، با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 63-84]
 • امام خمینی راهکارهای درونی و بیرونی نظارت در حکومت اسلامی با تأکید بر آرای امام خمینی+ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 63-86]
 • امام خمینی تحلیل و بررسی سیر تطور و تکامل نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهای شیعه (با تأکید بر نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی+) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 9-32]
 • امام خمینی تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی+ [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 33-54]
 • امام خمینی واکنش‌های امام خمینی نسبت به تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 79-98]
 • امام خمینی بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 185-208]
 • امام خمینی تبیین آراء انتقادی امام خمینی در باره انتخابات و مجالس دوره پهلوی بر مبنای «نظریه انتقادی» [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 53-71]
 • امام خمینی تحول زبان سیاسی در ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 155-179]
 • امام خمینی ناامنی‌های فرهنگی - سیاسی پیش روی انقلاب اسلامی با رویکردی بر اندیشه‌‌ی امام خمینی و آیت ‌الله مطهری [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 205-229]
 • امام خمینی چالش‌‌های سیاسی داخلی فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 231-252]
 • امام خمینی تقارن بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی در اندیشه‌های امام خمینی(ره) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 61-80]
 • امام خمینی بررسی تأثیر اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی بر درونمایه و صورت‌‌بندی عزاداری محرم: بررسی موردی محرم سال 1342 [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 26-50]
 • امام خمینی بازخوانی قرائت‌‌های مختلف از قطعنامه 598؛ از روایت تا حقیقت [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 161-186]
 • امام خمینی انگاره های منفی پیرامون شخصیت امام خمینی در «مستند انقلاب57» [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 187-216]
 • امام خمینی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اندیشه‌ی سیاسی سعید حوّی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 55-73]
 • امام خمینی نقش مؤلفه‌‌های اندیشه سیاسی امام خمینی در پیروزی انقلاب اسلامی (با تأکید بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 185-207]
 • امام خمینی بازکاوی پروژه تطهیر پهلوی در منابع تاریخی منتشر شده در جمهوری اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-168]
 • امام خمینی ثقلین انقلاب اسلامی: از وصایت رسول الله(ص) تا وصیت روح الله [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 97-118]
 • امام خمینی نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام خمینی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 137-164]
 • امام خمینی عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 209-233]
 • امام خمینی سیری در چگونگی برآمدن اصل ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 7-40]
 • امام خمینی مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 95-117]
 • امام خمینی مؤلفه‌های دولت شفاف از منظر امام‌خمینی و آیت‌ا... خامنه‌ای [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 205-225]
 • امام خمینی نقش اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در مشارکت فراگیر سیاسی اجتماعی زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • امام خمینی+ بازخوانی گفتمان تقریب در اندیشه سیاسی امام خمینی+ و مقام معظم رهبری [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 151-166]
 • امام خمینی+ بررسی تفسیر سیاسی واژه‌ها و مفاهیم قرآنی در انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 59-82]
 • امام خمینی+ بررسی مرجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 83-108]
 • امام خمینی+ تحلیل رابطه کارآمدی سیاسی و تکلیف‌گرایی در گفتمان امام خمینی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 89-110]
 • امام خمینی+ تأثیر گفتمان امام خمینی+ بر بیداری اسلامی ملت‌های مصر، تونس و بحرین [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 157-174]
 • امام خمینی+ جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی+ [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 35-58]
 • امام خمینی+ بررسی رویکرد بومی‌سازی مفاهیم مدرن سیاسی در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی+ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-120]
 • امام خمینی+ نواندیشی دینی و تعالی سیاسی در گفتمان امام خمینی+ [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 55-78]
 • امام خمینی (ره) پیامدهای تقابل ایران و آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 119-136]
 • امام خمینی(ره بررسی روند طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 35-50]
 • امام خمینی(ره) رهیافت بومی‌سازی دانش سیاست با تاکید بر آراء و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 71-92]
 • امام خمینی(ره) نظریه سازه‌انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 207-229]
 • امام خمینی(ره) شاخصه‌های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی (با تأمّل بر آموزه‌های نظری و سیره‌ی عملی امام خمینی(ره)) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 61-86]
 • امام خمینی(ره) مقایسه نظریه اقتدار کاریزماتیک با رهبری امام خمینی(ع) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 9-28]
 • امام خمینی(ره) بررسی ارای امام خمینی(ره) در باب نظارت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 103-128]
 • امام خمینی(ره) بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران(با تاکید ب اندیشه های امام خمینی(ره)) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 247-278]
 • امام خمینی(ره) جستاری بر دموکراسی غربی با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 51-76]
 • امام خمینی(ره) درآمدی بر استراتژی صدور انقلاب از منظر امام خمینی(ره)(اهداف،ابزار و خط مشی صدور انقلاب) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 199-226]
 • امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی و برجسته ترین ویژگی ها از نگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 35-56]
 • امام خمینی(ره) تهدید های فرهنگی در سطح مردم و حکومت از منظر امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 57-76]
 • امام خمینی(ره) قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن در نسبت با نهضت امام خمینی(ره) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 133-151]
 • امام خمینی(ره) بررسی نقش رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج گری گروها در دوره شکل گیری انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 73-92]
 • امام خمینی(ره) بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 80-99]
 • امام خمینی(ره) نقش مجمع تقریب بر استمرار انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی (ره) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 139-162]
 • امت اسلام فرایند وحدت جهان اسلام در اندیشه حضرت امام خمینی [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 207-228]
 • امت واحده مؤلفه‌های اتحاد اسلامی در اندیشه امام و رهبری و جایگاه آن در انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 75-86]
 • امر به معروف و نهی از منکر بررسی ارای امام خمینی(ره) در باب نظارت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 103-128]
 • امر به معروف و نهی از منکر تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 97-122]
 • امر سیاسی مفهوم متعارض امر سیاسی در انسان شناسی معاصر و انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 87-102]
 • امر سیاسی امر سیاسی، شکل‌گیری و هژمونیک شدن گفتمان انقلابی اسلام سیاسی در ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 27-44]
 • امکان و امتناع بررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب 1368 [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 201-223]
 • امنیت سیاست ‌خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام: تداوم موازنه سازی و هویت‌ یابی انقلابی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 219-257]
 • امنیت بررسی مرجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 83-108]
 • امنیت امنیت اخلاقی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 59-88]
 • امنیت واکنش‌های امام خمینی نسبت به تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 79-98]
 • امنیت بازخوانی مسئله امنیت فرهنگی در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر بینش، نگرش و کنش مقام معظم رهبری) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 41-62]
 • امنیت اخلاقی امنیت اخلاقی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 59-88]
 • امنیت ملی امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو منشور ملل متحد با تأکید بر مبانی و اهداف انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 197-215]
 • امنیت ملی تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی+ [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 33-54]
 • امنیتی‌سازی تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای برسازی برنامه هسته‌ای ایران به عنوان یک تهدید امنیتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 191-214]
 • امور حسبه اصل ولایت‌‌ فقیه در اندیشه آیت الله خویی(ره) [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 226-246]
 • امید به زندگی بررسی نقش طراحی در عوامل تاثیرگذار بر افزایش امید به زندگی شهروندان ایرانی پس از انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 169-188]
 • انتخابات بررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران» [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 143-171]
 • انتخابات تبیین ناکامی نهضت آزادی در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 7-33]
 • انتخابات تبیین آراء انتقادی امام خمینی در باره انتخابات و مجالس دوره پهلوی بر مبنای «نظریه انتقادی» [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 53-71]
 • انتخابات بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 57-69]
 • انتخابات اخلاقی نقش اخلاق در انتخابات حکومت اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 201-218]
 • انتخاباتی بررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران» [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 143-171]
 • انتصاب الهی عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 209-233]
 • انتظارات سیاسی بررسی تاثیرات انتظارات سیاسی بر اعتماد مردم نسبت به مسئولان(بررسی موردی شهر تهران) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 77-96]
 • انتقال قدرت کار ویژه‌های شورای انقلاب در دوره انتقال قدرت در فرایند نظام سازی جمهوری اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 181-203]
 • اندیشه اسلامی تحلیل و بررسی مواجهه وفای به عهد و منافع ملی در روابط بین‌الملل [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 165-186]
 • اندیشه اصلاحی نوآوری امام خمینی(ره) در مبانی نظریه ولایت فقیه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 71-102]
 • اندیشه انقلابی نوآوری امام خمینی(ره) در مبانی نظریه ولایت فقیه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 71-102]
 • اندیشه سیاسی روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+ [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 7-30]
 • اندیشه سیاسی نوآوری امام خمینی(ره) در مبانی نظریه ولایت فقیه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 71-102]
 • اندیشه سیاسی درآمدی بر اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای در تحقق جامعه اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 51-72]
 • اندیشه سیاسی نقش اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در مشارکت فراگیر سیاسی اجتماعی زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • اندیشه سیاسی اسلام تحلیل و بررسی سیر تطور و تکامل نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهای شیعه (با تأکید بر نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی+) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 9-32]
 • اندیشه سیاسی اسلامی درآمدی بر اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای در تحقق جامعه اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 51-72]
 • اندیشه سیاسی. امام خمینی رونمایی از چهره خصوصی دولت در اندیشه سیاسی ـ اخلاقی امام خمینی+ [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 29-48]
 • اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 51-60]
 • اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 127-217]
 • اندیشه فقهی آیت‌الله خامنه‌ای مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 131-153]
 • اندیشه فقهی امام خمینی+ رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 7-34]
 • اندیشه فقهی سیاسی نقش مؤلفه‌‌های اندیشه سیاسی امام خمینی در پیروزی انقلاب اسلامی (با تأکید بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 185-207]
 • اندیشه­‌ی سیاسی بررسی تأثیر اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی بر درونمایه و صورت‌‌بندی عزاداری محرم: بررسی موردی محرم سال 1342 [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 26-50]
 • اندیشۀ سیاسی اسلام بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 80-99]
 • انسان شناختی مبانی کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 155-172]
 • انسان‌شناسی مبانی حکمت متعالیه برای اداره امور انسان در تراز انقلاب اسلامی و تأملاتی آسیب‌شناسانه در توسعه غیر متألهانه [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 165-188]
 • انسان‌شناسی اسلامی اخلاق رهبری در مخاصمات سیاسی مبتنی بر سنت و سیره [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 33-58]
 • انسان شناسی سیاسی مفهوم متعارض امر سیاسی در انسان شناسی معاصر و انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 87-102]
 • انصار الله بازخوانی جنبش انصارالله یمن در بستر انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 129-150]
 • انقلاب انقلاب اسلامی ایران از منظر استاد شهید مرتضی مطهری [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 71-88]
 • انقلاب مراتب حساسیت نیروهای انقلابی در برابر دشمن از دیدگاه قرآن کریم [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 31-60]
 • انقلاب بررسی انقلاب‌های کشورهای اسلامی با تأکید بر انقلاب اسلامی وانقلاب‌های عربی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 8-28]
 • انقلاب تبیین مفهوم راهبردی نظریه نظام انقلابی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 23-48]
 • انقلاب بررسی نقش رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج گری گروها در دوره شکل گیری انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 73-92]
 • انقلاب اسلامی بررسی تأثیرات اجتماعی انقلاب اسلامی بر تحولات کشور‌های حاشیه دریای خزر [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 167-190]
 • انقلاب اسلامی تحریف‌ستیزی علامه شهید مطهری و نقش آن در انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 35-48]
 • انقلاب اسلامی نسبت رفتار تمدن غرب با بیداری اسلامی بر اساس اندیشه حاجی آقا مجتهد شیرازی نماینده دوره مشروطیت [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 49-70]
 • انقلاب اسلامی آسیب شناسی مبانی فکری و ایدئولوژیکی جنبش‌های اخیر منطقه خاورمیانه (در یک بررسی تطبیقی با مبانی فکری و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی‌ ایران) [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • انقلاب اسلامی مؤلفه‌های اصلی تمدن سازی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نقش عقلانیت، معنویت و علم گرایی) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-34]
 • انقلاب اسلامی بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 51-60]
 • انقلاب اسلامی مبانی قرآنی جواز مشارکت سیاسی زنان در انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 87-108]
 • انقلاب اسلامی تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 167-192]
 • انقلاب اسلامی مؤلفه‌های اتحاد اسلامی در اندیشه امام و رهبری و جایگاه آن در انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 75-86]
 • انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی و احیای کارکردهای دین در عرصه جهانی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 157-181]
 • انقلاب اسلامی تبیین ناکامی نهضت آزادی در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 7-33]
 • انقلاب اسلامی بررسی نقش و جایگاه طبقه متوسط ایران در انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی تاریخی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 125-147]
 • انقلاب اسلامی مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 167-190]
 • انقلاب اسلامی نقش مبارزاتی مردم استان چهارمحال و بختیاری در انقلاب اسلامی با تکیه برنظریه پخش «هاگراستراند» [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 81-105]
 • انقلاب اسلامی راهبرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران: از تغییر نظام تا تغییر رفتار (روایت اپوزیسیون فارسی زبان رسانه ای) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 121-154]
 • انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی به مثابۀ هویت جدید در عصر غلبه غرب و شرق [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 173-195]
 • انقلاب اسلامی امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو منشور ملل متحد با تأکید بر مبانی و اهداف انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 197-215]
 • انقلاب اسلامی تأثیرات متقابل انقلاب اسلامی ایران و ژئوپلیتیک شیعه در خاورمیانه [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 217-232]
 • انقلاب اسلامی قانون اساسی و حقوق بشر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 33-59]
 • انقلاب اسلامی آینده‌ پژوهی انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 129-152]
 • انقلاب اسلامی تحلیل گفتمان آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون رابطه ایران با ایالات متحده [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 109-134]
 • انقلاب اسلامی تبیین پیمایشی فرصت‌های حج ابراهیمی به منظور صدور انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 135-158]
 • انقلاب اسلامی تفاوت جایگاه و نقش رسانه در انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 159-186]
 • انقلاب اسلامی نگاهی به تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر ترکیه با استفاده از نظریه پخش [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 213-238]
 • انقلاب اسلامی بررسی نقش خشونت‌های ضد شیعی در پاکستان بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 239-281]
 • انقلاب اسلامی بررسی تفسیر سیاسی واژه‌ها و مفاهیم قرآنی در انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 59-82]
 • انقلاب اسلامی ‌انقلاب اسلامی و بنیان‌های فرهنگی ـ معرفتی بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 7-32]
 • انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ایران از منظر استاد شهید مرتضی مطهری [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 71-88]
 • انقلاب اسلامی بیداری اسلامی و تغییر در هندسه قدرت در منطقه [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 111-124]
 • انقلاب اسلامی بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 147-168]
 • انقلاب اسلامی نقش انقلاب اسلامی در هویت‌بخشی به جوانان ایرانی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 195-213]
 • انقلاب اسلامی شیوه مبارزاتی امام خمینی+ در چهارچوب قدرت نرم، با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 63-84]
 • انقلاب اسلامی منابع سیاسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق جدید [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 103-124]
 • انقلاب اسلامی وضعیت‌سنجی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی درآغاز دهه چهارم انقلاب: قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 175-194]
 • انقلاب اسلامی الگوی نظام‌سازی ایران پس از انقلاب اسلامی؛ ارزیابی مردم سالاری دینی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 139-164]
 • انقلاب اسلامی مبانی حکمت متعالیه برای اداره امور انسان در تراز انقلاب اسلامی و تأملاتی آسیب‌شناسانه در توسعه غیر متألهانه [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 165-188]
 • انقلاب اسلامی تحلیلی پیشانظری از الگوی جامعه مقاوم برای حفظ انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 9-34]
 • انقلاب اسلامی عاشورا و تحولات اجتماعی ایران عصر انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 199-220]
 • انقلاب اسلامی کاربست دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 247-274]
 • انقلاب اسلامی نواندیشی دینی و تعالی سیاسی در گفتمان امام خمینی+ [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 55-78]
 • انقلاب اسلامی مؤلفه‌های کلیدی در ساخت جامعه تراز انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 115-134]
 • انقلاب اسلامی بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 185-208]
 • انقلاب اسلامی مقایسه نظریه اقتدار کاریزماتیک با رهبری امام خمینی(ع) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 9-28]
 • انقلاب اسلامی اسلام سیاسی و نظم مردمی در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 279-302]
 • انقلاب اسلامی درآمدی بر استراتژی صدور انقلاب از منظر امام خمینی(ره)(اهداف،ابزار و خط مشی صدور انقلاب) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 199-226]
 • انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی و برجسته ترین ویژگی ها از نگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 35-56]
 • انقلاب اسلامی تئوری وحدت حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت در حقوق عمومی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 143-162]
 • انقلاب اسلامی واکاوی تاثیرات اندیشه‌ای نخبگان انقلاب اسلامی ایران بر نخبگان اسلام‌گرای ترکیه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 73-96]
 • انقلاب اسلامی تحول زبان سیاسی در ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 155-179]
 • انقلاب اسلامی ناامنی‌های فرهنگی - سیاسی پیش روی انقلاب اسلامی با رویکردی بر اندیشه‌‌ی امام خمینی و آیت ‌الله مطهری [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 205-229]
 • انقلاب اسلامی چالش‌‌های سیاسی داخلی فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 231-252]
 • انقلاب اسلامی بررسی راهکارهای پیشگیری از تضعیف قدرت نرم رهبری انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 75-94]
 • انقلاب اسلامی بازخوانی قرائت‌‌های مختلف از قطعنامه 598؛ از روایت تا حقیقت [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 161-186]
 • انقلاب اسلامی انگاره های منفی پیرامون شخصیت امام خمینی در «مستند انقلاب57» [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 187-216]
 • انقلاب اسلامی تحلیل تقابل آمریکا با انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن از منظر هرمنوتیک روشی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 73-96]
 • انقلاب اسلامی گفتمان سیاست خارجی جریان‌‌های ملی‌‌گرا و اسلام‌‌گرا مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی مذاکره با سفارت آمریکا [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 183-205]
 • انقلاب اسلامی وفاداری به دوگانه جمهوریت و اسلامیت شرط انقلابی ماندن [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 69-86]
 • انقلاب اسلامی تکفیر در اسلام و رویکرد انقلاب اسلامی به گروه‏‌های تروریستی معاصر [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 167-184]
 • انقلاب اسلامی بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌‌های دفاع مقدّس [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 97-123]
 • انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی؛ فرصت‌های همگرایی جهان اسلام و راهکارهای تقویت آن [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 46-69]
 • انقلاب اسلامی بررسی نقش طراحی در عوامل تاثیرگذار بر افزایش امید به زندگی شهروندان ایرانی پس از انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 169-188]
 • انقلاب اسلامی چهل سال با تحریم‌ها: نگاهی به تاکتیک‌های رسانه‌ای آمریکا برای تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر ایرانیان [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 7-24]
 • انقلاب اسلامی ثقلین انقلاب اسلامی: از وصایت رسول الله(ص) تا وصیت روح الله [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 97-118]
 • انقلاب اسلامی بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌های دفاع مقدّس [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 207-231]
 • انقلاب اسلامی پیامدهای تقابل ایران و آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 119-136]
 • انقلاب اسلامی چالش‌های عمده انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 7-22]
 • انقلاب اسلامی تبیین مفهوم راهبردی نظریه نظام انقلابی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 23-48]
 • انقلاب اسلامی قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن در نسبت با نهضت امام خمینی(ره) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 133-151]
 • انقلاب اسلامی خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 181-208]
 • انقلاب اسلامی تحلیل بازتاب انقلاب اسلامی ایران در یمن بر اساس نظریه پخش [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 197-220]
 • انقلاب اسلامی بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربا تاکید بر انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 51-80]
 • انقلاب اسلامی موضع پهلوی دوم در قبال اپوزیسیون مذهبی در وضعیت انقلابی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 7-25]
 • انقلاب اسلامی الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 184-203]
 • انقلاب اسلامی چارچوب تحلیلی انقلاب اسلامی؛ الگوی مفهومی چندعلیتی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 37-54]
 • انقلاب اسلامی عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در آینده انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 204-225]
 • انقلاب اسلامی بررسی دلایل ضرورت ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 28-45]
 • انقلاب اسلامی تهدیدات نرم افزاری نظم سوم سلطه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 46-61]
 • انقلاب اسلامی انقلاب مستمر؛ راهبردی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 62-74]
 • انقلاب اسلامی شناسایی عمده‌ترین چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن‌ها بر پایه تحلیل فرامتنی بیانیه گام دوم [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 75-90]
 • انقلاب اسلامی نقش مجمع تقریب بر استمرار انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی (ره) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 139-162]
 • انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، معماران انقلاب، مردم‌سالاری دینی، قانون اساسی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 220-239]
 • انقلاب اسلامی تحلیل گفتمانی و جامعه شناختی دفاع مقدس و تاثیر آن در تقویت همبستگی، وحدت و قدرت ملی [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 9-35]
 • انقلاب اسلامی نقش اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در مشارکت فراگیر سیاسی اجتماعی زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • انقلاب اسلامی بررسی مقایسه ای جایگاه جریان فکری لیبرال دموکراتیک و جریان اسلام سیاسی، فقهی در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • انقلاب اسلامی مناسبات دین و سیاست در اندیشه روشنفکران دینی قبل از انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • انقلاب اسلامی   واکاوی تاثیر فرهنگ سیاسی شیعه بر شکل­گیری ریشه­های انقلاب اسلامی و پیروزی آن [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 145-176]
 • انقلاب ‌اسلامی ایران تحلیل گفتمان رهبری مسلط امام‌خمینی(ره) در بسیج مردمی بر مبنای ایدئولوژی مذهبی در فرآیند پیروزی انقلاب‌ اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 97-132]
 • انقلاب اسلامی ایران بهائیت دست پرورده و عامل استکبار از منظر انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 117-141]
 • انقلاب اسلامی ایران منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 109-137]
 • انقلاب اسلامی ایران نظریه سازه‌انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 207-229]
 • انقلاب اسلامی ایران بازخوانی جنبش انصارالله یمن در بستر انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 129-150]
 • انقلاب اسلامی ایران بررسی نقش تطبیقی امام خمینی و دکتر علی شریعتی در بسیج انقلابی سال 1357 [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 193-208]
 • انقلاب اسلامی ایران ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 225-227]
 • انقلاب اسلامی ایران نظریه ی پخش و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 35-59]
 • انقلاب اسلامی ایران اسلامِ سیاسی؛ چالشی ژئوپلیتیکی در روابط ایران و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 7-39]
 • انقلاب اسلامی ایران جریان‌شناسی فکری ـ سیاسی هزاره‌ها و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر آن [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 187-212]
 • انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در لبنان [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 125-146]
 • انقلاب اسلامی ایران تأثیر دستگاه معرفتی نیروهای اجتماعی بر مانایی انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 89-108]
 • انقلاب اسلامی ایران رفتارشناسی سیاسی درباریان پهلوی و نقش آن در انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 121-150]
 • انقلاب اسلامی ایران ظرفیت الگوسازی انقلاب اسلامی ایران به انقلاب‌های اخیر در منطقه خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 135-160]
 • انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران و بیدلری اسلامی در یمن با تاکید بر جنبش الحوثی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 185-220]
 • انقلاب اسلامی ایران بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران(با تاکید ب اندیشه های امام خمینی(ره)) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 247-278]
 • انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 227-250]
 • انقلاب اسلامی ایران بررسی تطبیقی مولفه‌های فرهنگی و سیاسی قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (1979) و انقلاب مصر (2011) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 133-159]
 • انقلاب اسلامی ایران تأثیرپذیری مفهومی و روشی حرکت انصارالله یمن از انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 182-202]
 • انقلاب اسلامی ایران بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اندیشه‌ی سیاسی سعید حوّی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 55-73]
 • انقلاب اسلامی ایران فرا تحلیل مطالعات انقلاب اسلامی در ایران؛ بررسی چرایی و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران از منظر پژوهشگران ایرانی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 45-66]
 • انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 177-199]
 • انقلاب اسلامی ایران نقش انقلاب اسلامی ایران در همگرایی جنبش های اسلامی منطقه با تأکید بر شیعیان یمن [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 121-140]
 • انقلاب اسلامی ایران مؤلفه‌های تأثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامی ایران بر حزب الله لبنان [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 25-47]
 • انقلاب اسلامی ایران بررسی وجوه تمایز جاهلیت اولی و مدرن در قرآن، احادیث و روایات و نقش انقلاب اسلامی ایران در رفع جاهلیت مدرن [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 55-72]
 • انقلاب اسلامی ایران تحلیل سازه‌انگارانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات سیاسی یمن [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 200-219]
 • انقلاب ایران تقابل ساختار – کارگزاردر انقلاب 2011 میلادی مصر و مقایسه آن با انقلاب اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 62-79]
 • انقلاب تونس آزمون‌پذیری نظریه انقلاب اجتماعی با انقلاب‌های مصر و تونس [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 207-227]
 • انقلاب دینی بیداری اسلامی و راه‌های تداوم آن (با بهره‌گیری از تجربیات انقلاب اسلامی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 151-172]
 • انقلاب ژانویه مصر بررسی تطبیقی مولفه‌های فرهنگی و سیاسی قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (1979) و انقلاب مصر (2011) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 133-159]
 • انقلاب سفید تأثیر ایدئولوژی پهلوی بر رشد اسلام سیاسی (مطالعه نقش مطبوعات کیهان و اطلاعات 1340 - 1357) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 63-82]
 • انقلاب مستمر انقلاب مستمر؛ راهبردی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 62-74]
 • انقلاب مشروطه جامعه شناسی سیاسی نقش نیروهای اجتماعی سنتی در انقلاب مشروطه مطالعه موردی: بازاریان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 7-34]
 • انقلاب مشروطه بررسی مقایسه ای جایگاه جریان فکری لیبرال دموکراتیک و جریان اسلام سیاسی، فقهی در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • انقلاب مصر آزمون‌پذیری نظریه انقلاب اجتماعی با انقلاب‌های مصر و تونس [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 207-227]
 • انقلاب مصر تقابل ساختار – کارگزاردر انقلاب 2011 میلادی مصر و مقایسه آن با انقلاب اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 62-79]
 • انقلاب‌های بزرگ انقلاب‌های بزرگ و چالش دیپلماسی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 7-26]
 • انقلاب‌های عربی ظرفیت الگوسازی انقلاب اسلامی ایران به انقلاب‌های اخیر در منطقه خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 135-160]
 • انقلابی بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال‌های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان‌های سیاسی – فکری آن دوره [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 1-21]
 • انقلابی‌گری گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 177-199]
 • انقلابی گری شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 183-204]
 • انقلاب یمن نظریه سازه‌انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 207-229]
 • انقلابیون شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 183-204]
 • انگاره تحلیل سازه‌انگارانه بازتاب‌های انگاره‌ای انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی در خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 161-184]
 • انگاره­سازی منفی انگاره های منفی پیرامون شخصیت امام خمینی در «مستند انقلاب57» [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 187-216]
 • انگاره‌های هویتی احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 187-206]
 • اهداف تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 99-114]
 • اهداف شناسایی مولفه های راهبردی دکترین، سیاست ها واهداف اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولایت فقیه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 125-145]
 • اهداف مطلوب اعتبارسنجی اهداف مطلوب انقلاب اسلامی در برنامه درسی دروس معارف اسلامی (صاحب‌نظران، اساتید، دانشجویان) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 169-194]
 • اهل سنت واکاوی تاثیرات اندیشه‌ای نخبگان انقلاب اسلامی ایران بر نخبگان اسلام‌گرای ترکیه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 73-96]
 • اهل سنت بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه و اهل سنت [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 143-166]
 • اهل سنت ولایت فقیه در فقه سیاسی اهل سنت [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 51-73]
 • اهم و مهم راهکارهای تشخیص مصلحت در اندیشه امام خمینی(ره)و قانون اساسی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 7-30]
 • اهمیت فرهنگ بازیابی پیکره فرهنگ در اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 175-199]
 • ایالات متحده آمریکا بررسی مناقشه انقلاب اسلامی ایران و آمریکا درمباحث حقوق بشر بر اساس رهیافت رئالیسم و سازه انگاری [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 51-69]
 • ایالات متحده آمریکا استراتژی‌های غیریت‌ساز با آمریکا در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 23-50]
 • ایدئولوژی تأثیرات متقابل انقلاب اسلامی ایران و ژئوپلیتیک شیعه در خاورمیانه [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 217-232]
 • ایدئولوژی بررسی انقلاب‌های کشورهای اسلامی با تأکید بر انقلاب اسلامی وانقلاب‌های عربی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 8-28]
 • ایدئولوژی چارچوب تحلیلی انقلاب اسلامی؛ الگوی مفهومی چندعلیتی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 37-54]
 • ایدئولوژی اسلامی بررسی نقش تطبیقی امام خمینی و دکتر علی شریعتی در بسیج انقلابی سال 1357 [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 193-208]
 • ایدئولوژی­‌های سیاسی معارض تحلیل گفتمان رهبری مسلط امام‌خمینی(ره) در بسیج مردمی بر مبنای ایدئولوژی مذهبی در فرآیند پیروزی انقلاب‌ اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 97-132]
 • ایران بررسی مناقشه انقلاب اسلامی ایران و آمریکا درمباحث حقوق بشر بر اساس رهیافت رئالیسم و سازه انگاری [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 51-69]
 • ایران انقلاب اسلامی ایران و رویارویی غرب با جنبش های اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 167-192]
 • ایران انقلاب اسلامی به مثابۀ هویت جدید در عصر غلبه غرب و شرق [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 173-195]
 • ایران تأثیرات متقابل انقلاب اسلامی ایران و ژئوپلیتیک شیعه در خاورمیانه [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 217-232]
 • ایران واقع گرایی ساختاری و دیپلماسی دولت پهلوی در قبال ائتلاف قدرت های بزرگ [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 259-277]
 • ایران نگاهی به تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر ترکیه با استفاده از نظریه پخش [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 213-238]
 • ایران بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 147-168]
 • ایران منابع سیاسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق جدید [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 103-124]
 • ایران فرا تحلیل مطالعات انقلاب اسلامی در ایران؛ بررسی چرایی و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران از منظر پژوهشگران ایرانی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 45-66]
 • ایران چهل سال با تحریم‌ها: نگاهی به تاکتیک‌های رسانه‌ای آمریکا برای تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر ایرانیان [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 7-24]
 • ایران تحلیل بازتاب انقلاب اسلامی ایران در یمن بر اساس نظریه پخش [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 197-220]
 • ایران استراتژی ایران در عراق پسا داعش با تاکید بر گروه‌های بسیج مردمی عراق [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 27-49]
 • ایران سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 36-69]
 • ایران طراحی مدل تمدن سازی نوین اسلامی با نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • ایران مطالعه و بررسی میزان تبیین ‏پذیری نظریه انقلاب دیویس در انقلاب ایران و بحرین [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • ایران معاصر نظریه بسیج منابع و تبیین کنش جمعی در قیام سی تیر سال 1331 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-70]
 • ایران معاصر بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربا تاکید بر انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 51-80]
 • ایران معاصر چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 155-174]
 • ایران هراسی همگونی‌های محصولات رسانه‌ای با جهت‌گیری‌های سیاست خارجی آمریکا در موضوع ایران هراسی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 1145-156]
 • ایرانیت بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 49-68]
 • ایرانیت سه انگاره های هویت ملی و برساخت "ایرانیت" در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1392-1384) [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 247-266]

