تبیین مفهوم راهبردی نظریه نظام انقلابی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت ‌علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

DOR:20.1001.1.23222573.1398.8.30.2.6
مفهوم نظام انقلابی نقطه عطفی ماندگار و نوآورانه در گفتمان انقلاب اسلامی به‌ منظور تحکیم و بالندگی سیاست‌‌ها و نظامات در پیش برندگی آن به‌شمار می‌‌آید. در چرخه حیات انقلاب‌‌ها، عامل اینرسی و افول نظام‌-های سیاسی، کم‌‌رنگ شدن آرمان‌‌ها، ارزش‌‌های بنیادین و کارکردی، نوعی بازگشت به قبلِ ناشی از تغییر ماهیت انقلابی‌گری کارگزاران و تسلیم‌‌پذیری در مواجه با فشار عوامل محیطی را در پی دارد که با فقدان عنصر تفکر راهبردی و رهبری بصیر و تحول‌‌آفرین، درگذر زمان به ‌صورت تدریجی این تغییر هویتی و استحاله‌‌ای اتفاق می‌‌افتد. هدف اصلی در این مقاله تبیین ابعاد معنایی «نظام انقلابی»، به‌‌ویژه کارکرد بازدارنده و ضد ترمیدوری آن در مواجه با نظریه‌‌های رقیب است. این تحقیق از نوع کیفی - نظریه داده بنیاد و با ماهیت اکتشافی – بنیادی است.گردآوری داده‌‌ها با ابزار مصاحبه‌‌های عمیق و تشکیل گروه‌های کانونی با خبرگان انجام گردید و درنهایت داده‌ها به کمک راهبرد نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساخت‌گرا، کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج حاکی است مبانی فلسفی و مؤلفه‌‌های پایه نظریه نظام انقلابی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام-های سیاسی دنیا تفاوت بنیادین دارد؛

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elucidating the Strategic Concept of Revolutionary System Theory in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • seyed javad amini 1
 • m m 2
1 Assistant Professor of Strategic Management, Department of Strategic Management, National Defense supreme University
چکیده [English]

The concept of the revolutionary system is a lasting and innovative turning point in the discourse of the Islamic Revolution in order to consolidate and develop its policies and systems. In the life cycle of revolutions, the factors of inertia and decline of political systems are included: the diminishing of ideals, fundamental and functional values; a kind of return to the former caused by the change in the revolutionary nature of agents; and their submission to confrontation and the pressure of environmental factors which compound by the gradual shift in identity and transformational change over time, because  of lack of an element of thoughtful and transformative strategic thinking and leadership. The main purpose of this article is to explain the semantic dimensions of the "revolutionary system", in particular its deterrent and anti-

کلیدواژه‌ها [English]

 • Revolution
 • Revolutionary Theory
 • Revolutionary System
 • Islamic Revolution
 • Revolutionary System Management
 1. منابع

