اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 925
تعداد پذیرش 45
تعداد عدم پذیرش 485

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 406
تعداد مشاهده مقاله 243715
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 81622
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 90 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 195 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 226 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 109 روز
درصد پذیرش 5 %