ب

 • بابیه بهائیت دست پرورده و عامل استکبار از منظر انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 117-141]
 • بازار سنتی جریان شناسی سیاسی تشکل های وابسته به بازارسنتی در جمهوری اسلامی ایران؛ روند گذشته و وضعیت حال [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 251-276]
 • بازاریان جامعه شناسی سیاسی نقش نیروهای اجتماعی سنتی در انقلاب مشروطه مطالعه موردی: بازاریان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 7-34]
 • بازتاب تحلیل بازتاب انقلاب اسلامی ایران در یمن بر اساس نظریه پخش [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 197-220]
 • بازتاب انقلاب اسلامی نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 127-217]
 • بازتولید اقتدار گرایی بیداری اسلامی،چالش ها و موانع پیش رو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 153-184]
 • بازدارندگی شبکه‌ای بازدارندگی شبکه‌ای و بایسته‌های سیاست خارجی ج.ا.ایران در گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 142-160]
 • بازسازی ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 225-227]
 • بازسازی احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 187-206]
 • بازنگری بررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب 1368 [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 201-223]
 • بازنگری خوانش دینی به مثابه سازمان مفهومی در بازنگری ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 219-242]
 • باورهای دینی بررسی کارکرد دین در اندیشه و عمل نواب صفوی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 85-102]
 • بحران چارچوب تحلیلی انقلاب اسلامی؛ الگوی مفهومی چندعلیتی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 37-54]
 • بحران هویت گذار نسلی در تجربه جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 97-119]
 • بحرین مطالعه و بررسی میزان تبیین ‏پذیری نظریه انقلاب دیویس در انقلاب ایران و بحرین [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • براندازی آینده‌ پژوهی انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 129-152]
 • برجام سیاست ‌خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام: تداوم موازنه سازی و هویت‌ یابی انقلابی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 219-257]
 • برنامه درسی اعتبارسنجی اهداف مطلوب انقلاب اسلامی در برنامه درسی دروس معارف اسلامی (صاحب‌نظران، اساتید، دانشجویان) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 169-194]
 • برنامه‌ریزی گفتمان انقلاب اسلامی و طراحی سناریوهای آینده مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 181-205]
 • برنامه موشکی.   سیاست ‌خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام: تداوم موازنه سازی و هویت‌ یابی انقلابی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 219-257]
 • برنامه­های توسعه آسیب شناسی الگوی عدالت در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اندیشه مطهری و امام خمینی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 67-95]
 • برنامه­های توسعه بررسی جایگاه گفتمان عدالت در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 221-239]
 • برنامه های توسعه جایگاه فرهنگ عمومی در دستیابی به اهداف برنامه های توسعه [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 181-194]
 • برنامه هسته‌ای ایران تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای برسازی برنامه هسته‌ای ایران به عنوان یک تهدید امنیتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 191-214]
 • برندینگ جمهوری اسلامی ایران و برندینگ دینی؛ انقلابیگری ضد سیستمی در نظام بین الملل [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 49-65]
 • بستر اجتماعی راهبری حکمرانی مطلوب ایرانی- اسلامی در اندیشه سیاسی استاد مطهری [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 118-138]
 • بسیج سیاسی بررسی نقش تطبیقی امام خمینی و دکتر علی شریعتی در بسیج انقلابی سال 1357 [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 193-208]
 • بسیج منابع نظریه بسیج منابع و تبیین کنش جمعی در قیام سی تیر سال 1331 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-70]
 • بصیرت اصول بنیادین و الزامات راهبردی استحکام ساخت درونی قدرت نظام از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 104-128]
 • بُعد میانه شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنیاد مطالعات ایران خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 181-208]
 • بهائی‌گری بهائیت دست پرورده و عامل استکبار از منظر انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 117-141]
 • بهار عربی تحولات اخیر جهان اسلام؛ بیداری اسلامی یا بهار عربی؛ بررسی مفهومی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 215-237]
 • بومی‌سازی رهیافت بومی‌سازی دانش سیاست با تاکید بر آراء و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 71-92]
 • بومی‌سازی ‌انقلاب اسلامی و بنیان‌های فرهنگی ـ معرفتی بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 7-32]
 • بومی‌سازی بررسی رویکرد بومی‌سازی مفاهیم مدرن سیاسی در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی+ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-120]
 • بومی سازی تقارن بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی در اندیشه‌های امام خمینی(ره) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 61-80]
 • بیانات امام خمینی الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدّظلّه) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 203-231]
 • بیانات مقام معظم رهبری الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدّظلّه) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 203-231]
 • بیانات مقام معظم رهبری طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 179-196]
 • بیانه گام دوم انقلاب جوانگرایی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر مبانی قرآنی و روائی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 109-125]
 • بیانیه. چشم‌انداز بررسی دلایل ضرورت ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 28-45]
 • بیانیه گام دوم انقلاب مستمر؛ راهبردی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 62-74]
 • بیانیه گام دوم شناسایی تصاویر و ابرتصویر ارائه شده توسط بیانیه گام دوم با رویکرد تصویرسازی آینده [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 203-222]
 • بیانیه گام دوم انقلاب تهدیدات نرم افزاری نظم سوم سلطه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 46-61]
 • بیانیه گام دوم انقلاب تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: ضرورت ایجاد یک نظام رفتاری برای اقدام فراگیر [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 91-108]
 • بیانیه گام دوم انقلاب تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی با آرمان‌های سیاسی آن (با تاکید بر محورهای بیانیه گام دوم انقلاب) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 126-141]
 • بیانیه گام دوم انقلاب الزامات وراهکارهای اجرایی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(باتاکیدبربیانات مقام معظم رهبری) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 161-177]
 • بیانیه گام دوم انقلاب بررسی حربه ها و مصادیق فریبکاری دشمن در سلطه بر جهان اسلام در ۴۰ سال اول انقلاب با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 223-241]
 • بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی شناسایی راهکارها و مولفه های مهم توسعه بیمه در بیانیه گام دوم انقلاب با تاکید بر شاخص های فرهنگی-تبلیغاتی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 163-183]
 • بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی الگوی حکمرانی خوب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 9-27]
 • بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بازدارندگی شبکه‌ای و بایسته‌های سیاست خارجی ج.ا.ایران در گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 142-160]
 • بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پیشران های نظریه انتظار در کارایی جریان‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 178-202]
 • بیانیه‌ی گام دوم شناسایی عمده‌ترین چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن‌ها بر پایه تحلیل فرامتنی بیانیه گام دوم [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 75-90]
 • بی­ثباتی سیاسی سنجش تاثیر فضای مجازی بر میزان شکاف دولت - ملت در ایران پس از انقلاب (بین سال‌های 90تا969) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 7-29]
 • بیداری اسلامی تحولات اخیر جهان اسلام؛ بیداری اسلامی یا بهار عربی؛ بررسی مفهومی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 215-237]
 • بیداری اسلامی نسبت رفتار تمدن غرب با بیداری اسلامی بر اساس اندیشه حاجی آقا مجتهد شیرازی نماینده دوره مشروطیت [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 49-70]
 • بیداری اسلامی آسیب شناسی مبانی فکری و ایدئولوژیکی جنبش‌های اخیر منطقه خاورمیانه (در یک بررسی تطبیقی با مبانی فکری و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی‌ ایران) [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • بیداری اسلامی بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 51-60]
 • بیداری اسلامی رسانه‌های اجتماعی و توانمند‌سازی شهروندان در جریان تحولات بیداری اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 151-166]
 • بیداری اسلامی تأثیر گفتمان امام خمینی+ بر بیداری اسلامی ملت‌های مصر، تونس و بحرین [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 157-174]
 • بیداری اسلامی بیداری اسلامی و راه‌های تداوم آن (با بهره‌گیری از تجربیات انقلاب اسلامی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 151-172]
 • بیداری اسلامی مردم سالاری دینی در ایران و ظرفیت الگوسازی آن در کشورهای اسلامی منطقه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 172-198]
 • بیداری اسلامی تحلیل سازه‌انگارانه بازتاب‌های انگاره‌ای انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی در خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 161-184]
 • بیداری اسلامی بیداری اسلامی،چالش ها و موانع پیش رو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 153-184]
 • بیداری اسلامی انقلاب اسلامی ایران و بیدلری اسلامی در یمن با تاکید بر جنبش الحوثی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 185-220]
 • بیداری اسلامی بررسی انقلاب‌های کشورهای اسلامی با تأکید بر انقلاب اسلامی وانقلاب‌های عربی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 8-28]
 • بیداری اسلامی بیداری اسلامی در مصروتاثیرپذیری آن ازانقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 7-22]
 • بیداری اسلامی تحلیل بازتاب انقلاب اسلامی ایران در یمن بر اساس نظریه پخش [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 197-220]
 • بیداری اسلامی تحلیل سازه‌انگارانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات سیاسی یمن [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 200-219]
 • بیداری اسلامی   انقلاب اسلامی ایران و رویارویی غرب با جنبش های اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 167-192]
 • بیداری اسلای بیداری اسلامی و تغییر در هندسه قدرت در منطقه [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 111-124]
 • بیداری ملت ها درآمدی بر استراتژی صدور انقلاب از منظر امام خمینی(ره)(اهداف،ابزار و خط مشی صدور انقلاب) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 199-226]
 • بیدرای اسلامی نقش دیپلماسی فرهنگی در صدور انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 157-179]
 • بیمه شناسایی راهکارها و مولفه های مهم توسعه بیمه در بیانیه گام دوم انقلاب با تاکید بر شاخص های فرهنگی-تبلیغاتی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 163-183]
 • بین المللی جمهوری اسلامی ایران و برندینگ دینی؛ انقلابیگری ضد سیستمی در نظام بین الملل [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 49-65]
 • بینش بررسی وشناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی با تاکید بر مختصات بینشی، منشی ورفتاری و تاثیر در پیشروندگی انقلاب اسلامی با محوریت اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 71-104]

