بررسی وشناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی با تاکید بر مختصات بینشی، منشی ورفتاری و تاثیر در پیشروندگی انقلاب اسلامی با محوریت اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اندیشه سیاسی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

بررسی ابعاد شخصیتی رهبران سیاسی، که در تحولات عظیم تاریخی و معادلات بین المللی و ایجاد یک نظام سیاسی نقش داشته اند، این فرضیه را تقویت می کند که مطالعه چند بعدی بر روی شخصیت و مدل رفتاری آنان، ما را به نتایج مهمی در علل و عوامل ریشه های پیشرفت آن شخصیت ویا نظام نزدیک می نماید، ضمن اینکه نقش بسزایی را در پویایی عقبه فکری و سیاسی نظام ها دارد که  با توجه به آن می توان کار آمدی نظام ها را تقویت نمود. امام خمینی به عنوان بنیانگذار یک نظام سیاسی جدید در ایران و همچنین یک فقیه برجسته شیعی، که دارای اندیشه های فلسفی، عرفانی و سیاسی عمیق می باشد، شناخته می شود  که منجر به شکل-گیری انقلاب اسلامی شده است. لذا باز شناسی ابعاد شخصیتی امام خمینی با تحلیل و تاکید بر مختصات بینشی، منشی ورفتاری شخصیت ایشان، علاوه بر اینکه ما را در فهم دقیق تر اندیشه های ایشان  کمک می-نماید، می توان چارچوب ها و مولفه های  پیشرفت و توسعه این نظام را نمایان سازد و به عنوان یک مدل و الگو برای کارآمدی نظام های سیاسی به خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح باشد. به این منظور در واکاوی اندیشه های امام خمینی از دیدگاه های مقام معظم رهبری به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران و مفسر اندیشه و آراء امام خمینی استفاده خواهیم نمود. این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به این سوالات خواهد داد. مختصات بینشی، منشی و رفتاری امام خمینی چیست و تاثیر آن بر پیشروندگی نظام جمهوری اسلامی به چه میزان است؟ ضرورت باز خوانی ابعاد شخصیتی امام خمینی چه تاثیری در نفوذ و اقتدار ایران در سطوح ملی و بین المللی دارد و نقش آن در ساخت تمدن اسلامی چیست؟ بر اساس یافته های پژوهش، پیشروندگی انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک متغیر، تحت تاثیر ابعاد بینشی، منشی و رفتاری ایشان بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Recognition of Imam Khomeini's Personality Dimensions, With Emphasis on His Insight, Mood,and Influence on The Progress of The Islamic Revolution, Centered on the Ideas of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

 • hosein esfandiar 1
 • Gholamreza Khawaja Sarvey 2
 • Hossein Esfandiar 3
1 Master of Political Science, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Political Science, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 MSc Political Thought, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Investigating on the personality dimensions of political leaders who have contributed to the huge changes in history and international equations and the creation of a political system reinforces the hypothesis that a multidimensional study of their personality and behavioral patterns would led us to significant results in the closeness of the causes and factors of the roots of the progress of that personality or system, while it plays a significant role in the dynamics of the intellectual and political backgrounds of the systems, which can be used to strengthen the work of the system. Imam Khomeini is the founder of a new political system in Iran, as well as a prominent Shi'i jurisprudent who has deep philosophical, mystical and political ideas, which has formed the formation of an Islamic revolution. Therefore, the reconnaissance of Imam Khomeini's personality dimensions by analyzing and emphasizing of his insights and the secretary and behavior of his personality, will help us more accurately understand his thoughts, and also can demonstrate the frame and structure the development of this system, which will be presented as a model for the effectiveness of political systems, especially the Islamic Republic of Iran. In this regard, in following the ideas of Imam Khomeini, we will use the views of the Supreme Leader as the leader of the Islamic Republic of Iran and the interpreter of Imam Khomeini's thoughts and opinions. This research will answer these questions by analytical and descriptive method: what are the coordinates of insight, secretary and behavior of Imam Khomeini and how does it affect the progress of the Islamic Republic? What does the necessity of revising the personality dimensions of Imam Khomeini influence Iran's stimulus and authority at national and international levels and what is its role in building Islamic civilization? Based on research findings, the progression of the Islamic Revolution of Iran as a variable has been influenced by the dimensions of his vision, manner and behavior.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khomeini
 • vision
 • Manner
 • Behavior
 • Systemization
 • Socialization
 • Civilization. 
 1. قرآن کریم
 2. الهامی نیا (1383)، علی اصغر، فضایل اخلاقی، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات اسلامی سپاه
 3. الهامی نیا (1390)، علی اصغر و دیگران، معنویت اسلامی، قم، زمزم هدایت.
 4. باری بوزان (1390)، مردم، دولت­‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
 5. برزنونی (1384)، محمدعلی، «اسلام؛ اصالت جنگ یا اصالت صلح؟»، مجله حقوفی بین المللی، شماره سی و سوم، پاییز و زمستان،73-157
 6. جعفری (1386)، محمد تقی، حقوق جهانی بشر: تحقیق و تطبیق در دو نظام؛ اسلام و غرب، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری
 7. جعفری، سیداصغر (1395)، «عوامل موثر در حفظ و توسعه ارزش‌­ها مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال ششم، شماره18، بهار،77-97
 8. دشتی (1379)، محمد، ترجمه نهج البلاغه، تهران، زهد
 9. سادات (1380)، محمدعلی، اخلاق اسلامی، تهران، سمت

10.ستوده‌نیا، محمد رضا و سادات‌پور، سید هاشم (1389)، «بصیرت خواص از منظر قران کریم»، ماهنامه کوثر، پاییز ، ش 36، 128-147

11.شریفی، احمد حسین (1392)، جنگ نرم، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

12.عمید زنجانی (1388)، عباسعلی، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، تهران، مجد

13.فاضل لنکرانی (1366)، محمد، آیین کشورداری از دیدگاه امام علیb، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

14.قربانی (1367)، زین العابدین، اسلام و حقوق بشر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

15.قربانی (1392)، سعید، علم و فناوری دفاعی در اندیشه امام خامنه­ای (مدظله)، تهران، دانشگاه مالک اشتر

16.کاظمی (1373)، سیدعلی اصغر، روابط بین ‌الملل در تئوری در عمل، تهران، قومس

17.کلینى1363، محمّدبن یعقوب، اصول کافى، تهران، مکتبة الاسلامیه،

18.ماهاتیر محمد (1382)، جهانی که در آن به سر می‌­بریم، ترجمه محسن پاک آئین، تهران، انتشارات اطلاعات

19.مجلسی (1403 ه.ق.)، محمدتقی، بحارالانوار، بیروت، موسسه دارالاحیاء التراث العربی

20.محرابی، علیرضا (1388)، «نقش ارزش گرایی دینی در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حصون، شماره 19، 5 - 22

21.میرتاج‌الدینی (1376)، سیدمحمدرضا، اخلاق کارگزاران حکومت از دیدگاه اسلام، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی

22.هالستی (1376)، کی.جی. مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

23.نائینی (1386)، علی‌محمد، تهدید نرم، ابعاد و ویژگی‌­ها، سایت خبرگزاری فارس (تاریخ انتشار 15/12/86)

 1. Kant, Immanual(1948), Groundwork of The Metaphysic of Morals, Trans by H.J.. Pato, London, Hutchinson.
 2. Sharp Gene(2005), The Waging Nonviolent Struggle, Boston, Extending Horizons books.
 3. http://www.leader.ir
 4. http://www.basirat.ir