اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 651
تعداد پذیرش 17
تعداد عدم پذیرش 329

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 332
تعداد مشاهده مقاله 52677
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 48618
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 88 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 209 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 104 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 3 %