پ

 • پاکستان بررسی نقش خشونت‌های ضد شیعی در پاکستان بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 239-281]
 • پان ترکیسم سیاست جمهوری آذربایجان در قبال مسایل قومی ایران (مسئله ی آذربایجان) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 191-215]
 • پژوهش­گران فرا تحلیل مطالعات انقلاب اسلامی در ایران؛ بررسی چرایی و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران از منظر پژوهشگران ایرانی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 45-66]
 • پهلوی تبیین آراء انتقادی امام خمینی در باره انتخابات و مجالس دوره پهلوی بر مبنای «نظریه انتقادی» [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 53-71]
 • پهلوی واکاوی جامعه شناختی نقش علما در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 207-224]
 • پهلوی امر سیاسی، شکل‌گیری و هژمونیک شدن گفتمان انقلابی اسلام سیاسی در ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 27-44]
 • پهلوی دوم تأثیر ایدئولوژی پهلوی بر رشد اسلام سیاسی (مطالعه نقش مطبوعات کیهان و اطلاعات 1340 - 1357) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 63-82]
 • پهلوی دوم دولت رانتیر، طبقه متوسط جدید و بی‌ثباتی سیاسی در عصر پهلوی دوم [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 7-27]
 • پیامبر گرامی اسلام(ص) شورا در اسلام و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 77-98]
 • پیامدها پیامدهای تقابل ایران و آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 119-136]
 • پیدایش و استقرار مبانی کلامی پیدایش و اسقرار نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 7-34]
 • پیروان ادیان تحلیل کثرت‌گرایی هنجاری در پرتو اصل چهاردهم قانون اساسی ج.ا.ا [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 53-74]
 • پیشرفت بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال دموکراسی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 27-53]
 • پیشرفت ضرورت‌ های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 107-129]
 • پیشرفت نقش فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 99-124]
 • پیشرفت اسلامی – ایرانی مدل برنامه‌‌ریزی گفتمانی» به ‌مثابه مدل روش‌ شناختی جهت نظریه ‌پردازی پیشـرفت اسـلامی ایـرانی در اندیشه آیت ‌الله خامنه‌‌ای [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 152-181]
 • پیش‌نویس قانون اساسی سیری در چگونگی برآمدن اصل ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 7-40]

ت

 • تأثیرات اجتماعی بررسی تأثیرات اجتماعی انقلاب اسلامی بر تحولات کشور‌های حاشیه دریای خزر [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 167-190]
 • تأثیرات اقتصادی بررسی تأثیرات اجتماعی انقلاب اسلامی بر تحولات کشور‌های حاشیه دریای خزر [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 167-190]
 • تأثیرگذاری حد اکثری مؤلفه‌های تأثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامی ایران بر حزب الله لبنان [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 25-47]
 • تئوری بحران نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی دوم [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 70-94]
 • تئوری پخش مؤلفه‌های تأثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامی ایران بر حزب الله لبنان [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 25-47]
 • تاثیرات انقلاب بررسی تاثیر تکلیف گرایی دینی انقلاب اسلامی ایران بر مقاومت اسلامی حزب الله لبنان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 221-246]
 • تاریخ شفاهی بازکاوی پروژه تطهیر پهلوی در منابع تاریخی منتشر شده در جمهوری اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-168]
 • تاریخ شفاهی خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 181-208]
 • تاریخ معاصر بازکاوی پروژه تطهیر پهلوی در منابع تاریخی منتشر شده در جمهوری اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-168]
 • تاریخ معاصر ایران واکاوی پیامدهای گذار به سیاست خارجی مستقل پس از انقلاب اسلامی (ارائه چارچوبی تحلیلی بر اساس متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 153-178]
 • تبلیغات تحلیل گفتمان حاکم بر ساختار تبلیغاتی داعش (مورد مطالعه: مجله دابق) [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 8-24]
 • تبلیغات شناسایی راهکارها و مولفه های مهم توسعه بیمه در بیانیه گام دوم انقلاب با تاکید بر شاخص های فرهنگی-تبلیغاتی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 163-183]
 • تجاوز شوروی نظریه ی پخش و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 35-59]
 • تجدد تئوری وحدت حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت در حقوق عمومی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 143-162]
 • تجدد بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 49-68]
 • تجدد سه انگاره های هویت ملی و برساخت "ایرانیت" در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1392-1384) [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 247-266]
 • تجددگرایی حکومتی تأثیر ایدئولوژی پهلوی بر رشد اسلام سیاسی (مطالعه نقش مطبوعات کیهان و اطلاعات 1340 - 1357) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 63-82]
 • تجربه سیاسی آسیب‌شناسی عدالت در مکاتب سیاسی جهان معاصر (با تأکید بر اسلام شیعی (امامیه)، لیبرالیسم و صهیونیسم) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 35-62]
 • تجهیز رسانه‌ای الزامات راهبرد تجهیز رسانه ای در برخورد با فساد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 239-259]
 • تحریف تحریف‌ستیزی علامه شهید مطهری و نقش آن در انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 35-48]
 • تحریف انقلاب اسلامی بازکاوی پروژه تطهیر پهلوی در منابع تاریخی منتشر شده در جمهوری اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-168]
 • تحریم مبانی فقهی دیپلماسی مقاومت در برابر تحریم‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 103-132]
 • تحریم چهل سال با تحریم‌ها: نگاهی به تاکتیک‌های رسانه‌ای آمریکا برای تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر ایرانیان [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 7-24]
 • تحریم پیامدهای تقابل ایران و آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 119-136]
 • تحصیل حکومت تحلیل و بررسی نظریه «وجوب تحصیل حکومت در دوران غیبت» در اندیشه امام خمینی [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • تحقیر شدگی نسبت رفتار تمدن غرب با بیداری اسلامی بر اساس اندیشه حاجی آقا مجتهد شیرازی نماینده دوره مشروطیت [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 49-70]
 • تحلیل انتقادی گفتمان تحلیل گفتمان رهبری مسلط امام‌خمینی(ره) در بسیج مردمی بر مبنای ایدئولوژی مذهبی در فرآیند پیروزی انقلاب‌ اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 97-132]
 • تحلیل تطبیقی تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی با آرمان‌های سیاسی آن (با تاکید بر محورهای بیانیه گام دوم انقلاب) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 126-141]
 • تحلیل ژانوسی   نقش قدرت های تاثیرگذار در بحران سوریه و تحلیل ژانوسی از منافع ملی ج . ا . ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 41-69]
 • تحلیل گفتمان گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 177-199]
 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: ضرورت ایجاد یک نظام رفتاری برای اقدام فراگیر [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 91-108]
 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمانی رویکرد واگرایی آیت الله خامنه ای نسبت به نظام سلطه آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 100-117]
 • تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم آزادی در نظام مردم‌‌سالاری دینی از منظر آیت ‌الله خامنه‌‌ای [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 103-130]
 • تحلیل مضمون تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: ضرورت ایجاد یک نظام رفتاری برای اقدام فراگیر [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 91-108]
 • تحلیل مقایسه ­ای بررسی تطبیقی مولفه‌های فرهنگی و سیاسی قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (1979) و انقلاب مصر (2011) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 133-159]
 • تحولات بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 185-208]
 • تحولات اجتماعی عاشورا و تحولات اجتماعی ایران عصر انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 199-220]
 • تحولات سیاسی اجتماعی بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربا تاکید بر انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 51-80]
 • تربیت رویکرد به آینده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ایران؛ درآمدی برآینده‌نگاری توسعه علم و فناوری در جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 93-115]
 • تربیتی - تعلیمی بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌‌های دفاع مقدّس [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 97-123]
 • تربیتی- تعلیمی بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌های دفاع مقدّس [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 207-231]
 • ترقی و پیشرفت آینده‌ پژوهی انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 129-152]
 • ترکیه نگاهی به تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر ترکیه با استفاده از نظریه پخش [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 213-238]
 • ترکیه مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 161-181]
 • ترور بررسی کارکرد دین در اندیشه و عمل نواب صفوی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 85-102]
 • تسامح مولفه ها و نقش رهبری ولایی(کاریزماتیک) در پیشرانی تمدن اسلامی (باتاکید بر سیره علوی«ع») [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 113-129]
 • تساهل موضع پهلوی دوم در قبال اپوزیسیون مذهبی در وضعیت انقلابی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 7-25]
 • تسهیل موضع پهلوی دوم در قبال اپوزیسیون مذهبی در وضعیت انقلابی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 7-25]
 • تشیع شواهد تاریخی ـ معرفتی نظریه امام خمینی در هویتِ تعلیمْ بنیادِ تشیع در ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 103-128]
 • تشیع تأثیرات متقابل انقلاب اسلامی ایران و ژئوپلیتیک شیعه در خاورمیانه [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 217-232]
 • تشیع جریان‌شناسی فکری ـ سیاسی هزاره‌ها و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر آن [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 187-212]
 • تشیع آسیب‌شناسی عدالت در مکاتب سیاسی جهان معاصر (با تأکید بر اسلام شیعی (امامیه)، لیبرالیسم و صهیونیسم) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 35-62]
 • تشیع واکاوی تاثیرات اندیشه‌ای نخبگان انقلاب اسلامی ایران بر نخبگان اسلام‌گرای ترکیه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 73-96]
 • تشیّع آسیب شناسی مبانی فکری و ایدئولوژیکی جنبش‌های اخیر منطقه خاورمیانه (در یک بررسی تطبیقی با مبانی فکری و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی‌ ایران) [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • تشیع و اسلامِ سیاسی   اسلامِ سیاسی؛ چالشی ژئوپلیتیکی در روابط ایران و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 7-39]
 • تصاویر موجود در بیانیه گام دوم شناسایی تصاویر و ابرتصویر ارائه شده توسط بیانیه گام دوم با رویکرد تصویرسازی آینده [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 203-222]
 • تصمیمات عمومی اصول تصمیم‌سازی در نظام سیاستگذاری و قانون‌گذاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 95-124]
 • تصویرسازی شناسایی تصاویر و ابرتصویر ارائه شده توسط بیانیه گام دوم با رویکرد تصویرسازی آینده [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 203-222]
 • تطهیر پهلوی بازکاوی پروژه تطهیر پهلوی در منابع تاریخی منتشر شده در جمهوری اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-168]
 • تعالی مقارنه جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 109-138]
 • تعامل تحلیل کثرت‌گرایی هنجاری در پرتو اصل چهاردهم قانون اساسی ج.ا.ا [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 53-74]
 • تعزیه عاشور و دگرگونی­های ایران بررسی تحلیلی مراسم سوگواری امام حسین(ع) از منظر سفرنامه‌های اروپایی عصر صفوی و تاثیر آن در پیروزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 52-72]
 • تغییر رفتار راهبرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران: از تغییر نظام تا تغییر رفتار (روایت اپوزیسیون فارسی زبان رسانه ای) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 121-154]
 • تغییر نظام راهبرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران: از تغییر نظام تا تغییر رفتار (روایت اپوزیسیون فارسی زبان رسانه ای) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 121-154]
 • تغییر وضع موجود بررسی انقلاب‌های کشورهای اسلامی با تأکید بر انقلاب اسلامی وانقلاب‌های عربی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 8-28]
 • تفرقه فرایند وحدت جهان اسلام در اندیشه حضرت امام خمینی [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 207-228]
 • تفسیر سیاسی بررسی تفسیر سیاسی واژه‌ها و مفاهیم قرآنی در انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 59-82]
 • تفکیک قوا بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 57-69]
 • تقریب فرایند وحدت جهان اسلام در اندیشه حضرت امام خمینی [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 207-228]
 • تقنین تقنین احکام حکومتی در حوزه منطقه الفراغ توسط ولیّ فقیه [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 131-152]
 • تکفیر و بدعت تکفیر در اسلام و رویکرد انقلاب اسلامی به گروه‏‌های تروریستی معاصر [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 167-184]
 • تکلیف‌گرایی تحلیل رابطه کارآمدی سیاسی و تکلیف‌گرایی در گفتمان امام خمینی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 89-110]
 • تکلیف گرایی دینی بررسی تاثیر تکلیف گرایی دینی انقلاب اسلامی ایران بر مقاومت اسلامی حزب الله لبنان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 221-246]
 • تکوین‌گرایی بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 49-68]
 • تمدن مؤلفه‌های اصلی تمدن سازی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نقش عقلانیت، معنویت و علم گرایی) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-34]
 • تمدن اسلامی ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 225-227]
 • تمدن اسلامی تهدیدات نرم افزاری نظم سوم سلطه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 46-61]
 • تمدن سازی   بررسی وشناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی با تاکید بر مختصات بینشی، منشی ورفتاری و تاثیر در پیشروندگی انقلاب اسلامی با محوریت اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 71-104]
 • تمدن غرب نسبت رفتار تمدن غرب با بیداری اسلامی بر اساس اندیشه حاجی آقا مجتهد شیرازی نماینده دوره مشروطیت [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 49-70]
 • تمدن نوین اسلامی نسبت رفتار تمدن غرب با بیداری اسلامی بر اساس اندیشه حاجی آقا مجتهد شیرازی نماینده دوره مشروطیت [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 49-70]
 • تمدن نوین اسلامی طراحی مدل تمدن سازی نوین اسلامی با نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • تنظیم روبط قوا اندیشه ولایت فقیه و حقوق اساسی در دوره صفوی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 7-28]
 • تهدید تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای برسازی برنامه هسته‌ای ایران به عنوان یک تهدید امنیتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 191-214]
 • تهدید واکنش‌های امام خمینی نسبت به تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 79-98]
 • تهدیدات فرهنگی جایگاه فقهی - حقوقی ورود سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به عرصه فرهنگی در راستای تحقق رسالت پاسداری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 61-80]
 • تهدیدات نرم افزاری تهدیدات نرم افزاری نظم سوم سلطه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 46-61]
 • تهدیدها وضعیت سنجی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در ابتدای دهه چهارم انقلاب اسلامی(قوت ها و ضعف ها،فرصتها و تهدیدها) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 153-180]
 • تهدیدهای فرهنگی تهدید های فرهنگی در سطح مردم و حکومت از منظر امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 57-76]
 • توافق هسته‌­ای سیاست ‌خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام: تداوم موازنه سازی و هویت‌ یابی انقلابی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 219-257]
 • توانمندسازی رسانه‌های اجتماعی و توانمند‌سازی شهروندان در جریان تحولات بیداری اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 151-166]
 • توحید مقارنه جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 109-138]
 • توحید مؤلفه‌های کلیدی در ساخت جامعه تراز انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 115-134]
 • توده مردم بررسی انقلاب‌های کشورهای اسلامی با تأکید بر انقلاب اسلامی وانقلاب‌های عربی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 8-28]
 • توسعه جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 121-144]
 • توسعه ضرورت‌ های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 107-129]
 • توسعه نقش عوامل موثر بر سبک زندگی ایرانیان در راستای دستیابی به اهداف برنامه چشم انداز ایران 1404 [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 101-119]
 • توسعه مقارنه جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 109-138]
 • توسعه مدل برنامه‌‌ریزی گفتمانی» به ‌مثابه مدل روش‌ شناختی جهت نظریه ‌پردازی پیشـرفت اسـلامی ایـرانی در اندیشه آیت ‌الله خامنه‌‌ای [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 152-181]
 • توسعه بررسی موانع فرهنگی توسعه علوم انسانی در ایران با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 67-87]
 • توسعه نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی دوم [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 70-94]
 • توسعه سرمایه اجتماعی” عوامل زمینه ای مرتبط با توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران) [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 217-246]
 • توسعه سیاسی چگونگی تحقق گفتمان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 97-119]
 • توسعه سیاسی دولت رانتیر، طبقه متوسط جدید و بی‌ثباتی سیاسی در عصر پهلوی دوم [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 7-27]
 • توسعه سیاسی چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 155-174]
 • توسعه سیاسی مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 227-249]
 • توسعه شهری مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 227-249]
 • توسعه‌طلبی تحلیلی پیشانظری از الگوی جامعه مقاوم برای حفظ انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 9-34]
 • تولید علم رویکرد به آینده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ایران؛ درآمدی برآینده‌نگاری توسعه علم و فناوری در جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 93-115]

