اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 720
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 382

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 358
تعداد مشاهده مقاله 73513
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 56388
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 89 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 208 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 176 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 3 %