پیامدهای تقابل ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان

3 کارشناس ارشد تاریخ انقلاب اسلامی

چکیده

مهم‌ترین تأثیر انقلاب اسلامی بر مردم انقلابی و مبارز جهان، اسلام گرایی و محوری کردن آن در مبارزه بود. با توجه به نگرش آمریکا از قدرت‌سازی ایران در منطقه خاورمیانه، نقش‌یابی ایران در این منطقه به‌عنوان اصلی‌ترین انگاره تهدید در روابط ایران و آمریکا محسوب می‌شود. ایالات متحده درصدد کاهش قدرت ایران، جبهه مقاومت و نیرو‌های سیاسی بود و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران هرگونه قدرت‌سازی را برای تحقق اهدافی از جمله امنیت، موازنه و ثبات منطقه‌ای می‌خواهد. استکبار آمریکا همواره کوشید تا چهره منفی از صدور انقلاب نشان بدهد و این راهبرد با واقعیت ماهیت صدور انقلاب اسلامی در خارج از قلمرو جغرافیایی ایران مطابقت نداشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روسای جمهور آمریکا برای مهار انقلاب، از راهبردهای مختلفی بهره بردند. آنها بعد از انقلاب اسلامی همواره از تمام امکانات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی خود در راستای تضعیف این انقلاب و ارزش‌های آن استفاده نموده و تنها زوال روز افزون دولت آمریکا در جهان و تثبیت جایگاه انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی را شاهد بودند. در واقع با پیروزی انقلاب اسلامی، دوران حقارت بار خودباختگی فرهنگی پایان یافت و ملت ایران به این شور و آگاهی رسیدند که با تکیه بر فرهنگ خودی و اسلامی می‌توانند به وابستگی‌ها پایان دهند. در پژوهش حاضر، نگارنده به بررسی پیامدهای تقابل ایران و آمریکا در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی وسیاسی و همچنین ناکارآمدی و افول قدرت آمریکا پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of the Iran-US confrontation

نویسندگان [English]

 • yaddollah sepehri 1
 • mosayeb abbasi 2
 • seyed hasan hoseini ahangari 3
1 Faculty member of Islamic Department , Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 teacher
3 university
چکیده [English]

The most important impact of the Islamic Revolution on the revolutionary and militant people of the world was Islamization and its centralization in the struggle. Given America's view of Iran's empowerment in the Middle East, Iran's role in the region is seen as a major threat to US-Iran relations. The United States seeks to reduce Iran's power, resistance and political forces, while the Islamic Republic of Iran calls for any empowerment to achieve goals such as security, regional balance and stability. Exporting the Islamic Revolution outside of Iran's geographical territory did not match. After the victory of the Islamic Revolution, US presidents used various strategies to contain the revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Revolution
 • Imam Khomeini
 • Implications
 • Decline of Power
 • Sanctions
 1. آبراهامیان، یرواند، 1387. ایران بین دو انقلاب، مترجمان: احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی.
 2. آجیلی، هادی، بهادر خانی، محمدرضا 1393. اقتصاد سیاسی خطوطه لوله در انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 10 .
 3. اسحاق، سید حسین، 1386. ارمغان انقاب: تلخیص از 92 دستاورد انقلاب اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، قم.
 4. امیر احمدی، هوشنگ، آمریکا وسیاستی دیگر به نام مردم ایران :تغییر رژیم اسلامی یا اصلاحساختاری آن، ترجمه سیروس سعیدی، شماره 55، 56.
 5. جرجیس، فواز. ای، 1382. آمریکا و اسلام سیاسی، مترجم محمد کمال سروریان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 6. جنیدی، رضا و ملائی، مسعود، 1398، راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا، سال 3، شماره 8، بهار
 7. حسینی متین، سید مهدی، 1391. رویارویی آمریکا با ایران پس از جنگ سرد، تهران: موسسه فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر.
 8. خیبری، کابک، 1383. حقوق بین الملل و مسئله تروریسم، مطالعات روابط بین الملل، شماره 17.  
 9. راه چمنی، ابوالقاسم، 1381. استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21، تهران: انتشارات ابرار معاصر
 10. سپهری، یدالله، 1396. رفتارشناسی آمریکا در قبال رژیم پهلوی و انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 49 .
 11. عبد الله خانی، علی، 1386. تروریسم شناسی، تهران: ابرار معاصر.
 12. فاضلی نیا، نفیسه، 1385. علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی (با تاکید بر عنصر ژئو پلتیک شیعه)، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 36.
 13. قنبری سلحشور، محمدرضا و آقارضایی، نادیا، 1397. جنگ نرم علیه کشورهای مخالف هژمونی آمریکا (ویژه جنگ رسانه‌ای علیه ایران)، فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال 1، شماره 3، پاییز.
 14. گودرزی، سهیل، 1396. بررسی رابطه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در پرتو فرهنگ راهبردی، فصلنامه مطالعات بین الملل، شماره 39 .
 15. متقی، ابراهیم، 1388. «همکاری­های نامتقارن ایران وآمریکا در دوران اوباما»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 3 .
 16. محمدی، منوچهر1377. سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران، اصول ومسایل، تهران: نشر دادگستری.
 17. محمدی، منوچهر،1390. انقلاب اسلامی در بوته آزمون، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. 
 18. محمدی، منوچهر، 1370. تحلیلی بر انقلاب اسلامی، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر.
 19. محمدی گماری، سعید و صالحی، حمید، 1397. علل انقلاب 1357 در ایران و دستاوردهای چهل ساله؛ با استفاده از نظریه توسعه نامتوازن، فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال 1، شماره 4، زمستان.
 20. ولایتی، علی اکبر،1382 بررسی ماهیت قدرت و سیاست خارجی آمریکا؛ موضوع برقراری رابطه، تهران، دفتر نشر معارف.
  1. Held, david, Koenig, mathias (2004). Hard power, soft power and the goals of diplomacy, pp:9-10.
  2. Mehta, jal, winship, Christopher, 2009, Moral Power, pp:23-26.
  3. Zakaria, Fareed (2008), “The Future of American Power”, Foreign Affairs. May/June.