ث

 • ثانویت گرایی چالش‌های عمده انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 7-22]
 • ثبات کشور مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 131-153]
 • ثقلین انقلاب اسلامی ثقلین انقلاب اسلامی: از وصایت رسول الله(ص) تا وصیت روح الله [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 97-118]

ج

 • ج.ا. ایران سناریوهای آینده حکمرانی جهانی،پیامدهای محتمل برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 181-198]
 • جامعه مؤلفه‌های کلیدی در ساخت جامعه تراز انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 115-134]
 • جامعه جایگاه فرهنگ عمومی در دستیابی به اهداف برنامه های توسعه [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 181-194]
 • جامعه پذیری گذار نسلی در تجربه جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 97-119]
 • جامعه پذیری سیاسی   نقش و کارکردهای مجالس عزاداری حسینی در جامعه پذیری سیاسی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 215-239]
 • جامعه تراز مؤلفه‌های کلیدی در ساخت جامعه تراز انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 115-134]
 • جامعه سازی بررسی وشناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی با تاکید بر مختصات بینشی، منشی ورفتاری و تاثیر در پیشروندگی انقلاب اسلامی با محوریت اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 71-104]
 • جامعه شناسی تاریخی نظریه بسیج منابع و تبیین کنش جمعی در قیام سی تیر سال 1331 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-70]
 • جامعه‌شناسی سیاسی جامعه‌شناسی سیاسی روحانیت (روند قدرت‌یابی روحانیت شیعه از انزوا تا کسب قدرت) [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 213-236]
 • جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی نقش نیروهای اجتماعی سنتی در انقلاب مشروطه مطالعه موردی: بازاریان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 7-34]
 • جامعه شناسی سیاسی نظریه بسیج منابع و تبیین کنش جمعی در قیام سی تیر سال 1331 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-70]
 • جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 127-217]
 • جامعه‌شناسی سیاسی خواص جامعه‌شناسی خواص و نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 125-140]
 • جامعه مقاوم تحلیلی پیشانظری از الگوی جامعه مقاوم برای حفظ انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 9-34]
 • جامعه منفعل تحلیلی پیشانظری از الگوی جامعه مقاوم برای حفظ انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 9-34]
 • جامعیت تأثیر دستگاه معرفتی نیروهای اجتماعی بر مانایی انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 89-108]
 • جان راولز عدالت‌سیاسی در اندیشه آیت الله جوادی آملی و جان راولز [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 225-242]
 • جاهلیت اولی بررسی وجوه تمایز جاهلیت اولی و مدرن در قرآن، احادیث و روایات و نقش انقلاب اسلامی ایران در رفع جاهلیت مدرن [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 55-72]
 • جاهلیت مدرن بررسی وجوه تمایز جاهلیت اولی و مدرن در قرآن، احادیث و روایات و نقش انقلاب اسلامی ایران در رفع جاهلیت مدرن [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 55-72]
 • جریان اسلام‌گرا جریان‌شناسی فکری ـ سیاسی هزاره‌ها و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر آن [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 187-212]
 • جریان شناسی سیاسی جریان شناسی سیاسی تشکل های وابسته به بازارسنتی در جمهوری اسلامی ایران؛ روند گذشته و وضعیت حال [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 251-276]
 • جریان ناسیونالیست جریان‌شناسی فکری ـ سیاسی هزاره‌ها و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر آن [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 187-212]
 • جریان‌های سیاسی پیشران های نظریه انتظار در کارایی جریان‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 178-202]
 • جریان‌های سیاسی- فکری بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال‌های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان‌های سیاسی – فکری آن دوره [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 1-21]
 • جریان­های فکری‌ـ سیاسی جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 121-144]
 • جغرافیای سیاسی بیداری اسلامی و تغییر در هندسه قدرت در منطقه [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 111-124]
 • جماعت گرایان بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 80-99]
 • جمهوری اسلامی اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه‌ای (با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 139-156]
 • جمهوری اسلامی بررسی مرجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 83-108]
 • جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی و برجسته ترین ویژگی ها از نگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 35-56]
 • جمهوری اسلامی کار ویژه‌های شورای انقلاب در دوره انتقال قدرت در فرایند نظام سازی جمهوری اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 181-203]
 • جمهوری اسلامی نفوذ گفتمانی ایالات متحده آمریکا در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه‌های مقام معظم رهبری [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 96-113]
 • جمهوری اسلامی بررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب 1368 [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 201-223]
 • جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و برندینگ دینی؛ انقلابیگری ضد سیستمی در نظام بین الملل [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 49-65]
 • جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، معماران انقلاب، مردم‌سالاری دینی، قانون اساسی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 220-239]
 • جمهوری اسلامی ایران استراتژی‌های غیریت‌ساز با آمریکا در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 23-50]
 • جمهوری اسلامی ایران مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 7-26]
 • جمهوری اسلامی ایران جریان‌شناسی فکری ـ سیاسی هزاره‌ها و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر آن [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 187-212]
 • جمهوری اسلامی ایران عاشورا و تحولات اجتماعی ایران عصر انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 199-220]
 • جمهوری اسلامی ایران کاربست دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 247-274]
 • جمهوری اسلامی ایران روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 163-180]
 • جمهوری اسلامی ایران ترکیب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 81-102]
 • جمهوری اسلامی ایران مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 161-181]
 • جمهوری اسلامی ایران جستاری در چرایی چرخش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از انقلابی‌گری به محافظه‌کاری [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 225-242]
 • جمهوری اسلامی ایران تأملی بر رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی 200 سال اخیر (پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 153-179]
 • جمهوری اسلامی ایران وضعیت‌شناسی عفاف وحجاب در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 9-36]
 • جمهوریت صورت‌بندی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خوانش‌های موجود در این حوزه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 221-246]
 • جمهوریت چگونگی تحقق گفتمان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 97-119]
 • جمهوریت وفاداری به دوگانه جمهوریت و اسلامیت شرط انقلابی ماندن [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 69-86]
 • جنبش اسلامی حزب الله لبنان مؤلفه‌های تأثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامی ایران بر حزب الله لبنان [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 25-47]
 • جنبش‌‌الحوثی تحلیل سازه‌انگارانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات سیاسی یمن [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 200-219]
 • جنبش الحوثی انقلاب اسلامی ایران و بیدلری اسلامی در یمن با تاکید بر جنبش الحوثی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 185-220]
 • جنبش انصارا.. نظریه سازه‌انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 207-229]
 • جنبش انصارالله تأثیرپذیری مفهومی و روشی حرکت انصارالله یمن از انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 182-202]
 • جنبش حزب الله بررسی تاثیر تکلیف گرایی دینی انقلاب اسلامی ایران بر مقاومت اسلامی حزب الله لبنان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 221-246]
 • جنبش عالم اسلامی نسبت رفتار تمدن غرب با بیداری اسلامی بر اساس اندیشه حاجی آقا مجتهد شیرازی نماینده دوره مشروطیت [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 49-70]
 • جنبش مردم مصر بیداری اسلامی در مصروتاثیرپذیری آن ازانقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 7-22]
 • جنبش مصر تفاوت جایگاه و نقش رسانه در انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 159-186]
 • جنبش‌های اسلامی بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 51-60]
 • جنبش های اسلامی انقلاب اسلامی ایران و رویارویی غرب با جنبش های اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 167-192]
 • جنبش های اسلامی خاورمیانه نقش انقلاب اسلامی ایران در همگرایی جنبش های اسلامی منطقه با تأکید بر شیعیان یمن [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 121-140]
 • جنگ تحمیلی بازخوانی قرائت‌‌های مختلف از قطعنامه 598؛ از روایت تا حقیقت [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 161-186]
 • جنگ جهانی دوم واقع گرایی ساختاری و دیپلماسی دولت پهلوی در قبال ائتلاف قدرت های بزرگ [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 259-277]
 • جنگ نرم منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 109-137]
 • جنگ نرم تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 99-114]
 • جنگ نرم نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 195-212]
 • جهاد و مقاومت بررسی تاثیر تکلیف گرایی دینی انقلاب اسلامی ایران بر مقاومت اسلامی حزب الله لبنان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 221-246]
 • جهان اسلام تحولات اخیر جهان اسلام؛ بیداری اسلامی یا بهار عربی؛ بررسی مفهومی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 215-237]
 • جهان اسلام درآمدی بر استراتژی صدور انقلاب از منظر امام خمینی(ره)(اهداف،ابزار و خط مشی صدور انقلاب) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 199-226]
 • جهان اسلام بررسی تطبیقی مولفه‌های فرهنگی و سیاسی قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (1979) و انقلاب مصر (2011) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 133-159]
 • جهان اسلام انقلاب اسلامی؛ فرصت‌های همگرایی جهان اسلام و راهکارهای تقویت آن [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 46-69]
 • جهانی سازی تحلیل تقابل آمریکا با انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن از منظر هرمنوتیک روشی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 73-96]
 • جهانی شدن تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 167-192]
 • جهانی شدن تحلیل تقابل آمریکا با انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن از منظر هرمنوتیک روشی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 73-96]
 • جواز تصرف فقیه اصل ولایت‌‌ فقیه در اندیشه آیت الله خویی(ره) [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 226-246]
 • جوان جوانگرایی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر مبانی قرآنی و روائی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 109-125]
 • جوانان ایرانی نقش انقلاب اسلامی در هویت‌بخشی به جوانان ایرانی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 195-213]
 • جوانگرایی جوانگرایی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر مبانی قرآنی و روائی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 109-125]

چ

 • چالش تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 167-192]
 • چالش سیاسی داخلی چالش‌‌های سیاسی داخلی فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 231-252]
 • چالش‌ها بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 185-208]
 • چالش‌های پیش روی انقلاب شناسایی عمده‌ترین چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن‌ها بر پایه تحلیل فرامتنی بیانیه گام دوم [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 75-90]
 • چالش و مانع بیداری اسلامی،چالش ها و موانع پیش رو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 153-184]
 • چشم انداز 1404 نقش عوامل موثر بر سبک زندگی ایرانیان در راستای دستیابی به اهداف برنامه چشم انداز ایران 1404 [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 101-119]
 • چندپارگی حقوق بین ‌الملل خاص‌گرایی در حقوق بین ‌الملل و سیاست بایسته جمهوری اسلامی ایران درباره آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 29-53]
 • چندپارگی فرهنگی چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 155-174]
 • چهارمحال و بختیاری نقش مبارزاتی مردم استان چهارمحال و بختیاری در انقلاب اسلامی با تکیه برنظریه پخش «هاگراستراند» [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 81-105]
 • چهره خصوصی رونمایی از چهره خصوصی دولت در اندیشه سیاسی ـ اخلاقی امام خمینی+ [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 29-48]
 • چهل سالگی بررسی دلایل ضرورت ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 28-45]

ح

 • حاجی آقا شیرازی نسبت رفتار تمدن غرب با بیداری اسلامی بر اساس اندیشه حاجی آقا مجتهد شیرازی نماینده دوره مشروطیت [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 49-70]
 • حاکم اسلامی ولایت فقیه در فقه سیاسی اهل سنت [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 51-73]
 • حاکمیت اندیشه ولایت فقیه و حقوق اساسی در دوره صفوی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 7-28]
 • حاکمیت صورت‌بندی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خوانش‌های موجود در این حوزه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 221-246]
 • حاکمیت اسلامی تئوری وحدت حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت در حقوق عمومی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 143-162]
 • حاکمیت الهی صورت‌بندی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خوانش‌های موجود در این حوزه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 221-246]
 • حاکمیت الهی تبیین جدید نظریه ولایت فقیه با رویکرد فقه سیاسی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 141-159]
 • حاکمیت بالذات خداوند تبیین مبانی نقلی و عقلی مردم‌‌سالاری دینی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 27-48]
 • حاکمیت دولت سناریوهای آینده حکمرانی جهانی،پیامدهای محتمل برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 181-198]
 • حاکمیت فقیه نقد و بررسی دیدگاه ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 45-62]
 • حاکمیت‌ گرایی خاص‌گرایی در حقوق بین ‌الملل و سیاست بایسته جمهوری اسلامی ایران درباره آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 29-53]
 • حاکمیت مردمی صورت‌بندی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خوانش‌های موجود در این حوزه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 221-246]
 • حجاب وضعیت‌شناسی عفاف وحجاب در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 9-36]
 • حج ابراهیمی تبیین پیمایشی فرصت‌های حج ابراهیمی به منظور صدور انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 135-158]
 • حدیث ثقلین ثقلین انقلاب اسلامی: از وصایت رسول الله(ص) تا وصیت روح الله [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 97-118]
 • حرکت اصلاحی قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن در نسبت با نهضت امام خمینی(ره) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 133-151]
 • حرمت اخلال در نظام قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن در نسبت با نهضت امام خمینی(ره) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 133-151]
 • حزب ضرورت‌ها، الزامات و اصلاحات لازم برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 129-150]
 • حزب الله انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 227-250]
 • حزب جمهوری اسلامی آسیب‌شناسی نقش نخبگان حزبی در عدم استمرار حزب جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 29-52]
 • حزب مؤتلفه اسلامی جریان شناسی سیاسی تشکل های وابسته به بازارسنتی در جمهوری اسلامی ایران؛ روند گذشته و وضعیت حال [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 251-276]
 • حزب وحدت اسلامی جریان‌شناسی فکری ـ سیاسی هزاره‌ها و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر آن [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 187-212]
 • حساسیت مراتب حساسیت نیروهای انقلابی در برابر دشمن از دیدگاه قرآن کریم [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 31-60]
 • حسبه تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 97-122]
 • حضرت آیت­‌الله خامنه­‌ای ضرورت‌ های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 107-129]
 • حفظ نظام راهکارهای تشخیص مصلحت در اندیشه امام خمینی(ره)و قانون اساسی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 7-30]
 • حق گرایی مولفه ها و نقش رهبری ولایی(کاریزماتیک) در پیشرانی تمدن اسلامی (باتاکید بر سیره علوی«ع») [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 113-129]
 • حقوق انسانی تحلیل کثرت‌گرایی هنجاری در پرتو اصل چهاردهم قانون اساسی ج.ا.ا [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 53-74]
 • حقوق بشر بررسی مناقشه انقلاب اسلامی ایران و آمریکا درمباحث حقوق بشر بر اساس رهیافت رئالیسم و سازه انگاری [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 51-69]
 • حقوق بشر قانون اساسی و حقوق بشر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 33-59]
 • حقوق زنان انگاره های منفی پیرامون شخصیت امام خمینی در «مستند انقلاب57» [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 187-216]
 • حقوق عمومی بررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران» [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 143-171]
 • حقوق عمومی تئوری وحدت حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت در حقوق عمومی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 143-162]
 • حکمت علمی مبانی حکمت متعالیه برای اداره امور انسان در تراز انقلاب اسلامی و تأملاتی آسیب‌شناسانه در توسعه غیر متألهانه [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 165-188]
 • حکمت متعالیه مبانی حکمت متعالیه برای اداره امور انسان در تراز انقلاب اسلامی و تأملاتی آسیب‌شناسانه در توسعه غیر متألهانه [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 165-188]
 • حکمت متعالیه عدالت‌سیاسی در اندیشه آیت الله جوادی آملی و جان راولز [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 225-242]
 • حکمت و حکومت تبیین و نقد انگاره «عدم کارایی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 71-94]
 • حکمرانی تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 163-182]
 • حکمرانی ایرانی – اسلامی راهبری حکمرانی مطلوب ایرانی- اسلامی در اندیشه سیاسی استاد مطهری [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 118-138]
 • حکمرانی جهانی سناریوهای آینده حکمرانی جهانی،پیامدهای محتمل برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 181-198]
 • حکمرانی خوب الگوی حکمرانی خوب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 9-27]
 • حکمرانی خوب تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 163-182]
 • حکمرانی متعالی تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 163-182]
 • حکومت تهدید های فرهنگی در سطح مردم و حکومت از منظر امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 57-76]
 • حکومت مناسبات دین و سیاست در تفکر و سیره عملی آخوند خراسانی باتاکید بر نقد شبهات [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 133-154]
 • حکومت عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 209-233]
 • حکومت   بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال دموکراسی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 27-53]
 • حکومت اسلامی نقش اخلاق در انتخابات حکومت اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 201-218]
 • حکومت اسلامی راهکارهای درونی و بیرونی نظارت در حکومت اسلامی با تأکید بر آرای امام خمینی+ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 63-86]
 • حکومت اسلامی پیامدهای سیاسی بازتولید اندیشه اخباری‌گری بر گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 121-142]
 • حکومت اسلامی نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام خمینی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 137-164]
 • حکومت پهلوی خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 181-208]
 • حکومت پهلوی نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی دوم [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 70-94]
 • حکومت پهلوی   بررسی نقش و جایگاه طبقه متوسط ایران در انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی تاریخی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 125-147]
 • حکومت دینی تحلیل و بررسی نظریه «وجوب تحصیل حکومت در دوران غیبت» در اندیشه امام خمینی [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • حکومت سرکوبگر موضع پهلوی دوم در قبال اپوزیسیون مذهبی در وضعیت انقلابی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 7-25]
 • حکومت هدفمند راهبری حکمرانی مطلوب ایرانی- اسلامی در اندیشه سیاسی استاد مطهری [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 118-138]
 • حکومت ولایی مرکزیت معنایی ولایت سیاسی فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و جایگاه مردم در آن [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 49-70]
 • حلم مولفه ها و نقش رهبری ولایی(کاریزماتیک) در پیشرانی تمدن اسلامی (باتاکید بر سیره علوی«ع») [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 113-129]
 • حمایت از تولید ملی طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 179-196]
 • حوزه اجرا اندیشه ولایت فقیه و حقوق اساسی در دوره صفوی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 7-28]
 • حوزه افتا اندیشه ولایت فقیه و حقوق اساسی در دوره صفوی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 7-28]
 • حوزه قضا اندیشه ولایت فقیه و حقوق اساسی در دوره صفوی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 7-28]

