شیوه مبارزاتی امام خمینی+ در چهارچوب قدرت نرم، با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی

3 کارشناس ارشد علوم سیاسی.

چکیده

در تاریخ معاصر ایران دو نوع شیوه مبارزاتی سیاسی ـ پارلمانی و مسلحانه مرسوم بوده است، اما هر دو شیوه بنابه دلایلی ناکام مانده و توفیقی در پی نداشته است. در دهه 1350 امام خمینی+ با ابداع یک شیوه مبارزاتی جدید، توانست به عمر نظام سخت‌افزاری طاغوت پایان دهد. بنابراین، پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی شیوه مبارزاتی امام خمینی+ در مقابله با رژیم طاغوتی پهلوی در قالب قدرت نرم با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی بپردازد. در همین ارتباط، ابتدا به مؤلفه‌های فرهنگی ـ مذهبی مولد قدرت نرم پرداخته می‌شود و در ادامه ضمن بررسی اقدامات امام در جهت بازتولید قدرت نرم با بهره‌گیری از الگوهای دینی ـ اعتقادی، در قسمت پایانی به استراتژی‌های مبارزاتی امام خمینی+ در مبارزه با رژیم پهلوی پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini's (PBUH) Methods of Struggle within the Frameworks of Soft Power Adopting Religious Teachings

نویسندگان [English]

  • Muhammad Shafi'ifar 1
  • Fereidoon Fa'ezinia 2
  • Ardavan Muhammadi 3
1 Assistant Professor, University of Tehran.
2 MA in Political Sciences, University of Tehran.
3 MA in Political Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

In contemporary history of Iran two kinds of struggle have been commonplace; political-parliamentary struggle and armed struggle. However, both of them have been fruitless for a couple of reasons. Having created a novel
method for struggle in 70s, Imam Khomeini (PBUH) could put an end to the kingdom of arrogant shahs. Therefore
the current study tries to study Imam Khomeini's (PBUH) method for struggle with Pahlavid arrogant dynasty in the
framework of soft power adopting religious teachings. In line with this, first cultural-religious elements creating
soft power will be discussed and then having studied Imam Khomeini's (PBUH) measures to recreate soft power
adopting religious-confessional paradigms, we will cover Imam Khomeini's (PBUH) strategies for struggle in his
campaign against Pahlavi regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • religious teachings
  • Islamic Revolution
  • arrogant shahs
  • Imam Khomeini (PBUH)