فصلنامه علمی پژوهشی ،پژوهش های انقلاب اسلامی از استادان و پژوهشگران عزیز دعوت می کند تا مقالات خود را در زمینه های مرتبط با انقلاب اسلامی شامل ( مبانی نظری انقلاب اسلامی، اندیشه های سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، مقام معظم رهبری و مباحث روز مرتبط با انقلاب اسلامی ) به منظور درج در فصلنامه ارسال نمایند .

-----------------------------------------------------

از بزرگوارانی که در سامانه قدیم، مقاله ای بارگذاری نموده اند، درخواست می شود مجددا مقاله خود با ذکر توضیحات،  دراین سامانه بارگذاری نمایند . ( مقالات بر حسب ارسال سابق  در سامانه جواب داده خواهد شد)

-------------------------------------------------------------

لطفا مقاله را به دو صورت یکی با ذکر مشخصات کامل نویسندگان و دیگری بدون ذکر مشخصات نویسندگان ارسال فرمائید .

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 257-510 

5. نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام خمینی

صفحه 97-125

سید محمدوهاب نازاریان؛ غلامرضا خواجه سروی؛ مهدی شاهین


6. پیامدهای تقابل ایران و آمریکا

صفحه 126-149

یدالله سپهری؛ مصیب عباسی؛ سید حسن حسینی آهنگری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
322-2573