خ

 • خاص ‌گرایی حقوقی خاص‌گرایی در حقوق بین ‌الملل و سیاست بایسته جمهوری اسلامی ایران درباره آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 29-53]
 • خاورمیانه تحولات اخیر جهان اسلام؛ بیداری اسلامی یا بهار عربی؛ بررسی مفهومی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 215-237]
 • خاورمیانه آسیب شناسی مبانی فکری و ایدئولوژیکی جنبش‌های اخیر منطقه خاورمیانه (در یک بررسی تطبیقی با مبانی فکری و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی‌ ایران) [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • خاورمیانه بیداری اسلامی و تغییر در هندسه قدرت در منطقه [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 111-124]
 • خاورمیانه مردم سالاری دینی در ایران و ظرفیت الگوسازی آن در کشورهای اسلامی منطقه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 172-198]
 • خاورمیانه تحلیل سازه‌انگارانه بازتاب‌های انگاره‌ای انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی در خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 161-184]
 • خاورمیانه اسلامی بیداری اسلامی،چالش ها و موانع پیش رو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 153-184]
 • خبرگان قانون اساسی سیری در چگونگی برآمدن اصل ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 7-40]
 • خرداد ۴۲ بررسی تأثیر اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی بر درونمایه و صورت‌‌بندی عزاداری محرم: بررسی موردی محرم سال 1342 [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 26-50]
 • خشونت تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 99-114]
 • خشونت‌های ضد شیعی بررسی نقش خشونت‌های ضد شیعی در پاکستان بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 239-281]
 • خصومت استراتژی‌های غیریت‌ساز با آمریکا در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 23-50]
 • خواص جامعه‌شناسی خواص و نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 125-140]
 • خوانش دینی خوانش دینی به مثابه سازمان مفهومی در بازنگری ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 219-242]

د

 • دابق تحلیل گفتمان حاکم بر ساختار تبلیغاتی داعش (مورد مطالعه: مجله دابق) [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 8-24]
 • داعش تحلیل گفتمان حاکم بر ساختار تبلیغاتی داعش (مورد مطالعه: مجله دابق) [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 8-24]
 • داعش تکفیر در اسلام و رویکرد انقلاب اسلامی به گروه‏‌های تروریستی معاصر [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 167-184]
 • داعش استراتژی ایران در عراق پسا داعش با تاکید بر گروه‌های بسیج مردمی عراق [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 27-49]
 • دانش سیاست رهیافت بومی‌سازی دانش سیاست با تاکید بر آراء و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 71-92]
 • دانشگاه نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 195-212]
 • دایره فرا دولتی بررسی ارای امام خمینی(ره) در باب نظارت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 103-128]
 • درباریان پهلوی رفتارشناسی سیاسی درباریان پهلوی و نقش آن در انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 121-150]
 • دروس معارف اسلامی اعتبارسنجی اهداف مطلوب انقلاب اسلامی در برنامه درسی دروس معارف اسلامی (صاحب‌نظران، اساتید، دانشجویان) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 169-194]
 • دریای خزر بررسی تأثیرات اجتماعی انقلاب اسلامی بر تحولات کشور‌های حاشیه دریای خزر [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 167-190]
 • دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی با آرمان‌های سیاسی آن (با تاکید بر محورهای بیانیه گام دوم انقلاب) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 126-141]
 • دشمن مراتب حساسیت نیروهای انقلابی در برابر دشمن از دیدگاه قرآن کریم [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 31-60]
 • دفاع مقدس احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 187-206]
 • دفاع مقدس تحلیل گفتمانی و جامعه شناختی دفاع مقدس و تاثیر آن در تقویت همبستگی، وحدت و قدرت ملی [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 9-35]
 • دکتر بهشتی گفتمان سیاست خارجی جریان‌‌های ملی‌‌گرا و اسلام‌‌گرا مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی مذاکره با سفارت آمریکا [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 183-205]
 • دکتر علی شریعتی بررسی نقش تطبیقی امام خمینی و دکتر علی شریعتی در بسیج انقلابی سال 1357 [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 193-208]
 • دکترین شناسایی مولفه های راهبردی دکترین، سیاست ها واهداف اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولایت فقیه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 125-145]
 • دلایل نقلی اصل ولایت‌‌ فقیه در اندیشه آیت الله خویی(ره) [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 226-246]
 • دلفی نقش عوامل موثر بر سبک زندگی ایرانیان در راستای دستیابی به اهداف برنامه چشم انداز ایران 1404 [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 101-119]
 • دمکراسی نقش اخلاق در انتخابات حکومت اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 201-218]
 • دموکراسی تحلیل سازه‌انگارانه بازتاب‌های انگاره‌ای انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی در خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 161-184]
 • دموکراسی اجرایی مسئله‌ها و الگوهای مردم‌سالاری دینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 125-150]
 • دموکراسی اصیل مسئله‌ها و الگوهای مردم‌سالاری دینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 125-150]
 • دموکراسی تکاملی مسئله‌ها و الگوهای مردم‌سالاری دینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 125-150]
 • دموکراسی غربی جستاری بر دموکراسی غربی با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 51-76]
 • دموکراسی فردی مسئله‌ها و الگوهای مردم‌سالاری دینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 125-150]
 • دموکراسی قانونی مسئله‌ها و الگوهای مردم‌سالاری دینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 125-150]
 • دموکراسی مشورتی بررسـی مقایسـه‌ای جـایگاه مشـورت در نظریـّه‌هـای مـردم‌ سـالاری ‌دینـی و دمـوکراسـی مشـورتـی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 89-109]
 • دهه چهارم انقلاب اسلامی وضعیت سنجی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در ابتدای دهه چهارم انقلاب اسلامی(قوت ها و ضعف ها،فرصتها و تهدیدها) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 153-180]
 • دوران پهلوی تأملی بر رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی 200 سال اخیر (پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 153-179]
 • دوران قاجار تأملی بر رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی 200 سال اخیر (پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 153-179]
 • دولت رانتیر دولت رانتیر، طبقه متوسط جدید و بی‌ثباتی سیاسی در عصر پهلوی دوم [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 7-27]
 • دولت شفاف مؤلفه‌های دولت شفاف از منظر امام‌خمینی و آیت‌ا... خامنه‌ای [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 205-225]
 • دولت – ملت سنجش تاثیر فضای مجازی بر میزان شکاف دولت - ملت در ایران پس از انقلاب (بین سال‌های 90تا969) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 7-29]
 • دیپلماسی انقلاب‌های بزرگ و چالش دیپلماسی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 7-26]
 • دیپلماسی دیپلماسی ایدئولوژیک، تعامل یا تقابل با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 71-95]
 • دیپلماسی ایدئولوژیک دیپلماسی ایدئولوژیک، تعامل یا تقابل با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 71-95]
 • دیپلماسی عمومی مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 167-190]
 • دیپلماسی عمومی کاربست دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 247-274]
 • دیپلماسی عمومی نفوذ گفتمانی ایالات متحده آمریکا در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه‌های مقام معظم رهبری [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 96-113]
 • دیپلماسی فرهنگی نقش دیپلماسی فرهنگی در صدور انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 157-179]
 • دیپلماسی فرهنگی مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 161-181]
 • دیپلماسی فرهنگی مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 81-102]
 • دیپلماسی مقاومت مبانی فقهی دیپلماسی مقاومت در برابر تحریم‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 103-132]
 • دین تأثیر دستگاه معرفتی نیروهای اجتماعی بر مانایی انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 89-108]
 • دین جمهوری اسلامی ایران و برندینگ دینی؛ انقلابیگری ضد سیستمی در نظام بین الملل [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 49-65]
 • دین درآمدی بر اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای در تحقق جامعه اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 51-72]
 • دین اسلام   شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت مشروعیت [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 183-204]
 • دین و سیاست تحلیل رابطه کارآمدی سیاسی و تکلیف‌گرایی در گفتمان امام خمینی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 89-110]
 • دین و سیاست مناسبات دین و سیاست در اندیشه روشنفکران دینی قبل از انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • دین و مذهب آسیب شناسی مبانی فکری و ایدئولوژیکی جنبش‌های اخیر منطقه خاورمیانه (در یک بررسی تطبیقی با مبانی فکری و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی‌ ایران) [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • دیویس مطالعه و بررسی میزان تبیین ‏پذیری نظریه انقلاب دیویس در انقلاب ایران و بحرین [دوره 10، شماره 36، 1400]

ذ

 • ذهنی مطالعه و بررسی میزان تبیین ‏پذیری نظریه انقلاب دیویس در انقلاب ایران و بحرین [دوره 10، شماره 36، 1400]

ر

 • رئالیسم بررسی مناقشه انقلاب اسلامی ایران و آمریکا درمباحث حقوق بشر بر اساس رهیافت رئالیسم و سازه انگاری [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 51-69]
 • رابطه با آمریکا رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 7-34]
 • راهبرد الزامات راهبرد تجهیز رسانه ای در برخورد با فساد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 239-259]
 • راهبرد شناسایی مولفه های راهبردی دکترین، سیاست ها واهداف اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولایت فقیه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 125-145]
 • راهبرد ایالات متحده.   راهبرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران: از تغییر نظام تا تغییر رفتار (روایت اپوزیسیون فارسی زبان رسانه ای) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 121-154]
 • راهکارها انقلاب اسلامی؛ فرصت‌های همگرایی جهان اسلام و راهکارهای تقویت آن [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 46-69]
 • راهکارها والزامات الزامات وراهکارهای اجرایی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(باتاکیدبربیانات مقام معظم رهبری) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 161-177]
 • رژیم اسرائیل انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 227-250]
 • رژیم پهلوی واکنش‌های امام خمینی نسبت به تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 79-98]
 • رژیم صهیونیستی تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای برسازی برنامه هسته‌ای ایران به عنوان یک تهدید امنیتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 191-214]
 • رژیم صهیونیستی واکنش‌های امام خمینی نسبت به تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 79-98]
 • رژیم صهیونیستی و حزب‌الله لبنان بازدارندگی شبکه‌ای و بایسته‌های سیاست خارجی ج.ا.ایران در گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 142-160]
 • رسانه الزامات راهبرد تجهیز رسانه ای در برخورد با فساد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 239-259]
 • رسانه تفاوت جایگاه و نقش رسانه در انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 159-186]
 • رسانه تحلیل گفتمان حاکم بر ساختار تبلیغاتی داعش (مورد مطالعه: مجله دابق) [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 8-24]
 • رسانه چهل سال با تحریم‌ها: نگاهی به تاکتیک‌های رسانه‌ای آمریکا برای تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر ایرانیان [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 7-24]
 • رسانه ملی اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه‌ای (با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 139-156]
 • رسانه‌های اجتماعی رسانه‌های اجتماعی و توانمند‌سازی شهروندان در جریان تحولات بیداری اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 151-166]
 • رضایت تأثیر دستگاه معرفتی نیروهای اجتماعی بر مانایی انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 89-108]
 • رضایت مندی بررسی تاثیرات انتظارات سیاسی بر اعتماد مردم نسبت به مسئولان(بررسی موردی شهر تهران) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 77-96]
 • رفتار بررسی وشناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی با تاکید بر مختصات بینشی، منشی ورفتاری و تاثیر در پیشروندگی انقلاب اسلامی با محوریت اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 71-104]
 • رفتار سیاسی تئوری نقش و تحلیل پارادوکس های رفتار سیاسی عالمان دینی ایران معاصر [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 105-123]
 • رفتار شناسی سیاسی رفتارشناسی سیاسی درباریان پهلوی و نقش آن در انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 121-150]
 • رقابت استراتژی‌های غیریت‌ساز با آمریکا در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 23-50]
 • رقابت الگوی نظام‌سازی ایران پس از انقلاب اسلامی؛ ارزیابی مردم سالاری دینی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 139-164]
 • رقابت رسانه ای اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه‌ای (با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 139-156]
 • رقابت سیاسی بررسی ائتلاف های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 125-152]
 • رمان دفاع‌مقدّس بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌های دفاع مقدّس [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 207-231]
 • رمان دفاع ‌مقدّس بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌‌های دفاع مقدّس [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 97-123]
 • رهبر تأثیر دستگاه معرفتی نیروهای اجتماعی بر مانایی انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 89-108]
 • رهبران انقلاب بررسی نقش رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج گری گروها در دوره شکل گیری انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 73-92]
 • رهبران خدمتگزار شاخصه‌های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی (با تأمّل بر آموزه‌های نظری و سیره‌ی عملی امام خمینی(ره)) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 61-86]
 • رهبر انقلاب بررسی راهکارهای پیشگیری از تضعیف قدرت نرم رهبری انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 75-94]
 • رهبر بسیج گر بررسی نقش رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج گری گروها در دوره شکل گیری انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 73-92]
 • رهبری بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 185-208]
 • رهبری بررسی انقلاب‌های کشورهای اسلامی با تأکید بر انقلاب اسلامی وانقلاب‌های عربی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 8-28]
 • رهبری واکاوی جامعه شناختی نقش علما در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 207-224]
 • رهبری نقش مؤلفه‌‌های اندیشه سیاسی امام خمینی در پیروزی انقلاب اسلامی (با تأکید بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 185-207]
 • رهبری امام‌ خمینیv تحلیل گفتمان رهبری مسلط امام‌خمینی(ره) در بسیج مردمی بر مبنای ایدئولوژی مذهبی در فرآیند پیروزی انقلاب‌ اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 97-132]
 • رهبری فقیه اصل ولایت‌‌ فقیه در اندیشه آیت الله خویی(ره) [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 226-246]
 • روابط بین‌الملل تحلیل و بررسی مواجهه وفای به عهد و منافع ملی در روابط بین‌الملل [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 165-186]
 • روابط رسمی بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 147-168]
 • روابط سیاسی روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 163-180]
 • روابط فرهنگی بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 147-168]
 • روایات بررسی وجوه تمایز جاهلیت اولی و مدرن در قرآن، احادیث و روایات و نقش انقلاب اسلامی ایران در رفع جاهلیت مدرن [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 55-72]
 • روایات جوانگرایی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر مبانی قرآنی و روائی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 109-125]
 • روحانیت بازخوانی گفتمان تقریب در اندیشه سیاسی امام خمینی+ و مقام معظم رهبری [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 151-166]
 • روحانیت جامعه‌شناسی سیاسی روحانیت (روند قدرت‌یابی روحانیت شیعه از انزوا تا کسب قدرت) [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 213-236]
 • روسیه سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 36-69]
 • روش روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+ [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 7-30]
 • روش­شناسی رهیافت بومی‌سازی دانش سیاست با تاکید بر آراء و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 71-92]
 • روش‌شناسی روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+ [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 7-30]
 • روش شناسی نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 127-217]
 • روش کیو شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش مقایسه‌ای تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 99-114]
 • روشنفکران بررسی نقش تطبیقی امام خمینی و دکتر علی شریعتی در بسیج انقلابی سال 1357 [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 193-208]
 • روشنفکران دینی مناسبات دین و سیاست در اندیشه روشنفکران دینی قبل از انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • روشنفکری دینی جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 121-144]
 • رونق تولید طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 179-196]
 • رویش جامعه‌شناسی خواص و نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 125-140]
 • رویکردهای دینی بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌‌های دفاع مقدّس [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 97-123]
 • رویکردهای دینی بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌های دفاع مقدّس [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 207-231]
 • ریاست جمهوری جستاری در چرایی چرخش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از انقلابی‌گری به محافظه‌کاری [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 225-242]
 • ریزش جامعه‌شناسی خواص و نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 125-140]

ز

 • زبان تحول زبان سیاسی در ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 155-179]
 • زبان سیاسی تحول زبان سیاسی در ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 155-179]
 • زنان مبانی قرآنی جواز مشارکت سیاسی زنان در انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 87-108]
 • زنان نقش اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در مشارکت فراگیر سیاسی اجتماعی زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • زندگی اجتماعی‌سیاسی نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام خمینی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 137-164]

ژ

 • ژئوپلیتیک اسلامِ سیاسی؛ چالشی ژئوپلیتیکی در روابط ایران و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 7-39]

