اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 993
تعداد پذیرش 77
تعداد عدم پذیرش 511

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 436
تعداد مشاهده مقاله 263166
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 96486
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 92 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 190 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 231 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 89 روز
درصد پذیرش 8 %