تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه پیام نور و عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

3 استادیارگروه معارف دانشگاه پیام نور

چکیده

جهانی شدن با ابعاد و دامنه گسترده خود و با گذشت بیش از دو دهه، به مدد فناوری‌های اطلاعاتی توانسته عرصه را برای ورود منابع جدید هویت‌ساز فراهم آورد. انقلاب اسلامی در ایران بر مبنای ارزش‌های دینی به پیروزی رسید و تا امروز سه نسل را پشت سرگذاشته است. در حال حاضر پدیده جهانی شدن هویت نسل جدید انقلاب اسلامی را با چالش مواجه نموده است. در پژوهش‌های پیشین تحقیقی درخور در این باره صورت نگرفته است و این پرسش که جهانی شدن حامل چه تهدیداتی برای نسل جدید انقلاب می‌باشد. هنوز به پاسخ‌گویی نیاز دارد. تهدیدات جهانی شدن با توجه ویژگی‌ها و نیازهای دوره جوانی، هویت این نسل را بسیار مستعد تأثیر‌پذیری از این پدیده می‌کند. هدف این پژوهش یافتن برخی تهدیدات و مصونیت بخشی به نسل جدید در برابر چالش‌های جهانی شدن است. همچنین این مقاله در صدد است با بهره‌گیری از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، تهدیدات جهانی شدن و اثرآن را بر نسل جوان تحلیل نماید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Discourse Analysis of Globalization Challenges against the Identity of Islamic Revolution`s Third Generation (with an Emphasis on Laclau and Mouffe`s method)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Qorbani 1
  • Gholamreza Behrooz Lack 2
  • Mohammadsadeq Jamshidi Rad 3
1 Phd student at Payame Noor University.
2 Associate professor at Baqir al-Olum University.
3 Assistant professor at Payame Noor University.
چکیده [English]

Being of extended dimensions and scope and after more than two decades, globalization has prepared the ground for new identity-maker sources by the help of I.T. Islamic Revolution in Iran won on the basis of religious values and has passed three generations. Globalization challenges new generation of Islamic Revolution today. There can be found few studies on such challenges and the question of what, in this field, has not found its answer. Iranian young generation, considering natural demands of this period of life, is opposed to globalization threats. The paper, using Laclau and
Mouffe`s method of discourse Analysis, intends to find some the threats and to show some ways for opposing them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Islamic Revolution
  • Discourse
  • Third Generation
  • challenge
  • Laclau
  • Mouffe