س

 • ساختار ضرورت‌ها، الزامات و اصلاحات لازم برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 129-150]
 • ساختار تقابل ساختار – کارگزاردر انقلاب 2011 میلادی مصر و مقایسه آن با انقلاب اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 62-79]
 • ساخت قدرت سیاسی جریان شناسی سیاسی تشکل های وابسته به بازارسنتی در جمهوری اسلامی ایران؛ روند گذشته و وضعیت حال [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 251-276]
 • سازکار ساختاری سازو کارهای افزایش قدرت سیاسی و کارآمدی آن از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-30]
 • سازه‌انگاری بررسی مناقشه انقلاب اسلامی ایران و آمریکا درمباحث حقوق بشر بر اساس رهیافت رئالیسم و سازه انگاری [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 51-69]
 • سازه انگاری سه انگاره های هویت ملی و برساخت "ایرانیت" در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1392-1384) [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 247-266]
 • سازه انگاری سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 36-69]
 • ساواک   نقش مبارزاتی مردم استان چهارمحال و بختیاری در انقلاب اسلامی با تکیه برنظریه پخش «هاگراستراند» [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 81-105]
 • سبک زندگی نقش عوامل موثر بر سبک زندگی ایرانیان در راستای دستیابی به اهداف برنامه چشم انداز ایران 1404 [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 101-119]
 • سبک زندگی امنیت اخلاقی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 59-88]
 • سبک زندگی سیاسی مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 95-117]
 • سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جایگاه فقهی - حقوقی ورود سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به عرصه فرهنگی در راستای تحقق رسالت پاسداری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 61-80]
 • ستیز برایند جایگزینی مبانی دینی در نظریه «قدرت رادیکال» (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی+) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 7-28]
 • سرکوب موضع پهلوی دوم در قبال اپوزیسیون مذهبی در وضعیت انقلابی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 7-25]
 • سرمایه اجتماعی نقش فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 99-124]
 • سرمایه اجتماعی طراحی مدل تمدن سازی نوین اسلامی با نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • سعید حوّی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اندیشه‌ی سیاسی سعید حوّی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 55-73]
 • سفارت آمریکا گفتمان سیاست خارجی جریان‌‌های ملی‌‌گرا و اسلام‌‌گرا مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی مذاکره با سفارت آمریکا [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 183-205]
 • سکولاریسم آسیب شناسی مبانی فکری و ایدئولوژیکی جنبش‌های اخیر منطقه خاورمیانه (در یک بررسی تطبیقی با مبانی فکری و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی‌ ایران) [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • سلطه خارجی انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 177-199]
 • سناریو نویسی گفتمان انقلاب اسلامی و طراحی سناریوهای آینده مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 181-205]
 • سناریونویسی آینده‌ پژوهی انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 129-152]
 • سنت و مدرنیسم بررسی رویکرد بومی‌سازی مفاهیم مدرن سیاسی در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی+ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-120]
 • سواد رسانه‌ای تبیین سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران (الزامات و اصلاح، در چارچوب اهداف مورد نظر در اسناد بالادستی) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 111-132]
 • سوره مجادله تبیین ماهیت انقلاب اسلامی ایران از منظر سوره مجادله: کاوشی در تقابل دو جریان حزب الله و حزب الشیطان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 7-31]
 • سوریه مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 7-26]
 • سیاحان اروپاییها بررسی تحلیلی مراسم سوگواری امام حسین(ع) از منظر سفرنامه‌های اروپایی عصر صفوی و تاثیر آن در پیروزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 52-72]
 • سیاست برایند جایگزینی مبانی دینی در نظریه «قدرت رادیکال» (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی+) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 7-28]
 • سیاست رونمایی از چهره خصوصی دولت در اندیشه سیاسی ـ اخلاقی امام خمینی+ [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 29-48]
 • سیاست مقارنه جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 109-138]
 • سیاست مبانی حکمت متعالیه برای اداره امور انسان در تراز انقلاب اسلامی و تأملاتی آسیب‌شناسانه در توسعه غیر متألهانه [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 165-188]
 • سیاست مناسبات دین و سیاست در تفکر و سیره عملی آخوند خراسانی باتاکید بر نقد شبهات [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 133-154]
 • سیاست تحول زبان سیاسی در ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 155-179]
 • سیاست شناسایی مولفه های راهبردی دکترین، سیاست ها واهداف اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولایت فقیه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 125-145]
 • سیاست درآمدی بر اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای در تحقق جامعه اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 51-72]
 • سیاست شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 183-204]
 • سیاستِ پروژه‌ای شواهد تاریخی ـ معرفتی نظریه امام خمینی در هویتِ تعلیمْ بنیادِ تشیع در ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 103-128]
 • سیاست تعلیمی ـ ارشادی (تعلیم بنیاد) شواهد تاریخی ـ معرفتی نظریه امام خمینی در هویتِ تعلیمْ بنیادِ تشیع در ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 103-128]
 • سیاست خارجه واقع گرایی ساختاری و دیپلماسی دولت پهلوی در قبال ائتلاف قدرت های بزرگ [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 259-277]
 • سیاست خارجی مبانی و اصول حاکم بر نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی از منظر امام خمینی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 237-262]
 • سیاست خارجی کاربست دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 247-274]
 • سیاست خارجی انقلاب‌های بزرگ و چالش دیپلماسی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 7-26]
 • سیاست خارجی جستاری در چرایی چرخش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از انقلابی‌گری به محافظه‌کاری [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 225-242]
 • سیاست خارجی آذربایجان سیاست جمهوری آذربایجان در قبال مسایل قومی ایران (مسئله ی آذربایجان) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 191-215]
 • سیاست خارجی آمریکا همگونی‌های محصولات رسانه‌ای با جهت‌گیری‌های سیاست خارجی آمریکا در موضوع ایران هراسی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 1145-156]
 • سیاست خارجی امیرکبیر واکاوی پیامدهای گذار به سیاست خارجی مستقل پس از انقلاب اسلامی (ارائه چارچوبی تحلیلی بر اساس متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 153-178]
 • سیاست ‌خارجی ایران سیاست ‌خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام: تداوم موازنه سازی و هویت‌ یابی انقلابی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 219-257]
 • سیاست خارجی ج.ا.ایران واکاوی پیامدهای گذار به سیاست خارجی مستقل پس از انقلاب اسلامی (ارائه چارچوبی تحلیلی بر اساس متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 153-178]
 • سیاست خارجی ج.ا.ایران بازدارندگی شبکه‌ای و بایسته‌های سیاست خارجی ج.ا.ایران در گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 142-160]
 • سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 7-34]
 • سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران زمینه ها و موانع تعامل جمهور یاسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 125-142]
 • سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 49-68]
 • سیاست دینی رهیافت بومی‌سازی دانش سیاست با تاکید بر آراء و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 71-92]
 • سیاست فرایندی شواهد تاریخی ـ معرفتی نظریه امام خمینی در هویتِ تعلیمْ بنیادِ تشیع در ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 103-128]
 • سیاست‌ گذاری تبیین سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران (الزامات و اصلاح، در چارچوب اهداف مورد نظر در اسناد بالادستی) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 111-132]
 • سیاست‌گذاری اصول تصمیم‌سازی در نظام سیاستگذاری و قانون‌گذاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 95-124]
 • سیاست‌گذاری نظارت حقوقی بر نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 193-217]
 • سیاست‌گرایی بسترهای تحول رویکرد سیاسی روحانیت شیعه و تأسیس نظام سیاسی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 189-212]
 • سیاست‌گریزی بسترهای تحول رویکرد سیاسی روحانیت شیعه و تأسیس نظام سیاسی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 189-212]
 • سیاست‌مداران عصر پهلوی خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 181-208]
 • سیاست­های کلی بررسی جایگاه گفتمان عدالت در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 221-239]
 • سید‌الشهدا تحریف‌ستیزی علامه شهید مطهری و نقش آن در انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 35-48]
 • سیدجمال الدین اسدآبادی تئوری نقش و تحلیل پارادوکس های رفتار سیاسی عالمان دینی ایران معاصر [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 105-123]

ش

 • شاخص شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت مشروعیت [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 183-204]
 • شاخص الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 184-203]
 • شاخص شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 183-204]
 • شاخص شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخصه‌ها شاخصه‌های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی (با تأمّل بر آموزه‌های نظری و سیره‌ی عملی امام خمینی(ره)) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 61-86]
 • شاه واکاوی جامعه شناختی نقش علما در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 207-224]
 • شایستگی الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدّظلّه) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 203-231]
 • شبکه­های مؤثر انقلابی نقش مبارزاتی مردم استان چهارمحال و بختیاری در انقلاب اسلامی با تکیه برنظریه پخش «هاگراستراند» [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 81-105]
 • شبکه ملی اطلاعات تبیین سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران (الزامات و اصلاح، در چارچوب اهداف مورد نظر در اسناد بالادستی) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 111-132]
 • شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های اجتماعی و توانمند‌سازی شهروندان در جریان تحولات بیداری اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 151-166]
 • شبکه‌های اجتماعی تفاوت جایگاه و نقش رسانه در انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 159-186]
 • شبکه‌های اجتماعی تحلیل گفتمان حاکم بر ساختار تبلیغاتی داعش (مورد مطالعه: مجله دابق) [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 8-24]
 • شرق.   انقلاب اسلامی به مثابۀ هویت جدید در عصر غلبه غرب و شرق [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 173-195]
 • شفافیت مؤلفه‌های دولت شفاف از منظر امام‌خمینی و آیت‌ا... خامنه‌ای [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 205-225]
 • شکاف سنجش تاثیر فضای مجازی بر میزان شکاف دولت - ملت در ایران پس از انقلاب (بین سال‌های 90تا969) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 7-29]
 • شکاف سیاسی جامعه‌شناسی سیاسی روحانیت (روند قدرت‌یابی روحانیت شیعه از انزوا تا کسب قدرت) [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 213-236]
 • شناختِ سیاسی نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام خمینی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 137-164]
 • شهادت طلبی بررسی تاثیر تکلیف گرایی دینی انقلاب اسلامی ایران بر مقاومت اسلامی حزب الله لبنان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 221-246]
 • شهادت و عدالت منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 109-137]
 • شهر ایرانی- اسلامی گفتمان انقلاب اسلامی و طراحی سناریوهای آینده مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 181-205]
 • شهرت جمهوری اسلامی ایران و برندینگ دینی؛ انقلابیگری ضد سیستمی در نظام بین الملل [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 49-65]
 • شهروند ایرانی بررسی نقش طراحی در عوامل تاثیرگذار بر افزایش امید به زندگی شهروندان ایرانی پس از انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 169-188]
 • شهید صدر سیری در چگونگی برآمدن اصل ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 7-40]
 • شهید مطهری تحریف‌ستیزی علامه شهید مطهری و نقش آن در انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 35-48]
 • شهید مطهری عدالت سیاسی در اندیشه شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 103-120]
 • شورا نقش اخلاق در انتخابات حکومت اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 201-218]
 • شورا شورا در اسلام و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 77-98]
 • شورای انقلاب کار ویژه‌های شورای انقلاب در دوره انتقال قدرت در فرایند نظام سازی جمهوری اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 181-203]
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت حقوقی بر نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 193-217]
 • شیخ اسماعیل محلاتی جریان‌ شناسی نواندیشی در فقه سیاسی شیعه با تأکید بر آراء شیخ اسماعیل محلاتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 121-152]
 • شیخیه بهائیت دست پرورده و عامل استکبار از منظر انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 117-141]
 • شیعه بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه و اهل سنت [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 143-166]
 • شیعه"تشیع" روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 163-180]
 • شیعیان انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 227-250]
 • شیعیان استراتژی ایران در عراق پسا داعش با تاکید بر گروه‌های بسیج مردمی عراق [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 27-49]
 • شیعیان زیدی تأثیرپذیری مفهومی و روشی حرکت انصارالله یمن از انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 182-202]
 • شیعیان یمن نقش انقلاب اسلامی ایران در همگرایی جنبش های اسلامی منطقه با تأکید بر شیعیان یمن [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 121-140]

ص

 • صداقت مولفه ها و نقش رهبری ولایی(کاریزماتیک) در پیشرانی تمدن اسلامی (باتاکید بر سیره علوی«ع») [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 113-129]
 • صدور ارزش های انقلاب اسلامی بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران(با تاکید ب اندیشه های امام خمینی(ره)) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 247-278]
 • صدور انقلاب نقش دیپلماسی فرهنگی در صدور انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 157-179]
 • صدور انقلاب تبیین پیمایشی فرصت‌های حج ابراهیمی به منظور صدور انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 135-158]
 • صدور انقلاب درآمدی بر استراتژی صدور انقلاب از منظر امام خمینی(ره)(اهداف،ابزار و خط مشی صدور انقلاب) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 199-226]
 • صدور انقلاب مؤلفه‌‌های الگوبخشی انقلاب اسلامی نسبت به کشورهای جهان مبتنی بر دیدگاه رهبر معظم انقلاب [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 27-52]
 • صدور انقلاب رهیافتی بر ماهیتِ صدور انقلاب در اندیشه‌‎ی آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 118-139]
 • صدور انقلاب سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 36-69]
 • صدور انقلاب   مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 167-190]
 • صدور نرم انقلاب بازخوانی جنبش انصارالله یمن در بستر انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 129-150]
 • صفویه شواهد تاریخی ـ معرفتی نظریه امام خمینی در هویتِ تعلیمْ بنیادِ تشیع در ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 103-128]
 • صفویه بررسی تحلیلی مراسم سوگواری امام حسین(ع) از منظر سفرنامه‌های اروپایی عصر صفوی و تاثیر آن در پیروزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 52-72]
 • صلح مبانی فقهی دیپلماسی مقاومت در برابر تحریم‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 103-132]
 • صلح امام حسن(ع) مبانی فقهی دیپلماسی مقاومت در برابر تحریم‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 103-132]
 • صلح حدیبیه مبانی فقهی دیپلماسی مقاومت در برابر تحریم‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 103-132]
 • صندوق های قرض الحسنه جریان شناسی سیاسی تشکل های وابسته به بازارسنتی در جمهوری اسلامی ایران؛ روند گذشته و وضعیت حال [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 251-276]
 • صهیونیسم آسیب‌شناسی عدالت در مکاتب سیاسی جهان معاصر (با تأکید بر اسلام شیعی (امامیه)، لیبرالیسم و صهیونیسم) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 35-62]
 • صهیونیسم انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 227-250]

ض

 • ضعف وضعیت‌سنجی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی درآغاز دهه چهارم انقلاب: قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 175-194]

ط

 • طاغوت شیوه مبارزاتی امام خمینی+ در چهارچوب قدرت نرم، با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 63-84]
 • طبقه متوسط جدید دولت رانتیر، طبقه متوسط جدید و بی‌ثباتی سیاسی در عصر پهلوی دوم [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 7-27]
 • طبقه متوسط جدید و سنتی بررسی نقش و جایگاه طبقه متوسط ایران در انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی تاریخی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 125-147]
 • طراحی بررسی نقش طراحی در عوامل تاثیرگذار بر افزایش امید به زندگی شهروندان ایرانی پس از انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 169-188]

ظ

 • ظرفیت ها   ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 225-227]

ع

 • عاشورا عاشورا و تحولات اجتماعی ایران عصر انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 199-220]
 • عاشوراء تحریف‌ستیزی علامه شهید مطهری و نقش آن در انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 35-48]
 • عام‌ گرایی حقوقی خاص‌گرایی در حقوق بین ‌الملل و سیاست بایسته جمهوری اسلامی ایران درباره آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 29-53]
 • عبدالله جوادی آملی عدالت‌سیاسی در اندیشه آیت الله جوادی آملی و جان راولز [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 225-242]
 • عدالت اصول بنیادین و الزامات راهبردی استحکام ساخت درونی قدرت نظام از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 104-128]
 • عدالت آسیب‌شناسی عدالت در مکاتب سیاسی جهان معاصر (با تأکید بر اسلام شیعی (امامیه)، لیبرالیسم و صهیونیسم) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 35-62]
 • عدالت تحلیل سازه‌انگارانه بازتاب‌های انگاره‌ای انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی در خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 161-184]
 • عدالت عدالت سیاسی در اندیشه شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 103-120]
 • عدالت بررسی جایگاه گفتمان عدالت در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 221-239]
 • عدالت مولفه ها و نقش رهبری ولایی(کاریزماتیک) در پیشرانی تمدن اسلامی (باتاکید بر سیره علوی«ع») [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 113-129]
 • عدالت بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 80-99]
 • عدالت.   مطالعه ی تطبیقی اهداف عدالت ورزانه ی حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نهج البلاغه [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 83-99]
 • عدالت اجتماعی آسیب شناسی الگوی عدالت در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اندیشه مطهری و امام خمینی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 67-95]
 • عدالت‌سیاسی عدالت‌سیاسی در اندیشه آیت الله جوادی آملی و جان راولز [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 225-242]
 • عدالت سیاسی عدالت سیاسی در اندیشه شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 103-120]
 • عراق بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 147-168]
 • عراق روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 163-180]
 • عراق استراتژی ایران در عراق پسا داعش با تاکید بر گروه‌های بسیج مردمی عراق [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 27-49]
 • عراق جدید منابع سیاسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق جدید [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 103-124]
 • عرفی ‌گرایی.   تأثیر ایدئولوژی پهلوی بر رشد اسلام سیاسی (مطالعه نقش مطبوعات کیهان و اطلاعات 1340 - 1357) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 63-82]
 • عزاداری بررسی تأثیر اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی بر درونمایه و صورت‌‌بندی عزاداری محرم: بررسی موردی محرم سال 1342 [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 26-50]
 • عصر پهلوی بهائیت دست پرورده و عامل استکبار از منظر انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 117-141]
 • عفاف وضعیت‌شناسی عفاف وحجاب در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 9-36]
 • عقلانیت مؤلفه‌های اصلی تمدن سازی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نقش عقلانیت، معنویت و علم گرایی) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-34]
 • عقلانیت دیپلماسی ایدئولوژیک، تعامل یا تقابل با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 71-95]
 • عقل و دین تبیین و نقد انگاره «عدم کارایی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 71-94]
 • علما بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 7-26]
 • علما واکاوی جامعه شناختی نقش علما در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 207-224]
 • علمای شیعه تحلیل و بررسی سیر تطور و تکامل نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهای شیعه (با تأکید بر نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی+) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 9-32]
 • علم­گرایی مؤلفه‌های اصلی تمدن سازی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نقش عقلانیت، معنویت و علم گرایی) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-34]
 • علم وفناوری رویکرد به آینده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ایران؛ درآمدی برآینده‌نگاری توسعه علم و فناوری در جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 93-115]
 • علوم انسانی ‌انقلاب اسلامی و بنیان‌های فرهنگی ـ معرفتی بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 7-32]
 • علوم انسانی تقارن بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی در اندیشه‌های امام خمینی(ره) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 61-80]
 • علوم انسانی بررسی موانع فرهنگی توسعه علوم انسانی در ایران با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 67-87]
 • علی اکبر ثبوت مناسبات دین و سیاست در تفکر و سیره عملی آخوند خراسانی باتاکید بر نقد شبهات [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 133-154]
 • عمق استراتژیک مؤلفه‌‌های الگوبخشی انقلاب اسلامی نسبت به کشورهای جهان مبتنی بر دیدگاه رهبر معظم انقلاب [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 27-52]
 • عناصر غیر اخلاقی بررسی حربه ها و مصادیق فریبکاری دشمن در سلطه بر جهان اسلام در ۴۰ سال اول انقلاب با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 223-241]
 • عوامل زمینه‌ساز تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 99-114]
 • عوامل سازمانی عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در آینده انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 204-225]
 • عوامل فردی عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در آینده انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 204-225]

غ

 • غرب انقلاب اسلامی ایران و رویارویی غرب با جنبش های اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 167-192]
 • غرب انقلاب اسلامی به مثابۀ هویت جدید در عصر غلبه غرب و شرق [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 173-195]
 • غرب مقارنه جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 109-138]
 • غرب تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 163-182]
 • غرب ‌گرایی تأثیر ایدئولوژی پهلوی بر رشد اسلام سیاسی (مطالعه نقش مطبوعات کیهان و اطلاعات 1340 - 1357) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 63-82]
 • غیبت و انتظار نواندیشی دینی و تعالی سیاسی در گفتمان امام خمینی+ [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 55-78]
 • غیریت استراتژی‌های غیریت‌ساز با آمریکا در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 23-50]