  1. حضرت امام خمینی، (1398)، وصیت‌نامه الهی–سیاسی، تهران: نشر فردوس
  2. امام خامنه­ای، سید علی (22/11/1397)، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، منتشرشده در آدرس اینترنتی http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
  3. اصلانی، فیروز (1397)، نظریه نظام انقلابی؛ نفی پروژه ترمیدور، کیهان فرهنگی، بهمن و اسفند، شماره 386 و387
  4. ایزدهی، سید سجاد (1397)، نظام سازی انقلاب به چه معناست؟ قابل‌دسترس به نشانی http://www.ion.ir/news/453823
  5. برینتون، کرین (1385)، کالبدشکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر نو.
  6. پور جباری پژمان (1397). دستاورد شناسی چهل سال انقلاب اسلامی. تهران: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین.
  7. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) به نشانی اینترنتی: khamenei.ir
  8. حشمت زاده، محمدباقر (1390)، چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقلاب اسلامی در ایران، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  9. خسروی، حسن، محمود فلاح و وحید دهنوی (1395). جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی ایران با تأکید بر اندیشه امام خمینی، فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال ششم، شماره 13، بهار و تابستان، 162-129.
  10. چالمرز، جانسون (1363) تحول انقلابی، ترجمه حمید الیاسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
  11. حسنی، محمدحسن (1378). نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی قم: موسسه چاپ و نشر عروج.
  12. شفیعی، احمد (1385)، انقلاب اسلامی از منظر رهبر معظّم انقلاب اسلامی، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، فصلنامه حصون، بهار، شماره 7 صص 32-7.
  13. شبان­نیا، قاسم (1391)، ارزیابی نظریه چرخش انقلاب‌ها و تطبیق آن بر انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه معرفت سیاسی، سال چهارم، شماره
  14. علی احمدی، علیرضا و حسین، علی احمدی(1383)، مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزش­های اسلامی، تهران، انتشارات تولید دانش.
  15. غمامی، سید محمد مهدی و اسماعیل آجرلو (1397)، الزامات تحقق امت اسلامی و گذار از دولت مدرن (بررسی موضوعی در کشورهای اسلامی)، فصلنامه حکومت اسلامی، مقاله 7، دوره 23، شماره 3 - شماره پیاپی 89، صفحه 195-167.
  16. قربانی، مصطفی (1397)، انقلاب اسلامی؛ انقلابی تکاملی، فصلنامه پیام، تابستان، شماره 129
  17. قربانی، مصطفی؛ شفیعی‌فر، محمد ؛ حاجیان، مهدی(1397)، انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی،دوره 7،شماره27،زمستان.
  18. کوهن، استانفورد آلوین (1396)، تئوری­های انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر قومس
  19. گلدستون، جک (1397)، به‌سوی نسل چهارمی از نظریه‌های انقلابی، ترجمه احسان بدریکوهی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دورۀ 8، شمارۀ 27، تابستان
  20. مبینی، محمد (1396). پارادایم مبتنی بر منابع به‌عنوان ضرورت ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه معرفت سیاسی سال نهم، شماره دوم، پیاپی 18، پاییز و زمستان ص 126.
  21. مبینی محمد (1395). طراحی الگوی اسلامی – ایرانی مدیریت جهادی جهت عینیت بخشیدن به ام القرای جهان اسلام. فصلنامه مدیریت اسلامی. سال 24 شماره 2، .
  22. معینی پور، مسعود؛ غرسبان، مرتضی (1398)، نقش سناریوی نفوذ در بازگشت‌پذیری انقلاب اسلامی با تأکید بر اندیشۀ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فصلنامه سیاست، دوره 49، شماره 2، تابستان
  23. مشیر زاده حمیرا (1374)، نگرشی اجمالی به نظریه‏های انقلاب در علوم اجتماعی، انقلاب اسلامی و ریشه‏های آن، مجموعه مقالات، 2 ج، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ج 1، صص 34 ـ 33.
  24. محمدی، منوچهر (1393). دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی در سطوح ملی، منطقه­ای، جهانی و تاریخی. تهران: دفتر نشر معارف.
  25. منصوری، جواد؛ افتخاری، اصغر؛ عیوضی، محمد رحیم؛ مطهرنیا، مهدی(1381)، انقلاب اسلامی و معنویت گرایی، مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 2، تابستان
  26. یزدانی، عنایت اله، قاسمی داریوش و صفی اله شاه قلعه (1390)، انقلاب اسلامی ایران، نظام بین‌الملل و نظریه انتقادی، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی، سال هفتم، شمارة دوم – پاییز و زمستان، پیاپی 14
  27. Samuel – P (1968); Political Order in Changing Societies, New Haven: P.264.
  28. Kuhn Thomas(1962) The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press (1970, 2nd edition, with postscript).
  29. J,( 1993) "Theories of Revolution Revisited: Toward Fourth Generation?", Social Theory, 11.
  30. Jack Goldeston، (2001)"Toward and Fourth Generation of Revolutionary Theory" Rev. Polit Sci^، 4: x-x Copyright 2001 by Annual Reviews.
  31. Anastasio Somoza،(1980) as told to Jack Cox، Nicaragua Betrayed (Blemont: Western Island Publishers، p 23-26 & 91-93.
  32. Skocpol, theda. (may 1982) “rentier state and shia islam in the Iranian Revolution” theory and society.vol 11.