شناسایی عمده‌ترین چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن‌ها بر پایه تحلیل فرامتنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بیانیه­ی گام دوم، که از سوی رهبر فرزانه­ی انقلاب اسلامی در تاریخ 22 بهمن 1397 به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران صادر شده است، منشوری راهبردی برای تعیین خط و مشی و استمرار حیات عزتمند انقلاب در چهله­ی دوم به­شمار می­آید. به لحاظ محتوا می­توان این بیانیه را حاوی سه بخش و در پاسخ به سه پرسش کلیدی دانست؛ 1ـ انقلاب را چگونه و از کجا آغاز کردیم؟ 2ـ راه طی شده کدام است و اکنون به کجا رسیده­ایم؟ و3ـ نقشه راه آینده چیست و به کجا باید برسیم؟. افزون بر پیام­های صریح، با استفاده از روش تحلیل فرامتنی بیانیه­ی مذکور پنج اقدام مهم و سرنوشت­ساز به منظور مقابله ودفعِ پنج چالش عمده­ی پیش روی انقلاب اسلامی در گام دوم، قابل شناسایی است: 1ـ شناخت دقیق انقلاب اسلامی، به منظور مقابله با چالش «تحریف و قلب حقیقت»، 2ـ انتقال دقیق اصول و ارزش­های انقلاب به نسل­های آینده، به منظور مقابله با چالش «گسست نسلی انقلاب»، 3ـ قرار گرفتن جوانان در محور انقلاب درگام دوم، به منظور مقابله با چالش «مقبولیت مردمی انقلاب»، 4ـ امید و نگاه خوش­بینانه به ظرفیت­های درونی، به منظورمقابله با چالش «یأس و انفعال»، 5ـ مدیریت جهادی، به منظور مقابله با چالش «ناکارآمدی».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the major challenges facing the Islamic Revolution and solutions to address them based on the hypertext analysis of the second step statement

نویسنده [English]

  • Ebrahim Kalantari
Tehran University
چکیده [English]

The statement of the second step, issued by the wise leader of the Islamic Revolution on February 13, 2017 on the occasion of the 40th anniversary of the victory of the Islamic Revolution of Iran, is a strategic charter to determine the policy and continuation of the honorable life of the revolution in the second forty ‌شمار می‌آید. In terms of content, this statement can be considered as containing three parts and answering three key questions; 1- How and where did we start the revolution? 2- What is the way passed and where have we reached now? 3. What is the roadmap for the future and where should we go? In addition to explicit messages, using the hypertext analysis method of the above-mentioned statement, five important and decisive actions can be identified in order to face and overcome the five major challenges facing the Islamic Revolution in the second step: 1- Accurate knowledge of the Islamic Revolution , In order to face the challenge of "distortion and the heart of truth", 2- Accurate transfer of the principles and values ​​of the revolution to future generations, in order to face the challenge of "generational rupture of the revolution", 3- Putting the youth at the center of the revolution in the second step, In order to face the challenge of "popular acceptance of the revolution", 4- Hope and optimistic view of internal capacities, in order to face the challenge of "despair and passivity", 5- Jihadi management, in order to face the challenge of "inefficiency".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Second Step Statement
  • Challenges Facing the Revolution
  • Actions
قرآن کریم
امام خمینی، آیت الله سید روح الله موسوی، (1378)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خامنه­ای، آیت الله سید علی حسینی، (1397)، بیانیه­ی گام دوم انقلاب، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی.
امام خامنه­ای، آیت الله سید علی حسینی، (1377)، حدیث ولایت، چاپ دوم، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
امام خامنه­ای، آیت الله سید علی حسینی، (14/3/1387)، تهران، بیانات به مناسبت نوزدهمین سالگرد امام خمینی، سایت اینترنتی:dkhamenei.ir
امام خامنه­ای، آیت الله سید علی حسینی، (20/12/1392)، تهران، بیانات در جلسه تبیین اقتصاد مقاومتی، سایت اینترنتی:dkhamenei.ir
آبراهامیان، یرواند، (1384)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، چاپ پانزدهم، تهران، نشر نی.
آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3.
استمپل، جان.دی، (1378)، درون انقلاب ایران، ترجمه منوچهر شجاعی، چاپ دوم، تهران، نشر رسا.
آقابخشی، علی و مینو افشاری راد، (1389)، فرهنگ علوم سیاسی،چاپ سوم، تهران، نشر چاپار.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8.
ذوعلم، علی، (1387)، تجربه­ی کارآمدی حکومت ولایی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه­ی اسلامی.
رضائیان، علی، (1379)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
شجاعیان، محمد، (1382)، انقلاب اسلامی و رهیافت فرهنگی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
طبری، احسان، (1366)، کژراهه (خاطراتی از حزب توده)، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر.
فوران، جان، (1395)، مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، چاپ شانزدهم، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
فوکو، میشل، (1386)، ایرانی­ها چه رؤیایی در سر دارند؟، ترجمه حسین معصومی همدانی، چاپ چهارم، تهران، نشر کتاب هرمس.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان.
کدی، نیکی آر، (1375)، ریشه­های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، قلم.
کلانتری، ابراهیم، (1394)، ولایت فقیه پرسش­ها و پاسخ­ها، قم، دفتر نشر معارف.
کلانتری، ابراهیم، (پاییز1393)، «کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه و ابزارهای آن»، فصلنامه سیاست، دوره 44، شماره3.
کلانتری، ابراهیم،(زمستان1395)، «الگوی قرآنی مبارزه سیاسی در اندیشه نظری و سیره عملی امام خمینی»، فصلنامه سیاست، دوره46، شماره4.
لاریجانی، محمدجواد، (1374)، مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش.
مرتضوی امامی زواره، سید علی؛ اصغر افتخاری؛ حسین هرسیج، (پاییز1394)، «منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن»، فصلنامه پژوهش­های انقلاب اسلامی، شماره 14، تهران، انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران.
مطهری، مرتضی، (1375)، مجموعه آثار، ج1، تهران، صدرا.
مطهری، مرتضی، (1377)، ختم نبوت، چاپ یازدهم، تهران، صدرا.
مظاهری سیف، حمیدرضا، (بهمن1384)، «انقلاب اسلامی و نسل سوم»، فصلنامه معرفت، شماره 98، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
معینی، صغری، (1386)، فرهنگ واژه ها، زیر نظر عبدالرسول بیات، قم،موسسه اندیشه و فرهنگ دینی.
ملکی، عباس، (1397)، چکیده مقالات همایش چهل سال انقلاب اسلامی (بازخوانی گذشته، نگاه به آینده)، تهران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور.
نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1.