ف

 • فتنه تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 99-114]
 • فدائیان اسلام بررسی کارکرد دین در اندیشه و عمل نواب صفوی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 85-102]
 • فرآیند بسیج ‌سیاسی تحلیل گفتمان رهبری مسلط امام‌خمینی(ره) در بسیج مردمی بر مبنای ایدئولوژی مذهبی در فرآیند پیروزی انقلاب‌ اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 97-132]
 • فرصت‌ها انقلاب اسلامی؛ فرصت‌های همگرایی جهان اسلام و راهکارهای تقویت آن [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 46-69]
 • فرصت ها وضعیت سنجی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در ابتدای دهه چهارم انقلاب اسلامی(قوت ها و ضعف ها،فرصتها و تهدیدها) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 153-180]
 • فرصتها و چالش ها روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 163-180]
 • فرصت‌های حج تبیین پیمایشی فرصت‌های حج ابراهیمی به منظور صدور انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 135-158]
 • فرصت و تهدید وضعیت‌سنجی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی درآغاز دهه چهارم انقلاب: قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 175-194]
 • فرکلاف گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 177-199]
 • فرهنگ نظارت حقوقی بر نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 193-217]
 • فرهنگ مؤلفه‌های کلیدی در ساخت جامعه تراز انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 115-134]
 • فرهنگ تهدید های فرهنگی در سطح مردم و حکومت از منظر امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 57-76]
 • فرهنگ جایگاه فرهنگ عمومی در دستیابی به اهداف برنامه های توسعه [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 181-194]
 • فرهنگ نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 195-212]
 • فرهنگ شناسایی راهکارها و مولفه های مهم توسعه بیمه در بیانیه گام دوم انقلاب با تاکید بر شاخص های فرهنگی-تبلیغاتی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 163-183]
 • فرهنگ الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 184-203]
 • فرهنگ بازخوانی مسئله امنیت فرهنگی در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر بینش، نگرش و کنش مقام معظم رهبری) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 41-62]
 • فرهنگ رهیافتی بر ماهیتِ صدور انقلاب در اندیشه‌‎ی آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 118-139]
 • فرهنگ اسلامی الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 184-203]
 • فرهنگ ایثار و شهادت نقش فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 99-124]
 • فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ‌انقلاب اسلامی و بنیان‌های فرهنگی ـ معرفتی بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 7-32]
 • فرهنگ جهادی مؤلفه‌های نقش آفرین فرهنگ جهادی در تقویت مقاومت اسلامی در سپهر اندیشه آیت الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 91-111]
 • فرهنگ سازی و نگرش سیستمی بازخوانی گفتمان تقریب در اندیشه سیاسی امام خمینی+ و مقام معظم رهبری [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 151-166]
 • فرهنگ سیاسی بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 57-69]
 • فرهنگ سیاسی چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 155-174]
 • فرهنگ سیاسی شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ عمومی جایگاه فرهنگ عمومی در دستیابی به اهداف برنامه های توسعه [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 181-194]
 • فریبکاری بررسی حربه ها و مصادیق فریبکاری دشمن در سلطه بر جهان اسلام در ۴۰ سال اول انقلاب با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 223-241]
 • فساد الزامات راهبرد تجهیز رسانه ای در برخورد با فساد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 239-259]
 • فساد سیاسی الزامات راهبرد تجهیز رسانه ای در برخورد با فساد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 239-259]
 • فضای مجازی سنجش تاثیر فضای مجازی بر میزان شکاف دولت - ملت در ایران پس از انقلاب (بین سال‌های 90تا969) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 7-29]
 • فضای مجازی تبیین سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران (الزامات و اصلاح، در چارچوب اهداف مورد نظر در اسناد بالادستی) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 111-132]
 • فطرت محجوبه مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 95-117]
 • فطرت مخموره مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 95-117]
 • فقه اسلامی جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی+ [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 35-58]
 • فقه اسلامی رابطه نمایندگی سیاسی با وکالت شرعی در فقه اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 25-50]
 • فقه روابط بین‌الملل رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 7-34]
 • فقه سیاسی اسلام سیاسی و نظم مردمی در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 279-302]
 • فقه سیاسی کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 7-24]
 • فقه سیاسی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران از نظر فقه [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 117-140]
 • فقه سیاسی جریان‌ شناسی نواندیشی در فقه سیاسی شیعه با تأکید بر آراء شیخ اسماعیل محلاتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 121-152]
 • فقه سیاسی بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه و اهل سنت [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 143-166]
 • فقه سیاسی ولایت فقیه در فقه سیاسی اهل سنت [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 51-73]
 • فقه سیاسی حکومتی تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 97-122]
 • فقه سیاسی شیعه رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 7-34]
 • فقیه رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 31-44]
 • فقیه بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه و اهل سنت [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 143-166]
 • فلسفه انقلاب اسلامی بررسی عملکرد نهادهای حاکمیتی تخصصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 233-266]
 • فلسفی - کلامی بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌‌های دفاع مقدّس [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 97-123]
 • فلسفی- کلامی بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌های دفاع مقدّس [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 207-231]
 • فنّاوری تأملی بر رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی 200 سال اخیر (پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 153-179]
 • فیلترینگ تبیین سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران (الزامات و اصلاح، در چارچوب اهداف مورد نظر در اسناد بالادستی) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 111-132]

ق

 • قاجاریه واکاوی جامعه شناختی نقش علما در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 207-224]
 • قانون وضعیت‌شناسی عفاف وحجاب در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 9-36]
 • قانون اساسی بررسی روند طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 35-50]
 • قانون اساسی تحلیل کثرت‌گرایی هنجاری در پرتو اصل چهاردهم قانون اساسی ج.ا.ا [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 53-74]
 • قانون اساسی جایگاه فقهی - حقوقی ورود سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به عرصه فرهنگی در راستای تحقق رسالت پاسداری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 61-80]
 • قانون اساسی مبانی کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 155-172]
 • قانون اساسی قانون اساسی و حقوق بشر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 33-59]
 • قانون اساسی مطالعه ی تطبیقی اهداف عدالت ورزانه ی حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نهج البلاغه [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 83-99]
 • قانون اساسی صورت‌بندی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خوانش‌های موجود در این حوزه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 221-246]
 • قانون اساسی ولایت فقیه، قانون اساسی، مسئله مشروعیت [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 209-234]
 • قانون اساسی بررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب 1368 [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 201-223]
 • قانون اساسی ثقلین انقلاب اسلامی: از وصایت رسول الله(ص) تا وصیت روح الله [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 97-118]
 • قانون اساسی بررسی جایگاه گفتمان عدالت در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 221-239]
 • قانون اساسی سیری در چگونگی برآمدن اصل ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 7-40]
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، معماران انقلاب، مردم‌سالاری دینی، قانون اساسی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 220-239]
 • قانون اساسی ج.ا.ایران واکاوی پیامدهای گذار به سیاست خارجی مستقل پس از انقلاب اسلامی (ارائه چارچوبی تحلیلی بر اساس متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 153-178]
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانش دینی به مثابه سازمان مفهومی در بازنگری ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 219-242]
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی با آرمان‌های سیاسی آن (با تاکید بر محورهای بیانیه گام دوم انقلاب) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 126-141]
 • قانون‌گذاری اصول تصمیم‌سازی در نظام سیاستگذاری و قانون‌گذاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 95-124]
 • قدرت برایند جایگزینی مبانی دینی در نظریه «قدرت رادیکال» (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی+) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 7-28]
 • قدرت تئوری وحدت حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت در حقوق عمومی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 143-162]
 • قدرت امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران از نظر فقه [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 117-140]
 • قدرت ایمان سازو کارهای افزایش قدرت سیاسی و کارآمدی آن از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-30]
 • قدرت سیاسی سازو کارهای افزایش قدرت سیاسی و کارآمدی آن از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-30]
 • قدرت سیاسی بیداری اسلامی و راه‌های تداوم آن (با بهره‌گیری از تجربیات انقلاب اسلامی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 151-172]
 • قدرت ملی ترکیب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 81-102]
 • قدرت ملی تحلیل گفتمانی و جامعه شناختی دفاع مقدس و تاثیر آن در تقویت همبستگی، وحدت و قدرت ملی [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 9-35]
 • قدرت نامحدود و لایزال سازو کارهای افزایش قدرت سیاسی و کارآمدی آن از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-30]
 • قدرت نرم منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 109-137]
 • قدرت نرم مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 167-190]
 • قدرت نرم شیوه مبارزاتی امام خمینی+ در چهارچوب قدرت نرم، با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 63-84]
 • قدرت نرم منابع سیاسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق جدید [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 103-124]
 • قدرت نرم کاربست دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 247-274]
 • قدرت نرم نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 195-212]
 • قدرت نرم بررسی تطبیقی مولفه‌های فرهنگی و سیاسی قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (1979) و انقلاب مصر (2011) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 133-159]
 • قدرت نرم بررسی راهکارهای پیشگیری از تضعیف قدرت نرم رهبری انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 75-94]
 • قدرت نرم مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 81-102]
 • قدرت نرم مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 227-249]
 • قدرت­های بزرگ واقع گرایی ساختاری و دیپلماسی دولت پهلوی در قبال ائتلاف قدرت های بزرگ [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 259-277]
 • قدرت­های جهانی نقش قدرت های تاثیرگذار در بحران سوریه و تحلیل ژانوسی از منافع ملی ج . ا . ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 41-69]
 • قدرت­های منطقه­ای نقش قدرت های تاثیرگذار در بحران سوریه و تحلیل ژانوسی از منافع ملی ج . ا . ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 41-69]
 • قدرت‌یابی سیاسی جامعه‌شناسی سیاسی روحانیت (روند قدرت‌یابی روحانیت شیعه از انزوا تا کسب قدرت) [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 213-236]
 • قرآن بررسی وجوه تمایز جاهلیت اولی و مدرن در قرآن، احادیث و روایات و نقش انقلاب اسلامی ایران در رفع جاهلیت مدرن [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 55-72]
 • قرآن مؤلفه‌های نقش آفرین فرهنگ جهادی در تقویت مقاومت اسلامی در سپهر اندیشه آیت الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 91-111]
 • قرآن جوانگرایی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر مبانی قرآنی و روائی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 109-125]
 • قرآن کریم منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 109-137]
 • قرآن کریم مبانی قرآنی جواز مشارکت سیاسی زنان در انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 87-108]
 • قرآن کریم مراتب حساسیت نیروهای انقلابی در برابر دشمن از دیدگاه قرآن کریم [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 31-60]
 • قرآن کریم شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 183-204]
 • قطعنامه 598 بازخوانی قرائت‌‌های مختلف از قطعنامه 598؛ از روایت تا حقیقت [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 161-186]
 • قفقاز جنوبی زمینه ها و موانع تعامل جمهور یاسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 125-142]
 • قوت وضعیت‌سنجی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی درآغاز دهه چهارم انقلاب: قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 175-194]
 • قوم حزب الشیطان تبیین ماهیت انقلاب اسلامی ایران از منظر سوره مجادله: کاوشی در تقابل دو جریان حزب الله و حزب الشیطان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 7-31]
 • قوم حزب الله تبیین ماهیت انقلاب اسلامی ایران از منظر سوره مجادله: کاوشی در تقابل دو جریان حزب الله و حزب الشیطان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 7-31]
 • قیام بیداری اسلامی،چالش ها و موانع پیش رو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 153-184]
 • قیام حسینی بررسی ارای امام خمینی(ره) در باب نظارت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 103-128]
 • قیام سی تیر نظریه بسیج منابع و تبیین کنش جمعی در قیام سی تیر سال 1331 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-70]

ک

 • کارآمدی سازو کارهای افزایش قدرت سیاسی و کارآمدی آن از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-30]
 • کارآمدی مقارنه جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 109-138]
 • کارآمدی انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 177-199]
 • کارآمدی ضرورت‌ها، الزامات و اصلاحات لازم برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 129-150]
 • کارآمدی سیاسی تحلیل رابطه کارآمدی سیاسی و تکلیف‌گرایی در گفتمان امام خمینی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 89-110]
 • کارامدی شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت مشروعیت [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 183-204]
 • کارامدی کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 7-24]
 • کارایی الگوی حکمرانی خوب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 9-27]
 • کار جهادی بازخوانی مسئله امنیت فرهنگی در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر بینش، نگرش و کنش مقام معظم رهبری) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 41-62]
 • کارکرد دین بررسی کارکرد دین در اندیشه و عمل نواب صفوی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 85-102]
 • کارکردهای فرهنگ بازیابی پیکره فرهنگ در اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 175-199]
 • کارگزار امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران از نظر فقه [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 117-140]
 • کارگزار تقابل ساختار – کارگزاردر انقلاب 2011 میلادی مصر و مقایسه آن با انقلاب اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 62-79]
 • کثرت‌گرایی هنجاری تحلیل کثرت‌گرایی هنجاری در پرتو اصل چهاردهم قانون اساسی ج.ا.ا [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 53-74]
 • کرامت انسان مبانی کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 155-172]
 • کرامت انسانی قانون اساسی و حقوق بشر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 33-59]
 • کلام رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 31-44]
 • کمیته امداد امام خمینی(ره) جریان شناسی سیاسی تشکل های وابسته به بازارسنتی در جمهوری اسلامی ایران؛ روند گذشته و وضعیت حال [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 251-276]
 • کمیسیون اصول تصمیم‌سازی در نظام سیاستگذاری و قانون‌گذاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 95-124]
 • کنش جمعی نظریه بسیج منابع و تبیین کنش جمعی در قیام سی تیر سال 1331 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-70]

گ

 • گذار نسلی گذار نسلی در تجربه جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 97-119]
 • گراندد تئوری بررسی رویکرد بومی‌سازی مفاهیم مدرن سیاسی در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی+ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-120]
 • گروه‌های چپ و مارکسیستی بررسی نقش تطبیقی امام خمینی و دکتر علی شریعتی در بسیج انقلابی سال 1357 [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 193-208]
 • گروه­‌های سیاسی تحلیل گفتمان رهبری مسلط امام‌خمینی(ره) در بسیج مردمی بر مبنای ایدئولوژی مذهبی در فرآیند پیروزی انقلاب‌ اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 97-132]
 • گروه های شبه نظامی استراتژی ایران در عراق پسا داعش با تاکید بر گروه‌های بسیج مردمی عراق [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 27-49]
 • گروههای معارض بررسی نقش رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج گری گروها در دوره شکل گیری انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 73-92]
 • گسست نسلی گذار نسلی در تجربه جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 97-119]
 • گفتمان تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 167-192]
 • گفتمان جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 121-144]
 • گفتمان راهبرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران: از تغییر نظام تا تغییر رفتار (روایت اپوزیسیون فارسی زبان رسانه ای) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 121-154]
 • گفتمان تحلیل گفتمان آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون رابطه ایران با ایالات متحده [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 109-134]
 • گفتمان تأثیر گفتمان امام خمینی+ بر بیداری اسلامی ملت‌های مصر، تونس و بحرین [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 157-174]
 • گفتمان تأثیر دستگاه معرفتی نیروهای اجتماعی بر مانایی انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 89-108]
 • گفتمان چگونگی تحقق گفتمان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 97-119]
 • گفتمان مدل برنامه‌‌ریزی گفتمانی» به ‌مثابه مدل روش‌ شناختی جهت نظریه ‌پردازی پیشـرفت اسـلامی ایـرانی در اندیشه آیت ‌الله خامنه‌‌ای [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 152-181]
 • گفتمان امر سیاسی، شکل‌گیری و هژمونیک شدن گفتمان انقلابی اسلام سیاسی در ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 27-44]
 • گفتمان تحلیل گفتمانی و جامعه شناختی دفاع مقدس و تاثیر آن در تقویت همبستگی، وحدت و قدرت ملی [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 9-35]
 • گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان انقلاب اسلامی و طراحی سناریوهای آینده مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 181-205]
 • گفتمان انقلاب اسلامی پیامدهای سیاسی بازتولید اندیشه اخباری‌گری بر گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 121-142]
 • گفتمان سیاست خارجی استراتژی‌های غیریت‌ساز با آمریکا در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 23-50]
 • گفتمان سیاست خارجی گفتمان سیاست خارجی جریان‌‌های ملی‌‌گرا و اسلام‌‌گرا مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی مذاکره با سفارت آمریکا [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 183-205]
 • گفتمان سیاسی شیعه انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در لبنان [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 125-146]
 • گفتمان عدالت‌محور ظرفیت الگوسازی انقلاب اسلامی ایران به انقلاب‌های اخیر در منطقه خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 135-160]
 • گفتمان مقاومت انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در لبنان [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 125-146]
 • گفتمان ولایت فقیه شناسایی مولفه های راهبردی دکترین، سیاست ها واهداف اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولایت فقیه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 125-145]

ل

 • لاکلا تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 167-192]
 • لبنان انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در لبنان [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 125-146]
 • لبنان انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 227-250]
 • لوسین پای نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی دوم [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 70-94]
 • لیبرال دموکراسی بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال دموکراسی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 27-53]
 • لیبرالیسم آسیب‌شناسی عدالت در مکاتب سیاسی جهان معاصر (با تأکید بر اسلام شیعی (امامیه)، لیبرالیسم و صهیونیسم) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 35-62]
 • لیبرالیسم عدالت‌سیاسی در اندیشه آیت الله جوادی آملی و جان راولز [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 225-242]
 • لیبرالیسم بررسی مقایسه ای جایگاه جریان فکری لیبرال دموکراتیک و جریان اسلام سیاسی، فقهی در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1400]

