نویسنده = غلامرضا فیروزیان حاجی
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 13، تیر 1394، صفحه 145-166

اکبر ولیزاده؛ غلامرضا فیروزیان حاجی؛ مرتضی شجاع