اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1098
تعداد پذیرش 116
تعداد عدم پذیرش 585

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 458
تعداد مشاهده مقاله 301201
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 113098
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 94 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 186 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 291 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 108 روز
درصد پذیرش 11 %