م

 • مؤلفه شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مالکیت حقیقی جستاری بر دموکراسی غربی با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 51-76]
 • ماهیت نظارت بررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران» [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 143-171]
 • مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی عملکرد نهادهای حاکمیتی تخصصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 233-266]
 • مبانی بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال دموکراسی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 27-53]
 • مبانی مبانی کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 155-172]
 • مبانی قرآنی تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 247-269]
 • مبانی کلامی مبانی کلامی پیدایش و اسقرار نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 7-34]
 • مبانی گرایشی مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 95-117]
 • مبانی نظریه نهضتی مبانی و اصول حاکم بر نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی از منظر امام خمینی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 237-262]
 • مبنای نقلی و عقلی تبیین مبانی نقلی و عقلی مردم‌‌سالاری دینی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 27-48]
 • متن خوانش دینی به مثابه سازمان مفهومی در بازنگری ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 219-242]
 • مجاهدین نظریه ی پخش و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 35-59]
 • مجتهدان مشروطه خواه بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 7-26]
 • مجتهدان مشروعه خواه بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 7-26]
 • مجلس خبرگان جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 7-34]
 • مجلس خبرگان چالش‌های عمده انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 7-22]
 • مجلس خبرگان قانون اساسی بررسی روند طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 35-50]
 • مجلس شورای اسلامی اصول تصمیم‌سازی در نظام سیاستگذاری و قانون‌گذاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 95-124]
 • مجلس شورای اسلامی ضرورت‌ها، الزامات و اصلاحات لازم برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 129-150]
 • مجلس شورای ملی تبیین آراء انتقادی امام خمینی در باره انتخابات و مجالس دوره پهلوی بر مبنای «نظریه انتقادی» [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 53-71]
 • مجمع تشخیص مصلحت نظام اصول تصمیم‌سازی در نظام سیاستگذاری و قانون‌گذاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 95-124]
 • مجمع تشخیص مصلحت نظام راهکارهای تشخیص مصلحت در اندیشه امام خمینی(ره)و قانون اساسی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 7-30]
 • مجمع تقریب نقش مجمع تقریب بر استمرار انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی (ره) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 139-162]
 • مُحادّه.   تبیین ماهیت انقلاب اسلامی ایران از منظر سوره مجادله: کاوشی در تقابل دو جریان حزب الله و حزب الشیطان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 7-31]
 • محرم بررسی تأثیر اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی بر درونمایه و صورت‌‌بندی عزاداری محرم: بررسی موردی محرم سال 1342 [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 26-50]
 • محصولات رسانه‌ای غرب همگونی‌های محصولات رسانه‌ای با جهت‌گیری‌های سیاست خارجی آمریکا در موضوع ایران هراسی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 1145-156]
 • مخاصمات سیاسی اخلاق رهبری در مخاصمات سیاسی مبتنی بر سنت و سیره [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 33-58]
 • مدارات قدرت نقش دیپلماسی فرهنگی در صدور انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 157-179]
 • مدرنیزاسیون مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 227-249]
 • مدیران جهادی الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدّظلّه) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 203-231]
 • مدیران فرهنگی نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 195-212]
 • مدیریت بحران مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 7-26]
 • مدیریت جهادی عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در آینده انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 204-225]
 • مدیریت علمی تبیین و نقد انگاره «عدم کارایی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 71-94]
 • مدیریت فرهنگی نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 195-212]
 • مدیریت فقهی تبیین و نقد انگاره «عدم کارایی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 71-94]
 • مدیریت نظام انقلابی تبیین مفهوم راهبردی نظریه نظام انقلابی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 23-48]
 • مذهب نظریه ی پخش و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 35-59]
 • مذهب تأثیرات متقابل انقلاب اسلامی ایران و ژئوپلیتیک شیعه در خاورمیانه [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 217-232]
 • مذهب چارچوب تحلیلی انقلاب اسلامی؛ الگوی مفهومی چندعلیتی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 37-54]
 • مراجع شیعه بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 7-26]
 • مراسم سوگواری‌ بررسی تحلیلی مراسم سوگواری امام حسین(ع) از منظر سفرنامه‌های اروپایی عصر صفوی و تاثیر آن در پیروزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 52-72]
 • مرجع امنیت بررسی مرجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 83-108]
 • مرجع امنیت ملی مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 131-153]
 • مردم بررسی مرجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 83-108]
 • مردم مرکزیت معنایی ولایت سیاسی فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و جایگاه مردم در آن [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 49-70]
 • مردم تهدید های فرهنگی در سطح مردم و حکومت از منظر امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 57-76]
 • مردم شورا در اسلام و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 77-98]
 • مردم سالاری مردم سالاری دینی در ایران و ظرفیت الگوسازی آن در کشورهای اسلامی منطقه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 172-198]
 • مردم­‌سالاری دینی انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 177-199]
 • مردم‌‌سالاری دینی تبیین مبانی نقلی و عقلی مردم‌‌سالاری دینی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 27-48]
 • مردم‌‌سالاری دینی تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم آزادی در نظام مردم‌‌سالاری دینی از منظر آیت ‌الله خامنه‌‌ای [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 103-130]
 • مردم‌ سالاری‌‌ دینی بررسـی مقایسـه‌ای جـایگاه مشـورت در نظریـّه‌هـای مـردم‌ سـالاری ‌دینـی و دمـوکراسـی مشـورتـی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 89-109]
 • مردم‌سالاری دینی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 109-137]
 • مردم‌سالاری دینی تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی+ [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 33-54]
 • مردم‌سالاری دینی بازخوانی مسئله امنیت فرهنگی در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر بینش، نگرش و کنش مقام معظم رهبری) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 41-62]
 • مردم‌سالاری دینی جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، معماران انقلاب، مردم‌سالاری دینی، قانون اساسی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 220-239]
 • مردم سالاری دینی جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 121-144]
 • مردم سالاری دینی الگوی نظام‌سازی ایران پس از انقلاب اسلامی؛ ارزیابی مردم سالاری دینی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 139-164]
 • مردم سالاری دینی کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 7-24]
 • مردم سالاری دینی تبیین جدید نظریه ولایت فقیه با رویکرد فقه سیاسی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 141-159]
 • مردم سالاری دینی چگونگی تحقق گفتمان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 97-119]
 • مردم‌سالاری دینی- قانون اساسی- جمهوری اسلامی- نظارت استصوابی شیوه‌های نظارت و اعمال آنها در نظام مردم سالار اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 31-55]
 • مسئولیت همگانی بررسی ارای امام خمینی(ره) در باب نظارت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 103-128]
 • مسایل قومی سیاست جمهوری آذربایجان در قبال مسایل قومی ایران (مسئله ی آذربایجان) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 191-215]
 • مستضعفان درآمدی بر استراتژی صدور انقلاب از منظر امام خمینی(ره)(اهداف،ابزار و خط مشی صدور انقلاب) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 199-226]
 • مستند انقلاب57 انگاره های منفی پیرامون شخصیت امام خمینی در «مستند انقلاب57» [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 187-216]
 • مسجد و منبر تفاوت جایگاه و نقش رسانه در انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 159-186]
 • مسلمانان فرایند وحدت جهان اسلام در اندیشه حضرت امام خمینی [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 207-228]
 • مشارکت الگوی نظام‌سازی ایران پس از انقلاب اسلامی؛ ارزیابی مردم سالاری دینی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 139-164]
 • مشارکت سیاسی مبانی قرآنی جواز مشارکت سیاسی زنان در انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 87-108]
 • مشارکت سیاسی تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی+ [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 33-54]
 • مشارکت سیاسی اجتماعی نقش اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در مشارکت فراگیر سیاسی اجتماعی زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • مشروطه‌خواه بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال‌های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان‌های سیاسی – فکری آن دوره [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 1-21]
 • مشروطه خواهی جریان‌ شناسی نواندیشی در فقه سیاسی شیعه با تأکید بر آراء شیخ اسماعیل محلاتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 121-152]
 • مشروطیت بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 7-26]
 • مشروطیت بررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب 1368 [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 201-223]
 • مشروعیت اندیشه ولایت فقیه و حقوق اساسی در دوره صفوی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 7-28]
 • مشروعیت مرکزیت معنایی ولایت سیاسی فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و جایگاه مردم در آن [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 49-70]
 • مشروعیت ولایت فقیه، قانون اساسی، مسئله مشروعیت [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 209-234]
 • مشروعیت جستاری بر دموکراسی غربی با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 51-76]
 • مشروعیت عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 209-233]
 • مشروعیت نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی دوم [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 70-94]
 • مشروعیت الهی عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 209-233]
 • مشروعیت الهی مردمی عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 209-233]
 • مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی تحلیل و بررسی نظریه «وجوب تحصیل حکومت در دوران غیبت» در اندیشه امام خمینی [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • مشروعیت دوگانه حکومت تبیین جدید نظریه ولایت فقیه با رویکرد فقه سیاسی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 141-159]
 • مشهد مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 227-249]
 • مشورت شورا در اسلام و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 77-98]
 • مشورت بررسـی مقایسـه‌ای جـایگاه مشـورت در نظریـّه‌هـای مـردم‌ سـالاری ‌دینـی و دمـوکراسـی مشـورتـی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 89-109]
 • مصلحت راهکارهای تشخیص مصلحت در اندیشه امام خمینی(ره)و قانون اساسی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 7-30]
 • مطالعات انقلاب اسلامی فرا تحلیل مطالعات انقلاب اسلامی در ایران؛ بررسی چرایی و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران از منظر پژوهشگران ایرانی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 45-66]
 • مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 127-217]
 • مطبوعات اطلاعات و کیهان تأثیر ایدئولوژی پهلوی بر رشد اسلام سیاسی (مطالعه نقش مطبوعات کیهان و اطلاعات 1340 - 1357) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 63-82]
 • معافیت ‌گرایی حقوقی خاص‌گرایی در حقوق بین ‌الملل و سیاست بایسته جمهوری اسلامی ایران درباره آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 29-53]
 • معرفت روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+ [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 7-30]
 • معروف امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران از نظر فقه [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 117-140]
 • معماران انقلاب جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، معماران انقلاب، مردم‌سالاری دینی، قانون اساسی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 220-239]
 • معناگرایی تئوری وحدت حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت در حقوق عمومی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 143-162]
 • معنویت مؤلفه‌های اصلی تمدن سازی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نقش عقلانیت، معنویت و علم گرایی) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-34]
 • معیارهای نهادمندی آسیب‌شناسی نقش نخبگان حزبی در عدم استمرار حزب جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 29-52]
 • مفاهیم سنتی بررسی رویکرد بومی‌سازی مفاهیم مدرن سیاسی در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی+ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-120]
 • مفاهیم قرآنی بررسی تفسیر سیاسی واژه‌ها و مفاهیم قرآنی در انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 59-82]
 • مفاهیم مدرن بررسی رویکرد بومی‌سازی مفاهیم مدرن سیاسی در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی+ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-120]
 • مفاهیم مدرن خوانش دینی به مثابه سازمان مفهومی در بازنگری ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 219-242]
 • مفاهیم و ادبیات دینی خوانش دینی به مثابه سازمان مفهومی در بازنگری ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 219-242]
 • مفهوم نوین استراتژیک اسلامِ سیاسی؛ چالشی ژئوپلیتیکی در روابط ایران و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 7-39]
 • مقابله با تضعیف بررسی راهکارهای پیشگیری از تضعیف قدرت نرم رهبری انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 75-94]
 • مقالات فرا تحلیل مطالعات انقلاب اسلامی در ایران؛ بررسی چرایی و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران از منظر پژوهشگران ایرانی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 45-66]
 • مقام معظم رهبری مؤلفه‌های اتحاد اسلامی در اندیشه امام و رهبری و جایگاه آن در انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 75-86]
 • مقام معظم رهبری بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 185-208]
 • مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی و برجسته ترین ویژگی ها از نگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 35-56]
 • مقام معظم رهبری نقش فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 99-124]
 • مقام معظم رهبری دیپلماسی ایدئولوژیک، تعامل یا تقابل با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 71-95]
 • مقام معظم رهبری انقلاب مستمر؛ راهبردی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 62-74]
 • مقام معظم رهبری جوانگرایی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر مبانی قرآنی و روائی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 109-125]
 • مقام معظم رهبری الزامات وراهکارهای اجرایی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(باتاکیدبربیانات مقام معظم رهبری) [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 161-177]
 • مقام معظم رهبری پیشران های نظریه انتظار در کارایی جریان‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 178-202]
 • مقام معظم رهبری بررسی حربه ها و مصادیق فریبکاری دشمن در سلطه بر جهان اسلام در ۴۰ سال اول انقلاب با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 223-241]
 • مقام معظم رهبری طراحی مدل تمدن سازی نوین اسلامی با نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 36، 1400]
 • مقاومت مبانی فقهی دیپلماسی مقاومت در برابر تحریم‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 103-132]
 • مقاومت اسلامی مؤلفه‌های نقش آفرین فرهنگ جهادی در تقویت مقاومت اسلامی در سپهر اندیشه آیت الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 91-111]
 • مقبولیت مرکزیت معنایی ولایت سیاسی فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و جایگاه مردم در آن [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 49-70]
 • مقبولیت مردمی عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 209-233]
 • مکاتب سیاسی عدالت سیاسی در اندیشه شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 103-120]
 • مکتب کپنهاگ تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای برسازی برنامه هسته‌ای ایران به عنوان یک تهدید امنیتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 191-214]
 • ملت‌های اسلامی تأثیر گفتمان امام خمینی+ بر بیداری اسلامی ملت‌های مصر، تونس و بحرین [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 157-174]
 • ملّی‌گرایی سیاست جمهوری آذربایجان در قبال مسایل قومی ایران (مسئله ی آذربایجان) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 191-215]
 • منافع ذهنی برایند جایگزینی مبانی دینی در نظریه «قدرت رادیکال» (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی+) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 7-28]
 • منافع عینی برایند جایگزینی مبانی دینی در نظریه «قدرت رادیکال» (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی+) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 7-28]
 • منافع ملی امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو منشور ملل متحد با تأکید بر مبانی و اهداف انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 197-215]
 • منافع ملی نقش قدرت های تاثیرگذار در بحران سوریه و تحلیل ژانوسی از منافع ملی ج . ا . ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 41-69]
 • منافع ملی دیپلماسی ایدئولوژیک، تعامل یا تقابل با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 71-95]
 • منافع ملی جستاری در چرایی چرخش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از انقلابی‌گری به محافظه‌کاری [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 225-242]
 • منافع ملی تحلیل و بررسی مواجهه وفای به عهد و منافع ملی در روابط بین‌الملل [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 165-186]
 • مناقشه بررسی مناقشه انقلاب اسلامی ایران و آمریکا درمباحث حقوق بشر بر اساس رهیافت رئالیسم و سازه انگاری [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 51-69]
 • منزلت افزایی و نفوذ.   انطباق‌ پذیری سیاست خارجی دولت‌ های پس از دفاع مقدس با اصول و ارزش های انقلاب اسلامی (با تأکید بر اصول استکبارستیزی، همگرایی اسلامی و منزلت گرایی) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 153-173]
 • منش بررسی وشناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی با تاکید بر مختصات بینشی، منشی ورفتاری و تاثیر در پیشروندگی انقلاب اسلامی با محوریت اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 71-104]
 • منشور ملل متحد   امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو منشور ملل متحد با تأکید بر مبانی و اهداف انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 197-215]
 • منطقه الفراغ تقنین احکام حکومتی در حوزه منطقه الفراغ توسط ولیّ فقیه [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 131-152]
 • منکر امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران از نظر فقه [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 117-140]
 • مواجهه و مقابله تکفیر در اسلام و رویکرد انقلاب اسلامی به گروه‏‌های تروریستی معاصر [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 167-184]
 • موازنه‌ی فراگیر سیاست جمهوری آذربایجان در قبال مسایل قومی ایران (مسئله ی آذربایجان) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 191-215]
 • موانع فرهنگی بررسی موانع فرهنگی توسعه علوم انسانی در ایران با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 67-87]
 • موفه تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 167-192]
 • موکل جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی+ [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 35-58]
 • موکل رابطه نمایندگی سیاسی با وکالت شرعی در فقه اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 25-50]
 • مولفه­ها واکاوی تاثیر فرهنگ سیاسی شیعه بر شکل­گیری ریشه­های انقلاب اسلامی و پیروزی آن [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 145-176]
 • مولفه های دیپلماسی فرهنگی مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 161-181]
 • میراث احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 187-206]

ن

 • ناامنی­های فرهنگی - سیاسی ناامنی‌های فرهنگی - سیاسی پیش روی انقلاب اسلامی با رویکردی بر اندیشه‌‌ی امام خمینی و آیت ‌الله مطهری [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 205-229]
 • ناتو اسلامِ سیاسی؛ چالشی ژئوپلیتیکی در روابط ایران و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 7-39]
 • ناکارامدی اقتصادی بررسی زمینه ها و علل مشترک تحولات جهان عرب در سالهای 2011-2012(بررسی موردی تونس،مصر،لیبی،یمن و بحرین) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 129-152]
 • نخبگان رفتارشناسی سیاسی درباریان پهلوی و نقش آن در انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 121-150]
 • نخبگان اسلام­گرای ترک واکاوی تاثیرات اندیشه‌ای نخبگان انقلاب اسلامی ایران بر نخبگان اسلام‌گرای ترکیه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 73-96]
 • نخبگان حزبی آسیب‌شناسی نقش نخبگان حزبی در عدم استمرار حزب جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 29-52]
 • نخبگان سیاسی جامعه‌شناسی خواص و نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 125-140]
 • نسبیت ‌گرایی خاص‌گرایی در حقوق بین ‌الملل و سیاست بایسته جمهوری اسلامی ایران درباره آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 29-53]
 • نسل سوم تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 167-192]
 • نصرت مردمی عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 209-233]
 • نظارت بررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران» [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 143-171]
 • نظارت نظارت حقوقی بر نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 193-217]
 • نظارت راهکارهای درونی و بیرونی نظارت در حکومت اسلامی با تأکید بر آرای امام خمینی+ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 63-86]
 • نظارت بررسی ارای امام خمینی(ره) در باب نظارت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 103-128]
 • نظارت شیوه‌های نظارت و اعمال آنها در نظام مردم سالار اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 31-55]
 • نظارت مؤلفه‌های دولت شفاف از منظر امام‌خمینی و آیت‌ا... خامنه‌ای [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 205-225]
 • نظارت استطلاعی جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 7-34]
 • نظارت عمومی جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 7-34]
 • نظام اسلایم بررسی ارای امام خمینی(ره) در باب نظارت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 103-128]
 • نظام انقلابی تبیین مفهوم راهبردی نظریه نظام انقلابی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 23-48]
 • نظام بین­الملل انقلاب اسلامی به مثابۀ هویت جدید در عصر غلبه غرب و شرق [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 173-195]
 • نظام بین‌الملل انقلاب اسلامی و احیای کارکردهای دین در عرصه جهانی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 157-181]
 • نظام بین‌الملل ظرفیت الگوسازی انقلاب اسلامی ایران به انقلاب‌های اخیر در منطقه خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 135-160]
 • نظام بین­المللی انقلاب‌های بزرگ و چالش دیپلماسی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 7-26]
 • نظام پارلمانی بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 57-69]
 • نظام ج.ا.ا شورا در اسلام و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 77-98]
 • نظام جمهوری اسلامی شاخصه‌های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی (با تأمّل بر آموزه‌های نظری و سیره‌ی عملی امام خمینی(ره)) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 61-86]
 • نظام جمهوری اسلامی وضعیت‌سنجی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی درآغاز دهه چهارم انقلاب: قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 175-194]
 • نظام جمهوری اسلامی وضعیت سنجی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در ابتدای دهه چهارم انقلاب اسلامی(قوت ها و ضعف ها،فرصتها و تهدیدها) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 153-180]
 • نظام جمهوری اسلامی نقش فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 99-124]
 • نظام جمهوری اسلامی پیشران های نظریه انتظار در کارایی جریان‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1399، صفحه 178-202]