چالش‌های عمده انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

DOR:20.1001.1.23222573.1398.8.30.1.5
با تاثیر پذیری از نگرش منظومه­ ای و دیالکتیک و هم وقوعی اتصال در عین تمایز اجزا و با محوریت هسته­ای اندیشه امام راحل، به تبیین نظری انقلاب اسلامی پرداخته شده و بر این اساس به دو چالش عمده فقدان نگرش منظومه­ای در اداره کشور و عدم مدیریت فقهی از یک سو و فقدان انبساط متناظر در نظم منطقی ـ رسمی، از سوی دیگر اشاره شده است. ادعای محوری این مقاله آن است که ساخت رسمی سیاسی در سطح کلان مرتبط، تناسب چندانی با اصول مبنایی و مدیریتی قانون اساسی ندارد. این عدم تناسب به طور خاص در ساختار مجلس خبرگان و برخی تفاسیر غیر قاعده مند و بعضاً احساسی و شخصی از ولایت فقیه احصا شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Main Challenges of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

 • e a
استاد دانشگاه
چکیده [English]

In this article, we address Islamic Revolution under influence of the dialectical and omnidirectional attitudes and the coexistence of interconnected though different elements and by the centrality of Imam Khomeini’s thought and give its theoretical explanation. Thus, two major challenges identified: the lack of systematic attitudes in government and the lack of jurisprudence management on the one hand and the lack of corresponding expansion in the formal logical order, on the other hand. The central claim of this paper is that formal political formulation at the macro-level does not fit much with the constitutional and administrative principles of the constitution. This disproportion has been attributed specifically to the structure of the Assembly of Experts and to some irregular and sometimes emotional and personal interpretations of the Guardianship of the Islamic Jurist.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Revolution
 • Guardianship of the Islamic Jurist
 • Guardianship of the Ideology
 • Assembly of Experts
 1. اداره کل قوانین و مقررات کشور(1373). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات سال 1368. تهران.
 2. افروغ، عماد(1391). انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن. تهران: انتشارات سوره مهر.
 3. افروغ، عماد(1395). ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران. تهران: پژوهشکده طالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، زمستان.
 4. جوادی آملی، عبدالله(1381). ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت. قم: مرکز نشر اسرا.
 5. خمینی، روح الله(1379). صحیفه نور، جلد 20، چاپ دوم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 6. خمینی، روح الله(1379). صحیفه نور، جلد 21، چاپ دوم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 7. خمینی، روح الله(1381). ولایت فقیه، چاپ دوازدهم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 8. خمینی، روح الله(1395). وصیت­نامه سیاسی الهی امام، تهران: انتشارات بهار دل­ها.
 9. دفتر طرح­های ملی و مرکز ملی رصد اجتماعی(1395). موج سوم پیمایش ارزش­ها و نگرش­های ایرانیان، زمستان.
 10. مرشدی زاد، علی ،نوری، عباس(1396). چالش‌‌های سیاسی داخلی فراروی انقلاب اسلامی دراندیشه امام خمینی، پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 6، شماره23، زمستان.
 11. مطهری، مرتضی(1386). آینده انقلاب اسلامی ایران. تهران: انتشارات صدرا.
 12. Archer, Margaret(1996). Culture and Agency. London: Cambridge University Press.