نویسنده = زاهد غفاری هشجین
تعداد مقالات: 3
1. نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 127-217

زاهد غفاری هشجین؛ محمد آقائی


3. رفتارشناسی سیاسی درباریان پهلوی و نقش آن در انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 121-150

زاهد غفاری هشجین؛ مهناز قنبری حرم آبادی