فصلنامه علمی پژوهشی ،پژوهش های انقلاب اسلامی از استادان و پژوهشگران عزیز دعوت می کند تا مقالات خود را در زمینه های مرتبط با انقلاب اسلامی شامل ( مبانی نظری انقلاب اسلامی، اندیشه های سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، مقام معظم رهبری و مباحث روز مرتبط با انقلاب اسلامی ) به منظور درج در فصلنامه ارسال نمایند .

-----------------------------------------------------

از بزرگوارانی که در سامانه قدیم، مقاله ای بارگذاری نموده اند، درخواست می شود مجددا مقاله خود با ذکر توضیحات،  دراین سامانه بارگذاری نمایند . ( مقالات بر حسب ارسال سابق  در سامانه جواب داده خواهد شد)

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 28، بهار 1398، صفحه 7-257 

10. بازکاوی پروژه تطهیر پهلوی در منابع تاریخی منتشر شده در جمهوری اسلامی

صفحه 189-216

روح الله شاکری زواردهی؛ سهراب مقدمی شهیدانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
322-2573

بانک ها و نمایه نامه ها