انقلاب اسلامی ایران پایان انحطاط تاریخی حکومت قاجار و پهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه معارف اسلامی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه معارف اسلامی قم

چکیده

بررسی حکومت قاجار و رژیم پهلوی نشان دهنده ی یک انحطاط تاریخی در ایران است. مبنای نظری این انحطاط تبعیت و الگوبرداری از غرب بود که به موجب آن غرب زدگی، وابستگی و عقب ماندگی در کشور به وجود آمد. این وابستگی به حدی بود که ما مستقلا توان تصمیم گیری در سیاست های کلی در جهت تامین منافع ملی کشور را نداشتیم. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 که مبنای نظری آن بازگشت به سنت و آموزه های اسلامی بود پایانی بر این انحطاط تاریخی شد. نتیجه ی این تحقیق این است که انقلاب اسلامی ایران بر اساس برنامه های متعالی و تهذیبی خود توانست یک الگوی مناسب و مطلوبی ارایه دهد که در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تغییرات عمده ای ایجاد کرد. این تغییرات به رهبری امام خمینی (ره) توانست با همه ابعاد و سیاست‌های منفی (انحطاط‌گرایانه) حکومت قاجار و رژیم پهلوی مبارزه نماید و به آنها پایان دهد و مسیر رشد و تعالی کشور را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Islamic revolution, Qajar rule Pahlavi regime degeneration theoretical foundations, indicators.

نویسندگان [English]

  • mohsen babapour 1
  • mostafa malakotiyan 2
  • Amir Siyahposh 3
1 DANESHGAH
2 DANESHGAH Tehran
3 daneshgah
چکیده [English]

The contemporary history of Iran is a history full of ups and downs and full of various intellectual, political, economic and social developments. Among them, it is important to examine the history of the Qajar rule and the Pahlavi regime due to their declines and proximity to the time of the Islamic Revolution. On the other hand, by examining the decline of both of them (the Qajar rule and the Pahlavi regime), it is possible to explain the effect of the Islamic Revolution on the decline of those declines. In the present treatise, the author has discussed and analyzed the "Islamic Revolution, the end of the decline of the country's history" with a descriptive-analytical method and a library approach, and the results of the research indicate that following the West was the theoretical basis of the Pahlavi government and regime. These foundations, the Qajar government and the Pahlavi regime, lost their political independence, but the theoretical foundations of the Islamic Revolution were Islamic values such as: beliefs, faith in the Almighty God and the authority of the Faqih, which are transcendental, gentrification, regulation and planning programs derived from this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic revolution
  • Qajar rule
  • Pahlavi regime
  • degeneration
  • theoretical foundations