اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1032
تعداد پذیرش 96
تعداد عدم پذیرش 525

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 458
تعداد مشاهده مقاله 276434
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 105342
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 91 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 189 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 263 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 106 روز
درصد پذیرش 9 %