بررسی کارکرد دین در اندیشه و عمل نواب صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی.

چکیده

فدائیان اسلام را می‌توان به عنوان یکی از اولین گروه‌هایی ذکر کرد که بر اساس آرمان‌های دینی و اسلامی علیه حکومت پهلوی، در ایران تشکیل شد. عواملی چند از جمله استبداد داخلی، نفوذ گسترده غرب و باورهای دینی بر مواضع این گروه نقش داشتند. از همین رو، نواب صفوی به عنوان مبلغ دینی و رهبر این گروه، تلاش کرد ضمن الهام از تعالیم اسلام، به وسیله گروه خود و حمایت عده‌ای از روحانیون، به ترور برخی شخصیت‌های داخلی روی آورد. این پژوهش با بررسی داده‌های تاریخی به دنبال آن است تا کارکرد دین را در اندیشه و عمل نواب صفوی بازیابد. شواهد این پژوهش نشان می‌دهد که دین نقش بی بدیلی را در نوع اندیشه و عملکرد نواب صفوی ایفا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Function of Religion in Navvab Safavi's Thoughts and Deeds

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Taqavi 1
  • Muhammad Ali Hemmati 2
چکیده [English]

Fada'ian-e Eslam can be considered as one of the first groups formed based on religious and Islamic causes in Iran against Pahlavi regime. A number of factors influenced stances by this group including domestic
despotism, extensive impact of west as well as religious beliefs. Therefore, as a religious preacher and leader of
this group, Navvab Safavi tried to assassinate some domestic figures inspired by Islamic teachings and with
the support of some clerics. Analyzing historical data, this research tries to discover the function of religion in
Navvab Safavi's thoughts and deeds. Evidences in this research indicate that religion has played an unparalleled
role in Navvab Safavi's thoughts and deeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Function of religion
  • Fada'ian-e Eslam
  • Navvab Safavi
  • religious beliefs
  • assassination