الگوی حکمرانی خوب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه الگوی حکمرانی خوب و کارایی و اثربخشی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بوده است. روش این تحقیق اسنادی و تحلیل محتوای بیانیه گام دوم با استفاده از کدگذاری باز و مشورت با نخبگان در ارائه الگوی نهایی می­باشد. در تطبیق با شاخص­های کارآیی و اثربخشی در حکمرانی خوب با متن بیانیه گام دوم، مولفه­های هر بخش احصاء و مدل مفهومی نهایی طراحی شد. طبق نتایج این تحقیق، در حوزه­های کارآیی و اثربخشی اقتصادی و سیاسی - اجتماعی، الگوی حکمرانی خوب در گام دوم مبتنی بر مولفه­های مدیریت جهادی، استفاده از ظرفیت­های طبیعی و انسانی، نظریه نظام انقلابی، مردم سالاری دینی، خودسازی، جامعه سازی، تمدن سازی نوین اسلامی، تضمین آزادی ­های فردی و اجتماعی، عدالت و مبارزه جدی با مفاسد قتصادی، نفی تصدی­گری دولت، مردمی کردن اقتصاد، تقویت تولید، ملازمت اخلاق و معنویت، ثبات و امنیت می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model of good governance in the statement of the second step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • اا ا 1
  • hajieh Rajabi Farjad 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of good governance and efficiency and effectiveness in the statement of the second step of the Islamic Revolution. The method of this documentary research and analysis of the content of the statement is the second step using open coding and consultation with the elite in presenting the final model. In accordance with the efficiency and effectiveness indicators in good governance with the text of the second step statement, the components of each statistical section and the final conceptual model were designed. According to the results of this study, in the fields of efficiency and effectiveness of economic and socio-political, the model of good governance in the second step based on the components of jihadi management, use of natural and human capacities, revolutionary system theory, religious democracy, self-improvement , Socialization, modern Islamic civilization, guarantee of individual and social freedoms, justice and serious struggle against economic corruption, denial of state ownership, popularization of the economy, strengthening production, moral and spirituality, stability and security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good governance
  • efficiency
  • effectiveness
  • statement of the second step of the Islamic Revolution
ابراهیم پور، حبیب؛ الیکی، فهیمه. (1395). «بررسی نقش حکمرانی خوب در کارآمدی دولت­ها». کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت.12 خردادماه 1395 .
آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3.
اقبال، حدیث (1393)، الگوی ایرانی مردم سالاری اسلامی با نگاه به بیداری اسلامی، پایان نامه دوره دکتر، دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
جاسبی، جواد ؛ نفری، ندا. (1388). «طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم های باز». علوم مدیریت ایران، 4(16): 85-117.
جان احمدی، فاطمه، (1388)، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تهران: انتشارات نشر معارف.
جعفری صمیمی، احمد؛ آملی دیوا، کبری.(1389). «بررسی رابطه آزاد سازی اقتصادی با کارایی دولت در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا». پژوهشنامه اقتصادی،10(39): 1-37.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8.
دارستانی، میثم (1394). نقش فرهنگ سیاسی در حکمرانی خوب. پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
دینارفرکوش، بهلول (1390). «بررسی تأثیر نشانگرهای اخلاق رسانه­ای بر حکمرانی خوب از دیدگاه اساتید دانشگاه­های آزاد اسلامی منطقه تبریز». مطالعات رسانه­ای، سال ششم، شماره 15، 161-175.
رحیمیان نرگس.(1393). «بررسی فساد اقتصادی و راه‌های مبارزه با آن، مجله اقتصادی»، دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی. ۱۴ (۹ و ۱۰) :۱۰۳-116.
رحیمیان، محمد؛ کشاورز شکری، عباس؛ ترابی، یوسف.(1397). «بررسی مؤلفه های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری و نقش آن در تمدن سازی نوین اسلامی»، دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، 1(2): 1-24.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
سنائی راد، رسول.( 1397). «طهارت اقتصادی یک شاخص در ارزیابی مشروعیت». روزنامه جوان؛ تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۶؛ کد خبر: 948407 لینک کوتاه https://www.Javann.ir/003yit
صابری، علی.(۱۳۹۶). «امنیت همه جانبه در جامعه». کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران.
صادقی شاهدانی، مهدی؛ ندری،کامران؛ قلیچ، وهاب. (1388). «اثرات نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش ARDL: مطالعه ی موردی ایران». مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 6(4): 73-100.
صباغ کرمانی، مجید و باسخا، مهدی (1388). «نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه­های دولت: مطالعه موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی». مجله تحقیقات اقتصادی، 44(1)، 22-1.
طهماسبی، شهرام؛جواهری‌پور، مهرداد؛ محسنی، رضاعلی. (1398). «مطالعه تطبیقی لیبرال دموکراسی با مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی». مطالعات جامعه شناسی، 43(12): 7-22.
فرهادی ایوبلو، فاطمه. (1391). بررسی ویژگی الگوی حکمرانی خوب در افزایش کارائی نظام اداری سازمان امور اقتصادی و دارائی فارس.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان فارس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
فیاض، سید علی.( 1388). «‌مردم‌سالاری‌ دینی گفتمان‌ رهبر انقلاب‌ اسلامی». کتاب نقد؛ شماره 20. قابل بازیابی از http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=7595
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان.
مقیمی، سید محمد (1397)، «بیانیه گام دوم انقلاب رهنامه پیشرفت ایرانی – اسلامی»، فصلنامه مدیریت اسلامی، شماره 3، سال 26.
نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1.
یلفانی، امیر؛ رضاکاظمی، فاطمه؛ مصدق، فاطمه.(1395). «بررسی اثرات و پیامدهای تحریم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران و رابطه اقتصاد مقاومتی با کاهش اثرات منفی تحریم»، ماهنامه علمی تخصصی شباک، سال دوم، شماره دو، شماره پیاپی 9: 1-11.
Bartolini, D., & Santolini, R. (2017). Political institutions behind good governance. Economic Systems, 41(1), 68-85
Cash, C. (2016). Good governance and strong political will: Are they enough for transformation?. Land Use Policy, 58, 545-556.
Tarverdi, Y., Saha, S., & Campbell, N. (2019). Governance, democracy and development. Economic Analysis and Policy,36, September: 220-233.