اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 869
تعداد پذیرش 29
تعداد عدم پذیرش 429

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 382
تعداد مشاهده مقاله 223598
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 71064
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 90 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 201 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 177 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 165 روز
درصد پذیرش 3 %